szkolenia dla rad pedagogicznych

Zachęcamy do kontaktu w celu zamówienia bezpłatnej wyceny szkolenia.

Szkolenia w formie zamkniętej wyceniamy indywidualnie w zależności od liczby uczestników i przewidywanym czasie trwania.
W celu wyceny szkolenia prosimy o kontakt mailowy na biuro@dopasowaneszkolenia.com lub kontakt telefoniczny pod nr 536 193 457.

propozycje tematów szkoleń

 1. Planowanie pracy wychowawczej z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zakresie wspierania radzenia sobie z zachowaniami trudnymi
  Prowadząca: dr Anna Prokopiak
 2. Diagnoza i terapia rozwoju społeczno – emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  Prowadząca: dr Anna Prokopiak
 3. Jak zwiększać samodzielność osób z autyzmem/lub z niepełnosprawnością intelektualną?
  – treningi umiejętności społecznych
  Prowadząca: dr Anna Prokopiak
 4. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery
  Prowadząca: dr Anna Prokopiak
 5. Efektywne budowanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym (praktyczne strategie pracy nad elastycznością w zachowaniu i relacjach społecznych)
  Prowadząca: mgr Dobromiła Smolak
 6. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno – motoryczna u osób z autyzmem
  Prowadząca: mgr Agnieszka Chodun
 7. Mowa i komunikacja u osób z autyzmem (zaburzenia porozumiewania się u osób z autyzmem; strategie postępowania logopedycznego; komunikacja alternatywna)
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
 8. Terapia dziecka z autyzmem (podstawowe modele pracy; terapie wspomagające; planowanie i realizacja celów terapeutycznych; tworzenie programów terapii)
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
 9. Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne, specyfika trudnych zachowań, sposoby niwelowania trudnych zachowań, współpraca z rodzicami
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka

PONADTO:

 • ABC autyzmu – szkolenie podstawowe
 • Trudne zachowania dziecka z autyzmem w przedszkolu/ w szkole
 • Integracja sensoryczna w pracy nauczyciela przedszkola
 • Podstawy pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówce przedszkolnej
 • Kształtowanie umiejętności społeczno-komunikacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu
 • Zaburzenia sensoryczne u dziecka w wieku przedszkolnym – przyczyny, objawy, sposoby postępowania
 • Uczeń niewidomy/słabowidzący w przedszkolu
 • Uczeń niewidomy/słabowidzący w szkole
 • Uczeń niesłyszący/słabosłyszący w przedszkolu
 • Uczeń niesłyszący/słabosłyszący w szkole

Zapytanie o wycenę i zamówienia przyjmujemy mailowo na biuro@dopasowaneszkolenia.pl lub telefonicznie 536 193 457

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ
NA MIEJSCU LUB ON-LINE

 

TEMATY ZGODNE Z KIERUNKIEM POLITYKI OŚWIATOWEJ NA ROK 2022/2023

 

                 I. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI, ROZWÓJ KOMPETENCJI NAUCZYCIELA

 1. Efektywna komunikacja w nurcie NVC (Porozumienie bez Przemocy).
 2. Zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną.
 3. Rozwijanie myślenia matematycznego w przedszkolu.
 4. Kształtowanie wyobraźni dziecięcej.
 5. Rozwijanie i wzmacnianie kreatywności dziecięcej.
 6. Zabawy rozwijające umiejętności społeczne u dzieci w wieku przedszkolnym.
 7. Rozwijanie i wzmacnianie dziecięcej uwagi.
 8. Kodowanie na przedszkolnym dywanie.
 9. Inteligencje wielorakie H. Gardnera w praktyce przedszkolnej.
 10. Neurodydaktyka w przedszkolu.
 11. Rozwój wytrwałości u dziecka w wieku przedszkolnym.
 12. Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych dziecka, jego zasobów i środowiska rodzinnego.
 13. Rozwijanie i wzmacnianie dziecięcej uwagi.
 14. Myślenie dywergencyjne, pytajne i kombinatoryczne w przedszkolu.
 15. Jak rozmawiać z dzieckiem o wartościach (wychowanie do wartości i przez wartości).

