szkolenia dla rad pedagogicznych

Zachęcamy do kontaktu w celu zamówienia bezpłatnej wyceny szkolenia.

Szkolenia w formie zamkniętej wyceniamy indywidualnie w zależności od liczby uczestników i przewidywanym czasie trwania.
W celu wyceny szkolenia prosimy o kontakt mailowy na biuro@dopasowaneszkolenia.com lub kontakt telefoniczny pod nr 536 193 457. 

propozycje tematów szkoleń

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ W PLACÓWCE LUB ON-LINE 

Przyjmujemy zamówienia na realizację szkoleń na terenie całego kraju. Specjalizujemy się również w opracowywaniu szkoleń i warsztatów dostosowanych do projektów w jakich Państwo bierzecie udział.

 1. Planowanie pracy wychowawczej z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zakresie wspierania radzenia sobie z zachowaniami trudnymi
  Prowadząca: dr hab. Anna Prokopiak
 2. Diagnoza i terapia rozwoju społeczno – emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  Prowadząca: dr hab. Anna Prokopiak
 3. Jak zwiększać samodzielność osób z autyzmem/lub z niepełnosprawnością intelektualną?
  – treningi umiejętności społecznych
  Prowadząca: dr hab. Anna Prokopiak
 4. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery
  Prowadząca: dr hab. Anna Prokopiak
 5. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno – motoryczna u osób z autyzmem
  Prowadząca: dr Agnieszka Chodun
 6. Zaburzenia funkcjonowania sensomotorycznego i zachowania trudne występujące u osób z niepełnosprawnością intelektualną / u osób z autyzmem
  Prowadząca: dr Agnieszka Chodun
 7. Mowa i komunikacja u osób z autyzmem (zaburzenia porozumiewania się u osób z autyzmem; strategie postępowania logopedycznego; komunikacja alternatywna)
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
 8. Terapia dziecka z autyzmem (podstawowe modele pracy; terapie wspomagające; planowanie i realizacja celów terapeutycznych; tworzenie programów terapii)
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
 9. Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne, specyfika trudnych zachowań, sposoby niwelowania trudnych zachowań, współpraca z rodzicami
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
 10. Efektywne budowanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym (praktyczne strategie pracy nad elastycznością w zachowaniu i relacjach społecznych)
  Prowadząca: mgr Dobromiła Smolak
 11. Komunikacja z osobą w spektrum autyzmu
  Prowadząca: mgr Małgorzata Michaluk
 12. Co z tym TUS-em? – jak pracować, z kim i po co?
  Prowadząca: mgr Ewa Mikołajczyk
 13. Napady złości i inne zachowania, które mogą być wyzwaniem. Praca z osobami z oligofrenią, spektrum autyzmu, różnymi trudnościami
  Prowadząca: mgr Ewa Mikołajczyk
 14. Magia komunikacji, czyli jak to działa w świecie osób z niepełnosprawnością
  Prowadząca: mgr Ewa Mikołajczyk
 15. Nadmiar bodźców, jak optymalizować otoczenie osobom ze spektrum autyzmu
  Prowadząca: mgr Ewa Mikołajczyk
 16. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Jak zrozumieć i nie oceniać?
  Prowadząca: mgr Ewa Mikołajczyk
 17. Odkrywanie świata osób ze spektrum autyzmu
  Prowadząca: mgr Ewa Mikołajczyk
 18. Kreatywne zajęcia i metody w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
  Prowadząca: mgr Ewa Mikołajczyk

ZADBAJMY O SWÓJ DOBROSTAN – SZKOLENIA ROZWOJOWE DLA NAUCZYCIELI

 1. Skuteczne sposoby na radzeniem sobie ze stresem.
 2. Komunikacja w duchu NVC.
 3. Zarządzanie sobą w czasie.
 4. Sztuka rozwiązywania konfliktów.
 5. Motywacja – jak pomaga w pracy.
 6. Work-life balance – rzecz o tym jak być zadowolonym w pracy i życiu prywatnym.
 7. Trening zachowań asertywnych.
 8. Odporność psychiczna w pracy.
 9. Zasady komunikacji i budowania relacji.
 10. Asertywność – pewność siebie w komunikacji.

Zapytanie o wycenę i zamówienia przyjmujemy mailowo na biuro@dopasowaneszkolenia.pl lub telefonicznie 536 193 457

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ W PLACÓWCE LUB ON-LINE 

Przyjmujemy zamówienia na realizację szkoleń na terenie całego kraju. Specjalizujemy się również w opracowywaniu szkoleń i warsztatów dostosowanych do projektów w jakich Państwo bierzecie udział.

I. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI, ROZWÓJ KOMPETENCJI NAUCZYCIELA

 1. Komunikacja empatyczna w przedszkolu – efektywna komunikacja w nurcie NVC (Porozumienie bez Przemocy).
 2. Zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną.
 3. Rozwijanie myślenia matematycznego w przedszkolu.
 4. Kształtowanie wyobraźni dziecięcej.
 5. Rozwijanie i wzmacnianie kreatywności dziecięcej.
 6. Zabawy rozwijające umiejętności społeczne u dzieci w wieku przedszkolnym.
 7. Neurodydaktyka w przedszkolu.
 8. Zabawy i gry edukacyjne.
 9. Innowacje w przedszkolu.
 10. Jak rozmawiać z dzieckiem o wartościach (wychowanie do wartości i przez wartości)

II. POMOC i WSPARCIE

 1. Efektywna komunikacja z dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi i emocjonalnymi
 2. Strategie radzenia sobie z trudnym zachowaniem w grupie przedszkolnej
 3. Tworzenie bezpiecznego i wspierającego środowiska emocjonalnego w przedszkolu.
 4. Praca z dziećmi z problemami psychologicznymi.
 5. Bajkoterapia w terapii pedagogicznej.
 6. Bezpieczne i odpowiednie wykorzystanie technologii w nauczaniu przedszkolnym.
 7. Zaburzenia sensoryczne u dziecka w wieku przedszkolnym – przyczyny, objawy, sposoby postępowania.
 8. Jak radzić sobie z emocjami u dzieci?
 9. Sposoby wspierania rozwoju mowy dzieci dwujęzycznych i wielojęzycznych.
 10. Zaburzenia sensoryczne u dziecka w wieku przedszkolnym – przyczyny, objawy, sposoby postępowania.

III. INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA

 1. Podstawy pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówce przedszkolnej.
 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
 3. Proces diagnozy dziecka w wieku przedszkolnym.
 4. Jak interpretować opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej?


IV. ZADBAJMY O SWÓJ DOBROSTAN – SZKOLENIA ROZWOJOWE DLA NAUCZYCIELI

 1. Efektywna współpraca z rodzicami.
 2. Skuteczne sposoby na radzeniem sobie ze stresem.
 3. Komunikacja w duchu NVC.
 4. Zarządzanie sobą w czasie.
 5. Sztuka rozwiązywania konfliktów.
 6. Motywacja – jak pomaga w pracy.
 7. Work-life balance – rzecz o tym jak być zadowolonym w pracy i życiu prywatnym.
 8. Odporność psychiczna w pracy.
 9. Zasady komunikacji i budowania relacji.
 10. Asertywność – pewność siebie w komunikacji.

Zapytanie o wycenę i zamówienia przyjmujemy mailowo na biuro@dopasowaneszkolenia.pl lub telefonicznie 536 193 457.

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ W PLACÓWCE LUB ON-LINE 

Przyjmujemy zamówienia na realizację szkoleń na terenie całego kraju. Specjalizujemy się również w opracowywaniu szkoleń i warsztatów dostosowanych do projektów w jakich Państwo bierzecie udział.

 1. Komunikacja coachingowa w szkole.
 2. Mózg ma moc – jakie techniki stosować i jak pracować z dziećmi, żeby dać im komfort przyswajania wiedzy i zapanować na lękiem, stresem i agresją
 3. Nawyki tworzą nas – jak je kształtować dla osiągnięcia celów i wprowadzenia pozytywnych zmian w życiu.
 4. Mediacje w szkole w duchu porozumienia bez przemocy.
 5. Wspieranie motywacji u uczniów.
 6. Jak rozwijać myślenie krytyczne u dzieci?
 7. Kreatywność w procesie uczenia i nauczania.
 8. Kształtowanie kompetencji kluczowych.
 9. Neurotrening w edukacji – nowe ścieżki w edukacji.
 10. Metoda projektu w edukacji szkolnej.
 11. Edukacja włączająca w szkole.
 12. Metody aktywizujące.
 13. Ocenianie kształtujące w szkole.
 14. Eduscram w edukacji.
 15. Praca z metaforą na lekcjach.
 16. Jak wprowadzić tutoring do szkoły.
 17. Wspieranie uczniów w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.
 18. Rozpoznawanie zagrożeń związanych z uzależnieniami.
 19. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 20. Konstruowanie szkolnych programów profilaktycznych i wychowawczych.
 21. Agresja i przemoc u dzieci i młodzieży.
 22. Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży.
 23. Zaburzenia emocji i zachowania u dzieci i młodzieży.
 24. Dziecko w kryzysie zdrowia psychicznego w szkole.

ZADBAJMY O SWÓJ DOBROSTAN – SZKOLENIA ROZWOJOWE DLA NAUCZYCIELI

 1. Skuteczne sposoby na radzeniem sobie ze stresem.
 2. Komunikacja w duchu NVC.
 3. Zarządzanie sobą w czasie.
 4. Sztuka rozwiązywania konfliktów.
 5. Motywacja – jak pomaga w pracy.
 6. Work-life balance – rzecz o tym jak być zadowolonym w pracy i życiu prywatnym.
 7. Trening zachowań asertywnych.
 8. Odporność psychiczna w pracy.
 9. Zasady komunikacji i budowania relacji.
 10. Asertywność – pewność siebie w komunikacji.

Zapytanie o wycenę i zamówienia przyjmujemy mailowo na biuro@dopasowaneszkolenia.pl lub telefonicznie 536 193 457