WEBINARIA

Zapraszamy do skorzystania z oferty naszych płatnych webinariów prowadzonych przez naszych trenerów.

Cennik:
1 webinarium – 67zł
Pakiet 3 webinaria – 180 zł (1 webinarium – 60 zł)
Pakiet 5 webinariów – 275 zł (1 webinarium – 55 zł)
Pakiet 10 webinariów – 500 zł (1 webinarium – 50 zł)

dlaczego warto?

POSIADAMY AKREDYTACJĘ KURATORA OŚWIATY.
Istniejemy 5 lat na rynku, a to oznacza ponad 4000 zadowolonych uczestników szkoleń oraz pracę w oparciu o autorskie programy przygotowywane przez naszych trenerów.

Organizacja naszych WEBINARIÓW. Co nas wyróżnia?

1. Webinaria odbywają się na żywo (aplikacja Zoom) w modelu 2 h dydaktyczne wykładu + 0,5 h czas na odpowiedzi uczestników.
2. Wartość merytoryczna webinariów to 100% jakości. Sprawdź nasze doświadczenie i kompetencje w zakładce TRENERZY.
3. Dodatkowo uczestnicy mają 7 dni dostępu do nagrania z webinarium w dedykowanej grupie na Facebooku.
4. Zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia PUZZLE – Dopasowane szkolenia.

AKTUALNE TEMATY webinariów

 TEMATY WEBINARIÓW – TERMINY DOSTĘPNE W ZAKŁADCE AKTUALNY TERMINARZ

         CYKL WARSZAT SKUTECZNEGO PEDAGOGA

 1. Jak być dobrym pedagogiem?
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel 
 2. Organizacja pracy w zespołach 
  (
  psycholog, dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, inni specjaliści, pielęgniarka)
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel 
 3. Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel 
 4. Agresja i przemoc u  dzieci i młodzieży
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel
 5. Zachowania autodestrukcyjne u  dzieci i młodzieży
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel 
 6. Zaburzenia emocji i zachowania u dzieci i młodzieży, cz.1
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel 
 7. Zaburzenia emocji i zachowania u dzieci i młodzieży, cz.2
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel
 8. Stres w pracy osób związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel

          CYKL DOPASOWANI DO AUTYZMU

 1. Dostosowanie pomocy terapeutycznych do potrzeb dzieci z ASD
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
 2. Dziecko z autyzmem podczas zajęć zorganizowanych w przedszkolu. Jak realizować zajęcia, tak by odpowiadały potrzebom
  i możliwościom dziecka

  Prowadząca: mgr Dobromiła Smolak
 3. Zapobieganie zachowaniom trudnym u dzieci z autyzmem. Jak pomóc dziecku realizować swoje potrzeby w sposób akceptowalny społecznie?
  Prowadząca: mgr Dobromiła Smolak
 4. Indywidualny system wzmocnień pozytywnych – kształtowanie motywacji
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
 5. Pedagogiczne rozważania na temat miłości osób ze spektrum autyzmu
  Prowadząca: dr Anna Prokopiak
 6. Współpraca z rodzicami dzieci z trudnościami rozwojowymi
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
 7. Dziecko z autyzmem w przedszkolu ogólnodostępnym
  Prowadząca: mgr Alicja Kira 
 8. Rozwój kompetencji społecznych dziecka z autyzmem – co go zakłóca?
  Prowadząca: mgr Alicja Kira 
 9. Zaburzenia SI jak rozpoznawać i kiedy interweniować 
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
 10. Zabawa w terapii dziecka z autyzmem
  Prowadząca: mgr Dobromiła Smolak
 11. Dieta sensoryczna – indywidualny program stymulacji
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
WEBINARIA ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWO PRZEZ PLATFORMĘ ZOOM.
CENNIK WEBINARIÓW

Pakiet 1 webinarium – 67zł/os.*
Pakiet 3 webinaria – 180zł – 1 webinarium – 60zł
Pakiet 5 webinariów – 275zł – 1 webinarium – 55zł
Pakiet 10 webinariów – 500zł – 1 webinarium – 50zł

Cena obejmuje:
1. Zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia PUZZLE – Dopasowane szkolenia zgodne z wymogami MEN w formacie pdf online dla uczestników webinariów w cenie (dla nauczycieli, specjalistów) wyjątek stanowi darmowe webinarium, z którego nie wydajemy zaświadczeń.
2. Tygodniowy dostęp do nagrania na zamkniętej grupie na facebooku. Link do grupy jest wysyłany kolejnego dnia po webinarium. Dostęp liczony jest od dnia wysłania linku do nagrania. Wyjątek stanowi darmowe webinarium, z którego nie udostępniamy nagrania.

*Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia w formie papierowej prosimy o uwzględnienie tej opcji przy zapisie. Koszt zaświadczenia w formie papierowej – 20zł/os. (obejmuje koszt wysyłki pocztą + zabezpieczone opakowanie)

Nr konta: PKO BANK POLSKI SA nr konta 90 1020 2980 0000 2802 0077 9769;

Tytułem: proszę wpisać imię nazwisko oraz datę szkolenia/webinarium 

POZNAJ ZAKRES TEMATYCZNY NASZYCH WEBINARIÓW

Kliknij w wybrany tytuł i poznaj opis.

Dla nauczycieli, specjalistów 
Zakres:

 • Osobowość i postawa
 • Zadania pedagoga szkolnego
 • Metody pracy
 • Najczęściej popełniane błędy

Dla nauczycieli, specjalistów 

 • Podział zadań
 • Dokumentowanie pracy
 • Współpraca z rodzicami
 • Współpraca z instytucjami

Dla nauczycieli, specjalistów, rodziców
Zakres:
• Krótka charakterystyka narzędzi komunikacji alternatywnej
• Które będą najbardziej funkcjonalne dla naszych podopiecznych?
• Jak dostosować je do potrzeb i możliwości dziecka niewerbalnego?

Dla nauczycieli, specjalistów, rodziców
Zakres:

· Jak realizować cele terapeutyczne dla dziecka z autyzmem podczas zajęć zorganizowanych w przedszkolu?

· Jak budować motywację dziecka do udziału w zajęciach?

· Jak realizować zajęcia, tak by odpowiadały potrzebom i możliwościom dziecka?

Dla nauczycieli, specjalistów oraz rodziców.
Zakres:
• Rozwój psychospołeczny dziecka.
• Wpływ środowiska rodzinnego, rówieśniczego, instytucjonalnego na rozwój poznawczy i funkcjonowanie społeczne dziecka.
• Co może niepokoić, czyli wstępne rozpoznawanie symptomów mogących wskazywać na choroby i zaburzenia.
• Depresja, stany lękowe, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia hiperkinetyczne, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia zachowania, stany psychotyczne – omówienie.
• Sytuacje, w których konieczne jest skierowanie dziecka do psychiatry.
• Współpraca z rodzicami w celu podjęcia leczenia.
• Współpraca z instytucjami takimi jak policja, Sąd Rodzinny, MOPS w sytuacjach trudnych.

Zakres:

• Budowanie interakcji z dzieckiem poprzez zabawę.
• Przykłady zabaw rozwijających kontakt wzrokowy, komunikację, naprzemienność, naśladowanie.
• Przykłady prostych gier i zabaw dla dzieci wyżej funkcjonujących.

Dla nauczycieli, specjalistów i rodziców
Zakres:

• Kiedy zalecą się korzystanie z planu aktywności?
• Jaki plan jest optymalny i jak go wdrażać?
• Praca w oparciu o plan aktywności w szkole i w domu.

Dla nauczycieli, specjalistów oraz rodziców.
Zakres:
• Anoreksja, bulimia, nadwaga, otyłość – sposoby rozpoznawania zaburzeń odżywiania.
• Nieoczywiste symptomy, na które warto zwracać uwagę.
• Terapia i postępowanie z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami odżywiania.
• Współpraca z rodzicami w celu podjęcia leczenia.

Dla nauczycieli, specjalistów i rodziców
Zakres:

• Jakie wymogi metodyczne powinny spełniać pomoce terapeutyczne?
• Przykłady autorskich pomocy terapeutycznych

Zakres:

• Czym jest integracja sensoryczna?
• Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej
• Nieprawidłowości SI w zakresie poszczególnych zmysłów

Dla nauczycieli, specjalistów oraz rodziców.
Zakres:
• Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży (z uwzględnieniem takich czynników, jak trudna sytuacja rodzinna, szkolna i rówieśnicza, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zaburzenia emocji i zachowania, niepełnosprawność, choroba).
• Techniki radzenia sobie z wybuchami złości.
• Prowokacje.
• Zapobieganie przemocy oraz strategie rozwiązywania problemów.
• Współpraca z rodzicami.
• Współpraca z instytucjami takimi jak policja, Sąd Rodzinny, MOPS w sytuacjach trudnych.