  II. POMOC i WSPARCIE
 16. Praca z dziećmi z problemami psychologicznymi.
 17. Jak radzić sobie z emocjami u dzieci?
 18. Praktyczne sposoby na złość dziecięcą.
 19. Bajkoterapia w terapii pedagogicznej.
 20. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka w przedszkolu.
 21. Techniki relaksacyjne dla przedszkolaków.
 22. Sposoby wspierania rozwoju mowy dzieci dwujęzycznych i wielojęzycznych.
 23. Integracja sensoryczna w pracy nauczyciela przedszkola.
 24. Zaburzenia sensoryczne u dziecka w wieku przedszkolnym – przyczyny, objawy, sposoby postępowania.

                 III. INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA

 1. Podstawy pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówce przedszkolnej.
 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
 3. Proces diagnozy dziecka w wieku przedszkolnym.
 4. Jak interpretować opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej?
 5. Uczeń niewidomy/słabowidzący w przedszkolu.
 6. Uczeń niesłyszący/ słabosłyszący w przedszkolu.
 7. ABC autyzmu – szkolenie podstawowe.
 8. Trudne zachowania dziecka z autyzmem w przedszkolu.
 9. Komunikacja AAC – od czego zacząć?
 10. Zabawa w terapii dziecka z autyzmem.

  IV. WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI ASERTYWNYCH DLA NAUCZYCIELI
 11. Zadbaj o swój dobrostan. Skuteczne sposoby na radzeniem sobie ze stresem.
 12. Komunikacja w duchu NVC.
 13. Zarządzanie sobą w czasie.
 14. Sztuka rozwiązywania konfliktów.
 15. Motywacja – jak pomaga w pracy.
 16. Work-life balance – rzecz o tym jak być zadowolonym w pracy i życiu prywatnym.
 17. Trening zachowań asertywnych.
 18. Odporność psychiczna w pracy.
 19. Zasady komunikacji i budowania relacji.
 20. Asertywność w kontaktach z rodzicami.

Zapytanie o wycenę i zamówienia przyjmujemy mailowo na biuro@dopasowaneszkolenia.pl lub telefonicznie 536 193 457.

I. INDYWIDUALIZACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
 1. Podstawy pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówce przedszkolnej
 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
 3. Proces diagnozy dziecka w wieku przedszkolnym
 4. Jak interpretować opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej?
 5. Uczeń niewidomy/słabowidzący w przedszkolu
 6. Uczeń niesłyszący/słabosłyszący w przedszkolu
II. ROZWÓJ DZIECKA
 1. Kształtowanie wyobraźni dziecięcej
 2. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dziecka w wieku przedszkolnym
 3. Rozwijanie i wzmacnianie kreatywności dziecięcej
 4. Rozwijanie samodzielności u dziecka w wieku przedszkolnym
 5. Jak rozmawiać z dzieckiem o wartościach (wychowanie do wartości i przez wartości)
 6. Język żyrafy – czyli efektywna komunikacja w nurcie NVC (Porozumienie bez Przemocy) nauczyciela z rodzicem dziecka w wieku przedszkolnym
 7. Zabawy z elementami Integracji Sensorycznej w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
 8. Zabawy rozwijające umiejętności społeczne u dzieci w wieku przedszkolnym
 9. Rozwój wytrwałości u dziecka w wieku przedszkolnym
 10. Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych dziecka, jego zasobów i środowiska rodzinnego
 11. Ocena dojrzałości dziecka do nauki
 12. Rozwijanie i wzmacnianie dziecięcej uwagi
 13. Kodowanie na przedszkolnym dywanie
 14. Rozwijanie myślenia matematycznego w przedszkolu
 15. Czynnościowe nauczanie matematyki w przedszkolu
 16. Kształtowanie postawy patriotyzmu u dzieci w wieku przedszkolnym
 17. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym
 18. Myślenie dywergencyjne, pytajne i kombinatoryczne w przedszkolu
III. PRACA Z DZIECKIEM
 1. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami dziecka
 2. Praca z dziećmi z problemami psychologicznymi
 3. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dziecka w wieku przedszkolnym
 4. Gotowość szkolna a integracja sensoryczna
 5. Zaburzenia sensoryczne u dziecka w wieku przedszkolnym – przyczyny, objawy, sposoby postępowania.
 6. Język żyrafy – czyli efektywna komunikacja w nurcie NVC (Porozumienie bez Przemocy) nauczyciela z rodzicem dziecka w wieku przedszkolnym
 7. Zabawy z elementami Integracji Sensorycznej w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
 8. Zabawy rozwijające umiejętności społeczne u dzieci w wieku przedszkolnym
 9. Jak rozmawiać z dziećmi o trudnych tematach (choroba, strata, rozwód, rozstanie itp.) wspierając się bajkami?
 10. Bajki wspierające rozwój komunikacji z dzieckiem, opartej na NVC
 11. Sposoby wspierania rozwoju mowy dzieci dwujęzycznych i wielojęzycznych
 12. Integracja sensoryczna w pracy nauczyciela przedszkola
 13. Podstawy pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówce przedszkolnej
 14. Wsparcie psychopedagogiczne dziecka zdolnego w przedszkolu
 15. Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych dziecka, jego zasobów i środowiska rodzinnego
IV. ROZWÓJ KOMPETENCJI NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 1. Neurodydaktyka w przedszkolu
 2. Jak rozwijać myślenie krytyczne u dzieci?
 3. Projekt edukacyjny jako metoda aktywizująca i wspierająca rozwój dziecka
  w przedszkolu
 4. Spojrzeć w lustro. Narzędzia autorefleksji w pracy wychowawczej
 5. Warsztat umiejętności asertywnych
 6. Doskonalenie kompetencji nauczyciela przedszkola
 7. Zadbaj o swój dobrostan. Stres – jak sobie z nim poradzić
 8. Zasady komunikacji i budowania relacji
 9. Asertywność w pracy nauczyciela – skuteczne metody wyznaczania granic
 10. Sztuka rozwiązywania konfliktów
 11. Jak dobrze rozpocząć i utrzymać współpracę z rodzicami
 12. Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami dziecka

