WEBINARIA

Zapraszamy do skorzystania z oferty naszych płatnych webinariów prowadzonych przez naszych trenerów.

Cennik:
1 webinarium – 67zł
Pakiet 3 webinaria – 180 zł (1 webinarium – 60 zł)
Pakiet 5 webinariów – 275 zł (1 webinarium – 55 zł)

dlaczego warto?

POSIADAMY AKREDYTACJĘ KURATORA OŚWIATY.
Istniejemy 5 lat na rynku, a to oznacza ponad 4000 zadowolonych uczestników szkoleń oraz pracę w oparciu o autorskie programy przygotowywane przez naszych trenerów.

Organizacja naszych WEBINARIÓW. Co nas wyróżnia?

1. Webinaria odbywają się na żywo (aplikacja Zoom) w modelu 2 h dydaktyczne wykładu + 0,5 h czas na odpowiedzi uczestników.
2. Wartość merytoryczna webinariów to 100% jakości. Sprawdź nasze doświadczenie i kompetencje w zakładce TRENERZY.
3. Dodatkowo uczestnicy mają 7 dni dostępu do nagrania z webinarium w dedykowanej grupie na Facebooku.
4. Zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia PUZZLE – Dopasowane szkolenia.

AKTUALNE TEMATY webinariów

 1. Zabawa w terapii dziecka z autyzmem
  Termin: 12 listopad 2020, godz. 19.00-21.00
  Prowadząca: mgr Dobromiła Smolak
 2. Autyzm jak rozpoznać? Jak pomóc?
  Termin: 17 listopad 2020, godz. 18.00-21.00
  Prowadząca: mgr Alicja Kira
 3. Przestrzeń terapeutyczna – jak pracować w oparciu o plan aktywności
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
  Termin: 19 listopad 2020, godz. 19.00-21.00
 4. Trening jedzenia – od czego zacząć?
  Termin: 23 listopad 2020, godz. 19.00-21.00
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
 5. Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży – nowość
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel
  Termin: 24  listopad 2020, godz. 19.00-21.00
 6. Dostosowanie pomocy terapeutycznych do potrzeb dzieci z ASD
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
  Termin: 26 listopad 2020, godz. 19.00-21.00
 7. Współpraca z rodzicami dzieci z trudnościami rozwojowymi
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
  Termin: 30 listopad 2020, godz. 19.00-21.00
 8. Zaburzenia emocji i zachowania u dzieci i młodzieży – nowość
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel
  Termin: 01 grudzień 2020, godz. 19.00-21.00
 9. Zaburzenia SI – jak rozpoznać i kiedy interweniować?
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
  Termin: 03 grudnia 2020, godz. 19.00-21.00
 10. Zabawa w terapii dziecka z autyzmem
  Termin: 8 grudzień 2020, godz. 19.00-21.00
  Prowadząca: mgr Dobromiła Smolak
 11. Jak wspierać rozwój kompetencji społecznych dziecka z autyzmem?
  Prowadząca: mgr Alicja Kira
  – nowy termin zostanie podany 
 12. Indywidualny system wzmocnień pozytywnych – kształtowanie motywacji
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
 13. Narzędzia komunikacji alternatywnej – które wybrać dla osób z ASD?
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
  – nowy termin zostanie podany 

POZNAJ ZAKRES TEMATYCZNY NASZYCH WEBINARIÓW

Kliknij w wybrany tytuł i poznaj opis.

Dla nauczycieli, specjalistów, rodziców – w szczególności dzieci małych oraz dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.
Zakres:

• Trudności społeczne dziecka w spektrum autyzmu
• Co jest ważne we wspieraniu rozwoju społecznego? Od czego należy zacząć?
• Kolejne kroki budowania kompetencji społecznych w podejściu rozwojowym.
• Dobór form terapii w zależności od potrzeb rozwojowych dziecka.

Dla nauczycieli, specjalistów i rodziców
Zakres:
• Na czym polega praca w oparciu o system wzmocnień pozytywnych?
• Jak stworzyć indywidualne wzmocnienia?
• Dostosowanie do potrzeb dzieci z trudnościami rozwojowymi

Dla nauczycieli, wychowawców, rodziców.
Zakres:

• Czym jest myślenie twórcze? Czym się charakteryzuje?
• Rodzaje, formy twórczego myślenia.
• Co jest ważne w rozwijaniu kreatywności? Jak to robić?
• Przykłady ćwiczeń i zabaw rozwijających kreatywne myślenie.

