POLITYKA PRYWATNOŚCI


Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PUZZLE – Dopasowane Szkolenia Katarzyna Kusińska z siedzibą: ul. gen. Bolesława Roi  nr 4B, lok. 27, 30-606 Baligród, NIP: 956-209-15-38, REGON: 360992675  zwana dalej Firmą; Firma prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą adresu: biuro@dopasowaneszkolenia.com
  3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów wynikających z obsługi usługi szkoleniowej (kontakt w kwestiach organizacyjnych i księgowych oraz promocyjnych skierowanych do Odbiorcy usługi szkoleniowej do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszania przepisów RODO.
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora
  8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.