WEBINARIA

Zapraszamy do skorzystania z oferty naszych płatnych webinariów prowadzonych przez naszych trenerów.

Cennik:
Pakiet 1 webinarium – 77zł/os.*
Pakiet 3 webinaria – 217zł 
Pakiet 7 webinariów – 470 zł 

dlaczego warto?

POSIADAMY AKREDYTACJĘ KURATORA OŚWIATY.
Istniejemy 6 lat na rynku, a to oznacza ponad 5000 zadowolonych uczestników szkoleń oraz pracę w oparciu o autorskie programy przygotowywane przez naszych trenerów.

Organizacja naszych WEBINARIÓW. Co nas wyróżnia?

1. Webinaria odbywają się na żywo (aplikacja Zoom) w modelu 2 h dydaktyczne wykładu + 0,5 h czas na odpowiedzi uczestników.
2. Wartość merytoryczna webinariów to 100% jakości. Sprawdź nasze doświadczenie i kompetencje w zakładce TRENERZY.
3. Zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia PUZZLE – Dopasowane szkolenia.

AKTUALNE TEMATY webinariów

 TEMATY WEBINARIÓW – TERMINY DOSTĘPNE W ZAKŁADCE AKTUALNY TERMINARZ

         CYKL WARSZAT SKUTECZNEGO PEDAGOGA

 1. Jak być dobrym pedagogiem?
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel 
 2. Organizacja pracy w zespołach 
  (
  psycholog, dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, inni specjaliści, pielęgniarka)
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel 
 3. Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel 
 4. Agresja i przemoc u  dzieci i młodzieży
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel
 5. Zachowania autodestrukcyjne u  dzieci i młodzieży
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel 
 6. Zaburzenia emocji i zachowania u dzieci i młodzieży, cz.1
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel 
 7. Zaburzenia emocji i zachowania u dzieci i młodzieży, cz.2
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel
 8. Stres w pracy osób związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel

          CYKL DOPASOWANI DO AUTYZMU

 1. Dostosowanie pomocy terapeutycznych do potrzeb dzieci z ASD
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
 2. Dziecko z autyzmem podczas zajęć zorganizowanych w przedszkolu. Jak realizować zajęcia, tak by odpowiadały potrzebom
  i możliwościom dziecka

  Prowadząca: mgr Dobromiła Smolak
 3. Zapobieganie zachowaniom trudnym u dzieci z autyzmem. Jak pomóc dziecku realizować swoje potrzeby w sposób akceptowalny społecznie?
  Prowadząca: mgr Dobromiła Smolak
 4. Indywidualny system wzmocnień pozytywnych – kształtowanie motywacji
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
 5. Pedagogiczne rozważania na temat miłości osób ze spektrum autyzmu
  Prowadząca: dr Anna Prokopiak
 6. Współpraca z rodzicami dzieci z trudnościami rozwojowymi
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
 7. Dziecko z autyzmem w przedszkolu ogólnodostępnym
  Prowadząca: mgr Alicja Kira 
 8. Rozwój kompetencji społecznych dziecka z autyzmem – co go zakłóca?
  Prowadząca: mgr Alicja Kira 
 9. Zaburzenia SI jak rozpoznawać i kiedy interweniować 
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
 10. Zabawa w terapii dziecka z autyzmem
  Prowadząca: mgr Dobromiła Smolak
 11. Dieta sensoryczna – indywidualny program stymulacji
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
WEBINARIA ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWO PRZEZ PLATFORMĘ ZOOM.

POZNAJ ZAKRES TEMATYCZNY NASZYCH WEBINARIÓW

Kliknij w wybrany tytuł i poznaj opis.

Dla nauczycieli, specjalistów 
Zakres:

 • Osobowość i postawa
 • Zadania pedagoga szkolnego
 • Metody pracy
 • Najczęściej popełniane błędy

Dla nauczycieli, specjalistów 

 • Podział zadań
 • Dokumentowanie pracy
 • Współpraca z rodzicami
 • Współpraca z instytucjami

Dla nauczycieli, specjalistów, rodziców
Zakres:
• Krótka charakterystyka narzędzi komunikacji alternatywnej
• Które będą najbardziej funkcjonalne dla naszych podopiecznych?
• Jak dostosować je do potrzeb i możliwości dziecka niewerbalnego?

