TEMATY webinariów

CYKL DOPASOWANI DO AUTYZMU

Cykl Dopasowani do autyzmu dedykowany  jest do wszystkich pracujących z osobami z autyzmem: nauczycieli, terapeutów, logopedów, pedagogów, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. W szkoleniu mogą wziąć udział studenci planujący w przyszłości pracować
z osobami z autyzmem. Realizowany jest w formie spotkań on-line.  Standardowy czas trwania 1 tematu to 2 godziny zegarowe.

Tematy webinariów:

 1. Dostosowanie pomocy terapeutycznych do potrzeb dzieci z ASD
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
 2. Indywidualny system wzmocnień pozytywnych – kształtowanie motywacji
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
 3. Współpraca z rodzicami dzieci z trudnościami rozwojowymi
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
 4. Zaburzenia SI jak rozpoznawać i kiedy interweniować
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
 5. Trening jedzenia – od czego zacząć?
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
 6. Dieta sensoryczna – indywidualny program stymulacji
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
 7. Przestrzeń terapeutyczna – jak pracować w oparciu o plan aktywności
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
 8. Narzędzia komunikacji alternatywnej – które wybrać dla osób z ASD?
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
 9. Zabawa w terapii dziecka z autyzmem
  Prowadząca: mgr Dobromiła Smolak

POZNAJ ZAKRES TEMATYCZNY NASZYCH WEBINARIÓW

Dla nauczycieli, specjalistów i rodziców
Zakres:

• Jakie wymogi metodyczne powinny spełniać pomoce terapeutyczne?
• Przykłady autorskich pomocy terapeutycznych

Dla nauczycieli i specjalistów.
Zakres:
• Jak rozpocząć efektywną współpracę?
• Jak prowadzić spotkanie?
•  Odpowiednia komunikacja z rodzicami

Zakres:

• Czym jest integracja sensoryczna?
• Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej
• Nieprawidłowości SI w zakresie poszczególnych zmysłów

Dla specjalistów, nauczycieli, rodziców.
Zakres:
• Co to jest dieta sensoryczna i kto może ją przeprowadzać?
• Jak ją wdrażać?
• Jakie może przynieść efekty?

Dla nauczycieli, specjalistów oraz rodziców
Zakres:
• Czym może być spowodowana wybiórczość pokarmowa?
• Niektóre metody wprowadzania nowych pokarmów.
• Organizowanie i uatrakcyjnianie posiłku wpływającego na samodzielność dziecka.

Dla nauczycieli, specjalistów i rodziców
Zakres:

• Kiedy zalecą się korzystanie z planu aktywności?
• Jaki plan jest optymalny i jak go wdrażać?
• Praca w oparciu o plan aktywności w szkole i w domu.

Dla nauczycieli, specjalistów, rodziców
Zakres:
• Krótka charakterystyka narzędzi komunikacji alternatywnej
• Które będą najbardziej funkcjonalne dla naszych podopiecznych?
• Jak dostosować je do potrzeb i możliwości dziecka niewerbalnego?

Zakres:

• Budowanie interakcji z dzieckiem poprzez zabawę.
• Przykłady zabaw rozwijających kontakt wzrokowy, komunikację, naprzemienność, naśladowanie.
• Przykłady prostych gier i zabaw dla dzieci wyżej funkcjonujących.