# Zostań w domu i zdobywaj wiedzę w kolejnej odsłonie.
Dla osób, które pragnących zdobyć nowe umiejetnosci i wiedzę nasi specjaliści przygotowali webinaria.

Poniżej znajdują się propozycje, które przygotowaliśmy na miesiąc maj. Wkrótce podamy terminy majowych webinariów, zapisać można się już dziś.

Webinaria przygotowaliśmy w modelu 2h dydaktyczne wykładu + 0,5h czas na odpowiedzi uczestników. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na dole strony.

 

 

Korzyści dla uczestników webinarium:

 • PREZENT: Miesięczny bezpłatny dostęp do retransmisji webinarium – wyjatek stanowi darmowe webinarium
 • osoby uczestniczące w webinariach na żywo mają możliwość zadawania pytań 
 • żniżki przy zapisach na pakiety 
 • Zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia PUZZLE- Dopasowane szkolenia zgodne z wymogami MEN w formacie pdf online dla uczestników webinariów w cenie (dla nauczycieli, specjalistów) – wyjątek stanowi darmowe webinarium,
  w celu uzyskania zaświadczenia z darmowego webinarium koszt zaświadczenia w formie pdf  37zł/os. prosimy o kontakt na biuro@dopasowaneszkolenia.pl 
 • Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo (dla rodziców, opiekunów) – wyjątek stanowi darmowe webinarium
  Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia w formie papierowej prosimy o uwzględnienie tej opcji przy zapisie. Koszt zaświadczenia w formie papierowej – 17zł/os. (obejmuje koszt wysyłki pocztą + zabezpieczone opakowanie)

 

 

WEBINARIA – TEMATYKA

CENNIK PŁATNYCH WEBINARIÓW
1 webinarium – 57zł
Pakiety: 3 webinaria – 150zł – 1 webinarium – 50zł
Pakiet: 5 webinariów – 225zł – 1 webinarium – 45zł

LINK DO FORMULARZA – FORMULARZ ZAPISU NA PŁATNE WEBINARIA I DOSTĘPY DO NAGRAŃ

 

WEBINARIA – AKTYWNE ZAPISY TEMATYKA

1. Rozwój społeczny dziecka w spektrum autyzmu – co go zakłóca?
Dla nauczycieli, specjalistów oraz rodziców.
Zakres:

• Kamienie milowe rozwoju społecznego dziecka oraz czynniki, które zakłócają rozwój u dziecka w spektrum autyzmu.
• Pierwsze sygnały nieprawidłowości rozwojowych.
• Charakterystyka trudności społecznych na różnych etapach rozwoju.
• Deficyty teorii umysłu i ich rola w rozwoju społecznym dziecka.
  Termin: 22 maj 2020, godz. 17.00-19.00


2. Jak wspierać rozwój kompetencji społecznych dziecka z autyzmem?
Dla nauczycieli, specjalistów, rodziców – w szczególności dzieci małych oraz dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.
Zakres:

• Trudności społeczne dziecka w spektrum autyzmu
• Co jest ważne we wspieraniu rozwoju społecznego? Od czego należy zacząć?
• Kolejne kroki budowania kompetencji społecznych w podejściu rozwojowym.
• Dobór form terapii w zależności od potrzeb rozwojowych dziecka.
  Termin: 25 maj 2020, godz. 17.00-19.00


3. Jak wspierać rozwój twórczego myślenia u dzieci?
Dla nauczycieli, wychowawców, rodziców.
Zakres:

• Czym jest myślenie twórcze? Czym się charakteryzuje?
• Rodzaje, formy twórczego myślenia.
• Co jest ważne w rozwijaniu kreatywności? Jak to robić?
• Przykłady ćwiczeń i zabaw rozwijających kreatywne myślenie.
  Termin: 27 maj 2020, godz. 17.00-19.00


TEMATY WEBINARIÓW – PŁATNY DOSTĘP DLA WEBINARIÓW KTÓRE JUŻ SIĘ ODBYŁY 

1. Współpraca z rodzicami dzieci z trudnościami rozwojowymi
Dla nauczycieli i specjalistów
Zakres:

 • Jak rozpocząć  efektywną współpracę?
 • Jak prowadzić spotkanie?
 • Odpowiednia komunikacja z rodzicami

2. Dieta sensoryczna
Dla specjalistów, nauczycieli, rodziców.
Zakres:

 • Co to jest dieta sensoryczna i kto może ją przeprowadzać?
 • Jak ją wdrażać?
 • Jakie może przynieść efekty?