Zapytanie o wycenę i zamówienia przyjmujemy mailowo na biuro@dopasowaneszkolenia.pl lub telefonicznie 536 193 457.

I. UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych
2. Uczeń z chorobą przewlekłą w szkole (padaczka, cukrzyca i inne)
3. Konstruowanie szkolnych programów profilaktycznych i wychowawczych
4. Ewaluacja programów i projektów profilaktycznych i wychowawczych
5. Tworzenie dokumentacji dla ucznia z Orzeczeniem o Kształceniu specjalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi – IPET i WOPFU

II. TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYKA

1. Agresja i przemoc u dzieci i młodzieży
2. Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży
3. Zaburzenia emocji i zachowania u dzieci i młodzieży
4. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka w szkole

III. WSPÓŁPRACA

1. Komunikacja interpersonalna w praktyce
2. Efektywna współpraca z rodzicami w szkole
3. Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami
4. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów
5. Zasady komunikacji i budowania relacji
6. Asertywność w pracy nauczyciela
7. Zarządzanie stresem, kontrolowanie emocji – odporność psychiczna w pracy nauczyciela

IV. ROZWÓJ NAUCZYCIELA

1. Jak rozwijać myślenie krytyczne u dzieci?
2. Lekcja 4U – efektywne zajęcia z uczniami
3. STEAM – nowoczesny model nauczania
4. Komunikacja coachingowa w szkole
5. Projekt edukacyjny jako metoda aktywizująca rozwój uczniów w szkole.
6.  Nowe trendy w wychowaniu dzieci
7. Mediacje w szkole w duchu porozumienia bez przemocy
8. Od nauczyciela do lidera
9. Coaching, tutoring i mentoring w szkole.
10. Profil inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w praktyce szkolnej

V. PRACA Z UCZNIAMI

1. Kooperatywne uczenie się – metody i techniki
2. Metoda problemowa – sposób na rozwój ucznia
3. Wspieranie motywacji u uczniów – praktyczne rozwiązania
4. Wspieranie uwagi i koncentracji u uczniów – praktyczne rozwiązania
5. Jak rozmawiać z uczniami o wartościach (wychowanie do wartości i przez wartości)
6. Kreatywność w procesie uczenia i nauczania
7. Myślenie dywergencyjne, pytajne i kombinatoryczne w szkole
8. Jak w szkole kształtować kompetencje kluczowe uczniów?
9. Wsparcie psychopedagogiczne ucznia zdolnego w szkole
10. Neurotrening w edukacji – nowe ścieżki w edukacji