Dla nauczycieli, specjalistów, rodziców
Zakres:

· Jak realizować cele terapeutyczne dla dziecka z autyzmem podczas zajęć zorganizowanych w przedszkolu?

· Jak budować motywację dziecka do udziału w zajęciach?

· Jak realizować zajęcia, tak by odpowiadały potrzebom i możliwościom dziecka?

Dla nauczycieli, specjalistów oraz rodziców.
Zakres:
• Rozwój psychospołeczny dziecka.
• Wpływ środowiska rodzinnego, rówieśniczego, instytucjonalnego na rozwój poznawczy i funkcjonowanie społeczne dziecka.
• Co może niepokoić, czyli wstępne rozpoznawanie symptomów mogących wskazywać na choroby i zaburzenia.
• Depresja, stany lękowe, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia hiperkinetyczne, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia zachowania, stany psychotyczne – omówienie.
• Sytuacje, w których konieczne jest skierowanie dziecka do psychiatry.
• Współpraca z rodzicami w celu podjęcia leczenia.
• Współpraca z instytucjami takimi jak policja, Sąd Rodzinny, MOPS w sytuacjach trudnych.

Zakres:

• Budowanie interakcji z dzieckiem poprzez zabawę.
• Przykłady zabaw rozwijających kontakt wzrokowy, komunikację, naprzemienność, naśladowanie.
• Przykłady prostych gier i zabaw dla dzieci wyżej funkcjonujących.

Dla nauczycieli, specjalistów i rodziców
Zakres:

• Kiedy zalecą się korzystanie z planu aktywności?
• Jaki plan jest optymalny i jak go wdrażać?
• Praca w oparciu o plan aktywności w szkole i w domu.

Dla nauczycieli, specjalistów oraz rodziców.
Zakres:
• Anoreksja, bulimia, nadwaga, otyłość – sposoby rozpoznawania zaburzeń odżywiania.
• Nieoczywiste symptomy, na które warto zwracać uwagę.
• Terapia i postępowanie z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami odżywiania.
• Współpraca z rodzicami w celu podjęcia leczenia.

Dla nauczycieli, specjalistów i rodziców
Zakres:

• Jakie wymogi metodyczne powinny spełniać pomoce terapeutyczne?
• Przykłady autorskich pomocy terapeutycznych

Zakres:

• Czym jest integracja sensoryczna?
• Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej
• Nieprawidłowości SI w zakresie poszczególnych zmysłów

Dla nauczycieli, specjalistów oraz rodziców.
Zakres:
• Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży (z uwzględnieniem takich czynników, jak trudna sytuacja rodzinna, szkolna i rówieśnicza, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zaburzenia emocji i zachowania, niepełnosprawność, choroba).
• Techniki radzenia sobie z wybuchami złości.
• Prowokacje.
• Zapobieganie przemocy oraz strategie rozwiązywania problemów.
• Współpraca z rodzicami.
• Współpraca z instytucjami takimi jak policja, Sąd Rodzinny, MOPS w sytuacjach trudnych.

Dla nauczycieli i specjalistów.
Zakres:
• Jak rozpocząć efektywną współpracę?
• Jak prowadzić spotkanie?
•  Odpowiednia komunikacja z rodzicami

Dla specjalistów, nauczycieli, rodziców.
Zakres:
• Co to jest dieta sensoryczna i kto może ją przeprowadzać?
• Jak ją wdrażać?
• Jakie może przynieść efekty?