Dla nauczycieli, specjalistów, rodziców
Zakres:
• Krótka charakterystyka narzędzi komunikacji alternatywnej
• Które będą najbardziej funkcjonalne dla naszych podopiecznych?
• Jak dostosować je do potrzeb i możliwości dziecka niewerbalnego?

Dla nauczycieli, specjalistów oraz rodziców.
Zakres:
• Rozwój psychospołeczny dziecka.
• Wpływ środowiska rodzinnego, rówieśniczego, instytucjonalnego na rozwój poznawczy i funkcjonowanie społeczne dziecka.
• Co może niepokoić, czyli wstępne rozpoznawanie symptomów mogących wskazywać na choroby i zaburzenia.
• Depresja, stany lękowe, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia hiperkinetyczne, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia zachowania, stany psychotyczne – omówienie.
• Sytuacje, w których konieczne jest skierowanie dziecka do psychiatry.
• Współpraca z rodzicami w celu podjęcia leczenia.
• Współpraca z instytucjami takimi jak policja, Sąd Rodzinny, MOPS w sytuacjach trudnych.

Zakres:

• Budowanie interakcji z dzieckiem poprzez zabawę.
• Przykłady zabaw rozwijających kontakt wzrokowy, komunikację, naprzemienność, naśladowanie.
• Przykłady prostych gier i zabaw dla dzieci wyżej funkcjonujących.

Dla nauczycieli, specjalistów i rodziców
Zakres:

• Kiedy zalecą się korzystanie z planu aktywności?
• Jaki plan jest optymalny i jak go wdrażać?
• Praca w oparciu o plan aktywności w szkole i w domu.

Webinarium ugruntowujące podstawową wiedzę na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wskazuje istotne, w tym wczesne rozwojowo sygnały mogące wskazywać na występowanie zachowań typowych dla autyzmu, odróżniając je zarazem od innych problemów dziecka. Nakreśla kolejne kroki i działania, jakie warto podjąć w procesie diagnozy oraz po jej uzyskaniu.

Cel ogólny: zdobycie wiedzy na temat objawów autyzmu i charakterystycznych cech różnicujących względem innych zaburzeń i problemów dziecka oraz zdobycie wiedzy na temat działań podejmowanych po diagnozie dziecka.

Zakres tematyczny:
• Charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu pod kątem kryterialnych objawów i zachowań.
• Współczesne modele rozumienia i diagnozowania spektrum autyzmu.
• Wczesne sygnały autyzmu u dziecka oraz trudności charakterystyczne dla różnych etapów rozwojowych.
• Zaburzenia i trudności, które można pomylić z autyzmem.
• Wskazówki – co jest typowe dla autyzmu, odróżniając go od innych trudności dziecka.
• Diagnoza w kierunku autyzmu – co jest ważne?
• Formy wspierania dziecka z diagnozą spektrum autyzmu
• Wybór metod terapii – czym się kierować?
• Codzienne funkcjonowanie – jak je zorganizować, by wspierało dobrostan i rozwój dziecka?

Dla nauczycieli, specjalistów oraz rodziców.
Zakres:
• Anoreksja, bulimia, nadwaga, otyłość – sposoby rozpoznawania zaburzeń odżywiania.
• Nieoczywiste symptomy, na które warto zwracać uwagę.
• Terapia i postępowanie z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami odżywiania.
• Współpraca z rodzicami w celu podjęcia leczenia.

Dla nauczycieli, specjalistów i rodziców
Zakres:

• Jakie wymogi metodyczne powinny spełniać pomoce terapeutyczne?
• Przykłady autorskich pomocy terapeutycznych

Zakres:

• Czym jest integracja sensoryczna?
• Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej
• Nieprawidłowości SI w zakresie poszczególnych zmysłów

Dla nauczycieli, specjalistów oraz rodziców.
Zakres:
• Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży (z uwzględnieniem takich czynników, jak trudna sytuacja rodzinna, szkolna i rówieśnicza, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zaburzenia emocji i zachowania, niepełnosprawność, choroba).
• Techniki radzenia sobie z wybuchami złości.
• Prowokacje.
• Zapobieganie przemocy oraz strategie rozwiązywania problemów.
• Współpraca z rodzicami.
• Współpraca z instytucjami takimi jak policja, Sąd Rodzinny, MOPS w sytuacjach trudnych.