Zapytanie o wycenę i zamówienia przyjmujemy mailowo na biuro@dopasowaneszkolenia.pl lub telefonicznie 536 193 457

Superwizja jest przydatną formą wsparcia merytorycznego w codziennej pracy. Poprzez działania superwizora, superwizowany rozwija swoje kompetencje zawodowe oraz zwiększa efektywność swojej pracy. Polega na wzajemnej wymianie doświadczeń, przemyśleń, wspólnym zastanawianiu się nad źródłami trudności, szukaniu istoty problemu, nazywaniu problemu, zbadaniu i jego poszukiwaniu oraz dochodzeniu do nowych rozwiązań.

Jest to metoda także dla nauczycieli, którzy są zainteresowani rozwojem swoich umiejętności komunikacyjnych w pracy z grupą oraz rozwojem umiejętności praktycznego zastosowania zaleceń do pracy z uczniami, którzy często posiadają skomplikowaną diagnozę i wymagają indywidualizacji oraz dostosowania metod pracy dydaktycznej i wychowawczej. Praca nauczyciela wymaga ciągłego doskonalenia się. 

Superwizja to szansa nie tylko dla nauczyciela z krótkim stażem z pedagogicznym, to również możliwość doskonalenia się dla tych, którzy wiele lat pracują, stosując często te same sposoby, metody, formy… a świat ciągle się zmienia – podopieczni również.

Superwizja jest niezwykle przydatna w pracy wszystkich, którzy pracują w stałej relacji z innymi ludźmi, bazując głównie na zasobach własnych: emocjonalnych, intelektualnych, fizycznych.

Proponujemy regularną superwizję na terenie Państwa placówki lub w formie on-line. Jest ona skierowana do zespołów pracowniczych lub wyselekcjonowanych grup. Spotkania poprzedza omówienie przez pracowników własnych studium przypadków.

Grupa – maksymalnie 15 osób

Czas spotkania – harmonogram ustalany jest wg zapotrzebowania grupy

Miejsce spotkania – do ustalenia przez grupę

Czas trwania spotkania – do ustalenia

Grupa superwizyjna jest grupą zamknięta, spotkania trwają regularnie, raz w miesiącu. Na rozpoczęcie cyklu zaplanowano dodatkowe spotkanie integrujące grupę.

Prowadząca:

mgr Izabela Zamirska-Rąpała – dyplomowany trener z 10 letnim stażem, wykładowca akademicki, psychoterapeuta, nauczyciel dyplomowany – pedagog z 28 letnim doświadczeniem pracy w oświacie.

Zapytanie o wycenę i zamówienia przyjmujemy mailowo na biuro@dopasowaneszkolenia.pl lub telefonicznie 536 193 457

 Konsultacje w zakresie radzenia sobie z zachowania trudnymi osób z autyzmem i (czas trwania do trzech godzin)

– poszukiwanie rozwiązań w oparciu o potrzeby i możliwości placówki

– poradnictwo specjalistyczne w zakresie organizacji pracy oraz innych potrzeb placówki

Prowadząca:

dr hab. Anna Prokopiak – nauczyciel dyplomowany, edukator

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Specjalnych Ośrodkach Szkolno –  Wychowawczych prowadząc zajęcia z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Obecnie jako prezes fundacji prowadzeni Centrum Terapii Autyzmu, które diagnozuje i prowadzi terapie dzieci z autyzmem i pokrewnymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Prowadzi również wykłady i ćwiczenia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z zakresu: Metodyki wychowania i nauczania osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, Wczesnej rehabilitacji dziecka z upośledzeniem umysłowym, Rehabilitacji społecznej upośledzonych umysłowo, Wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych.

Dla Puzzle – Dopasowane Szkolenia prowadzi autorskie szkolenia z autyzmu w zakresie: trudnych zachowań, seksualności, diagnozy i terapii rozwoju społeczno – emocjonalnego.

Zapytanie o wycenę i zamówienia przyjmujemy mailowo na biuro@dopasowaneszkolenia.pl lub telefonicznie 536 193 457