Dla nauczycieli, specjalistów oraz rodziców.
Zakres:
• Przyczyny i formy samookaleczeń.
• Diagnoza samookaleczeń oraz sposoby postępowania.
• Diagnoza suicydalna, zespół presuicydalny.
• Ocena stopnia ryzyka.
• Działania wobec osoby zagrożonej samobójstwem, formy wsparcia.
• Sytuacje, w których konieczne jest skierowanie dziecka do psychiatry.
• Współpraca z rodzicami w celu podjęcia leczenia.
• Współpraca z instytucjami takimi jak policja, Sąd Rodzinny, MOPS w sytuacjach trudnych.

Dla nauczycieli, specjalistów oraz rodziców
Zakres:
• Czym może być spowodowana wybiórczość pokarmowa?
• Niektóre metody wprowadzania nowych pokarmów.
• Organizowanie i uatrakcyjnianie posiłku wpływającego na samodzielność dziecka.

Dla nauczycieli, specjalistów oraz rodziców.
Zakres:

• Kamienie milowe rozwoju społecznego dziecka oraz czynniki, które zakłócają rozwój u dziecka w spektrum autyzmu.
• Pierwsze sygnały nieprawidłowości rozwojowych.
• Charakterystyka trudności społecznych na różnych etapach rozwoju.
• Deficyty teorii umysłu i ich rola w rozwoju społecznym dziecka.

Program:
– Sposoby tworzenia interaktywnych materiałów logopedycznych.
– Metody wykorzystywania materiałów dydaktycznych, które nie są interaktywne.
– Projektowanie planu spotkania.
– Organizacja miejsca pracy.
– Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami (wyłączona kamera ucznia, przerywające połączenie, niska jakość dźwięku itp.).

REGULAMIN WEBINARIUM / SZKOLENIA ONLINE

1. Obecność na webinarium i szkoleniu jest obowiązkowa. Na podstawie obecności wystawiane są zaświadczenia. Nie ma możliwości wykupu webinarium/szkolenia i obejrzenie go w innym terminie.

2. Aby zapisać się na webinarium/szkolenie należy zgłosić chęć uczestnictwa przez formularz zapisu dostępny naszej stronie.

3. Po otrzymaniu formularza zostanie wysłane do Państwa potwierdzenie zapisu w ciągu 48 h. W przypadku braku odpowiedzi prosimy o sprawdzenie folderu Spam.

4. Potwierdzenie przelewu należy wysłać na maila biuro@dopasowaneszkolenia.pl 
Bez potwierdzenia otrzymania wpłaty nie ma możliwości udziału w webinarium.

5. Wycofanie uczestnika ze szkolenia będzie uwzględnione po wcześniejszym, pisemnym zgłoszeniu na adres e-mail: biuro@dopasowaneszkolenia.pl w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia/webinarium.

6. Organizator ma prawo do odwołania szkolenia bądź zmiany jego terminu w przypadku zbyt małej liczby uczestników. 

Cena zaświadczenia w formie papierowej (20zł/1 wysyłka – obejmuje koszt wysyłki pocztą + zabezpieczone opakowanie).

*W cenie webinarium /szkolenia zaświadczenie w formie elektronicznej, wysyłamy w ciągu 2-3 dni roboczych na podanego przy zapisie  maila (wyjątek stanowi darmowe webinarium, po którym nie wystawiamy zaświadczeń).

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer / laptop z dostępem do internetu
 • Kamerka (może być wbudowana w laptopie), słuchawki lub wbudowany głośnik

SZCZEGÓŁOWE DANE DO FAKTURY DLA INSTYTUCJI – (pełna nazwa, adres, NIP placówki)

SZCZEGÓŁOWE DANE DO FAKTURY/RACHUNKU – zgłoszenia indywidualne (imię, nazwisko, adres zamieszkania)

 • Po zaksięgowaniu wpłaty nie ma możliwości zmiany danych do faktury.


Dane do przelewu:


PUZZLE – Dopasowane Szkolenia
ul. gen. Bolesława Roi 4A/34
30 – 606 Kraków

Nr konta: PKO BANK POLSKI SA nr konta 90 1020 2980 0000 2802 0077 9769;

Tytułem: proszę wpisać datę, imię nazwisko oraz datę szkolenia/webinarium