Dla nauczycieli i specjalistów.
Zakres:
• Jak rozpocząć efektywną współpracę?
• Jak prowadzić spotkanie?
•  Odpowiednia komunikacja z rodzicami

Dla specjalistów, nauczycieli, rodziców.
Zakres:
• Co to jest dieta sensoryczna i kto może ją przeprowadzać?
• Jak ją wdrażać?
• Jakie może przynieść efekty?

Dla nauczycieli, specjalistów oraz rodziców.
Zakres:
• Przyczyny i formy samookaleczeń.
• Diagnoza samookaleczeń oraz sposoby postępowania.
• Diagnoza suicydalna, zespół presuicydalny.
• Ocena stopnia ryzyka.
• Działania wobec osoby zagrożonej samobójstwem, formy wsparcia.
• Sytuacje, w których konieczne jest skierowanie dziecka do psychiatry.
• Współpraca z rodzicami w celu podjęcia leczenia.
• Współpraca z instytucjami takimi jak policja, Sąd Rodzinny, MOPS w sytuacjach trudnych.

Dla nauczycieli, specjalistów oraz rodziców
Zakres:
• Czym może być spowodowana wybiórczość pokarmowa?
• Niektóre metody wprowadzania nowych pokarmów.
• Organizowanie i uatrakcyjnianie posiłku wpływającego na samodzielność dziecka.

Dla nauczycieli, specjalistów oraz rodziców.
Zakres:

• Kamienie milowe rozwoju społecznego dziecka oraz czynniki, które zakłócają rozwój u dziecka w spektrum autyzmu.
• Pierwsze sygnały nieprawidłowości rozwojowych.
• Charakterystyka trudności społecznych na różnych etapach rozwoju.
• Deficyty teorii umysłu i ich rola w rozwoju społecznym dziecka.

REGULAMIN WEBINARIUM / SZKOLENIA ONLINE

1. Obecność na webinarium i szkoleniu jest obowiązkowa. Na podstawie obecności wystawiane są zaświadczenia. Nie ma możliwości wykupu webinarium/szkolenia i obejrzenie go w innym terminie.

2. Aby zapisać się na webinarium/szkolenie należy zgłosić chęć uczestnictwa przez formularz zapisu dostępny naszej stronie.

3. Po otrzymaniu formularza zostanie wysłane do Państwa potwierdzenie zapisu w ciągu 48 h. W przypadku braku odpowiedzi prosimy o sprawdzenie folderu Spam.

4. Potwierdzenie przelewu należy wysłać na maila biuro@dopasowaneszkolenia.pl 
Bez potwierdzenia otrzymania wpłaty nie ma możliwości udziału w webinarium.

5. Wycofanie uczestnika ze szkolenia będzie uwzględnione po wcześniejszym, pisemnym zgłoszeniu na adres e-mail: biuro@dopasowaneszkolenia.pl w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia/webinarium.

6. Organizator ma prawo do odwołania szkolenia bądź zmiany jego terminu w przypadku zbyt małej liczby uczestników. 

Cena zaświadczenia w formie papierowej (20zł/1 wysyłka – obejmuje koszt wysyłki pocztą + zabezpieczone opakowanie).

*W cenie webinarium /szkolenia zaświadczenie w formie elektronicznej, wysyłamy w ciągu 2-3 dni roboczych na podanego przy zapisie  maila (wyjątek stanowi darmowe webinarium, po którym nie wystawiamy zaświadczeń).

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer / laptop z dostępem do internetu
 • Kamerka (może być wbudowana w laptopie), słuchawki lub wbudowany głośnik

SZCZEGÓŁOWE DANE DO FAKTURY DLA INSTYTUCJI – (pełna nazwa, adres, NIP placówki)

SZCZEGÓŁOWE DANE DO FAKTURY/RACHUNKU – zgłoszenia indywidualne (imię, nazwisko, adres zamieszkania)

 • Po zaksięgowaniu wpłaty nie ma możliwości zmiany danych do faktury.


Dane do przelewu:

PUZZLE – Dopasowane Szkolenia
Plac Bohaterów Getta 17/6
30 – 547 Kraków

Nr konta: PKO BANK POLSKI SA nr konta 90 1020 2980 0000 2802 0077 9769;

Tytułem: proszę wpisać datę, imię nazwisko oraz datę szkolenia/webinarium