Dla nauczycieli i specjalistów.
Zakres:
• Jak rozpocząć efektywną współpracę?
• Jak prowadzić spotkanie?
•  Odpowiednia komunikacja z rodzicami

Dla specjalistów, nauczycieli, rodziców.
Zakres:
• Co to jest dieta sensoryczna i kto może ją przeprowadzać?
• Jak ją wdrażać?
• Jakie może przynieść efekty?

Dla nauczycieli, specjalistów oraz rodziców.
Zakres:
• Przyczyny i formy samookaleczeń.
• Diagnoza samookaleczeń oraz sposoby postępowania.
• Diagnoza suicydalna, zespół presuicydalny.
• Ocena stopnia ryzyka.
• Działania wobec osoby zagrożonej samobójstwem, formy wsparcia.
• Sytuacje, w których konieczne jest skierowanie dziecka do psychiatry.
• Współpraca z rodzicami w celu podjęcia leczenia.
• Współpraca z instytucjami takimi jak policja, Sąd Rodzinny, MOPS w sytuacjach trudnych.

Dla nauczycieli, specjalistów oraz rodziców
Zakres:
• Czym może być spowodowana wybiórczość pokarmowa?
• Niektóre metody wprowadzania nowych pokarmów.
• Organizowanie i uatrakcyjnianie posiłku wpływającego na samodzielność dziecka.

Dla nauczycieli, specjalistów oraz rodziców.
Zakres:

• Kamienie milowe rozwoju społecznego dziecka oraz czynniki, które zakłócają rozwój u dziecka w spektrum autyzmu.
• Pierwsze sygnały nieprawidłowości rozwojowych.
• Charakterystyka trudności społecznych na różnych etapach rozwoju.
• Deficyty teorii umysłu i ich rola w rozwoju społecznym dziecka.

Program:
– Sposoby tworzenia interaktywnych materiałów logopedycznych.
– Metody wykorzystywania materiałów dydaktycznych, które nie są interaktywne.
– Projektowanie planu spotkania.
– Organizacja miejsca pracy.
– Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami (wyłączona kamera ucznia, przerywające połączenie, niska jakość dźwięku itp.).

REGULAMIN WEBINARIUM / SZKOLENIA ONLINE

1. Obecność na webinarium i szkoleniu jest obowiązkowa. Na podstawie obecności wystawiane są zaświadczenia. Nie ma możliwości wykupu webinarium/szkolenia i obejrzenie go w innym terminie.

2. Aby zapisać się na webinarium/szkolenie należy zgłosić chęć uczestnictwa przez formularz zapisu dostępny naszej stronie.

3. Po otrzymaniu formularza zostanie wysłane do Państwa potwierdzenie zapisu w ciągu 48 h. W przypadku braku odpowiedzi prosimy o sprawdzenie folderu Spam.

4. Potwierdzenie przelewu należy wysłać na maila biuro@dopasowaneszkolenia.pl 
Bez potwierdzenia otrzymania wpłaty nie ma możliwości udziału w webinarium.

5. Wycofanie uczestnika ze szkolenia będzie uwzględnione po wcześniejszym, pisemnym zgłoszeniu na adres e-mail: biuro@dopasowaneszkolenia.pl w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia/webinarium.

6. Organizator ma prawo do odwołania szkolenia bądź zmiany jego terminu w przypadku zbyt małej liczby uczestników. 

Cena zaświadczenia w formie papierowej (20zł/1 wysyłka – obejmuje koszt wysyłki pocztą + zabezpieczone opakowanie).

*W cenie webinarium /szkolenia zaświadczenie w formie elektronicznej, wysyłamy w ciągu 2-3 dni roboczych na podanego przy zapisie  maila (wyjątek stanowi darmowe webinarium, po którym nie wystawiamy zaświadczeń).

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer / laptop z dostępem do internetu
 • Kamerka (może być wbudowana w laptopie), słuchawki lub wbudowany głośnik

SZCZEGÓŁOWE DANE DO FAKTURY DLA INSTYTUCJI – (pełna nazwa, adres, NIP placówki)

SZCZEGÓŁOWE DANE DO FAKTURY/RACHUNKU – zgłoszenia indywidualne (imię, nazwisko, adres zamieszkania)

 • Po zaksięgowaniu wpłaty nie ma możliwości zmiany danych do faktury.


Dane do przelewu:

PUZZLE – Dopasowane Szkolenia
Plac Bohaterów Getta 17/6
30 – 547 Kraków

Nr konta: PKO BANK POLSKI SA nr konta 90 1020 2980 0000 2802 0077 9769;

Tytułem: proszę wpisać datę, imię nazwisko oraz datę szkolenia/webinarium