3. Indywidualny system wzmocnień pozytywnych- kształtowanie motywacji.
Dla nauczycieli, specjalistów i rodziców
Zakres:

 • Na czym polega praca w oparciu o system wzmocnień pozytywnych?
 • Jak stworzyć indywidualne wzmocnienia?
 • Dostosowanie do potrzeb dzieci z trudnościami rozwojowymi

4. Narzędzia komunikacji alternatywnej- które wybrać dla osób z ASD?
Dla nauczycieli, specjalistów, rodziców
Zakres:

 • Krótka charakterystyka narzędzi komunikacji alternatywnej
 • Które będą najbardziej funkcjonalne dla naszych podopiecznych?
 • Jak dostosować je do potrzeb i możliwości dziecka niewerbalnego?

5. Motywowanie dziecka do nauki – co pomaga, a co szkodzi?
Dla nauczycieli i rodziców dzieci w wieku szkolnym.
Zakres:

• Motywacja z punktu widzenia psychologii – co motywuje nas do działania?
• Rozwój motywacji, czyli co motywuje dziecko?
• Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna – jak z nich korzystać?
• Czynniki budujące wewnętrzną, autonomiczną motywację.
• Czynniki osłabiające motywację.


6. Przestrzeń terapeutyczna – jak pracować w oparciu o plan aktywności
Dla nauczycieli, specjalistów i rodziców
Zakres:

 • Kiedy zalecą się korzystanie z planu aktywności?
 • Jaki plan jest optymalny i jak go wdrażać?
 • Praca w oparciu o plan aktywności w szkole i w domu.

7. Dostosowanie pomocy terapeutycznych do potrzeb dzieci z ASD
Dla nauczycieli, specjalistów i rodziców
Zakres:

 • Jakie wymogi metodyczne powinny spełniać pomoce terapeutyczne?
 • Przykłady autorskich pomocy terapeutycznych

8. Czy to autyzm? – sygnały autyzmu, odróżnianie objawów autyzmu od innych trudności rozwojowych i emocjonalnych u dziecka.
Dla rodziców, dla nauczycieli, specjalistów, wychowawców, opiekunów.

Zakres:
• Charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu pod kątem kryterialnych objawów i zachowań.
• Wczesne sygnały autyzmu u dziecka.
• Zaburzenia i trudności, które można pomylić z autyzmem.
• Wskazówki – co jest typowe dla autyzmu, odróżniając go od innych trudności dziecka.


9. Autyzm i co dalej? – pierwsze kroki po diagnozie.
Szczególnie dedykowane rodzicom, przydatne tez dla nauczycieli, specjalistów, opiekunów.
Zakres:

• Diagnoza w kierunku autyzmu – co jest ważne?
• Formy wspierania dziecka z diagnozą spektrum autyzmu
• Wybór metod terapii – czym się kierować?
• Codzienne funkcjonowanie – jak je zorganizować, by wspierało dobrostan i rozwój dziecka?
   Termin: 20 maj 2020, godz. 17.00-19.00

CENNIK:
Płatny dostęp do webinariów kosztuje tyle co webinarium, które się odbyło . Aby uzyskać dostęp należy wysłać formularz zapisu i wykonać płatność.
1 webinarium – 57zł
Pakiety: 3 webinaria – 150zł – 1 webinarium – 50zł
Pakiet: 5 webinariów – 225zł – 1 webinarium – 45zł

ZASADY ZAPISU

LINK DO FORMULARZA – FORMULARZ ZAPISU NA PŁATNE WEBINARIA I DOSTĘPY DO NAGRAŃ

 • Aby zapisać się na szkolenie/webinarium należy odesłać wypełniony formularz
 • Po otrzymaniu formularza zostanie wysłane do Państwa potwierdzenie zapisu w ciągu 48h. W przypadku braku odpowiedzi prosimy o sprawdzenie folderu Spam.
 • O terminie dokonania płatności zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.
 • Wycofanie uczestnika ze szkolenia/webinarium, będzie uwzględnione po wcześniejszym, pisemnym zgłoszeniu na adres e-mail: biuro@dopasowaneszkolenia.pl w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
 • Organizator ma prawo do odwołania szkolenia/webinarium, bądź zmiany jego terminu w przypadku zbyt małej liczby uczestników. 
 • SZCZEGÓŁOWE DANE DO FAKTURY DLA INSTYTUCJI – (pełna nazwa, adres, NIP placówki)
 • SZCZEGÓŁOWE DANE DO FAKTURY/RACHUNKU – zgłoszenia indywidualne (imię, nazwisko, adres zamieszkania)
 • Po zaksięgowaniu wpłaty nie ma możliwości zmiany danych do faktury.

Potwierdzenie przelewu należy wysłać na maila: biuro@dopasowaneszkolenia.pl .

Dane do przelewu

PUZZLE – Dopasowane Szkolenia
pl. Bohaterów Getta 17/6
30 – 547 Kraków
 
nr konta: PKO BANK POLSKI SA nr konta 90 1020 2980 0000 2802 0077 9769;

tytułem: proszę wpisać datę, imię nazwisko oraz nazwę szkolenia/webinarium

 

 

Przejdź do paska narzędzi