Aktualny terminarz

W Nowym Roku przygotowaliśmy dla Państwa cykle szkoleniowe i webinariowe dopasowane do potrzeb placówek jak i indywidualnych uczestników: Warsztat Skutecznego Pedagoga, Klub Zaangażowanych Nauczycieli, Spotkania z logopedią oraz Dopasowani do autyzmu.

Uczestnicząc w całym cyklu pogłębiamy wiedzę z danego obszaru tematycznego, nabywając kompetencje właściwe dla niego.

Drugą opcją jest dobór tematyki szkoleń i webinariów dostosowany do indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.

Uwaga! Szkolenia odbywają się obecnie w formie on-line z uwagi na sytuację epidemiczną. 

szkolenia otwarte on-line w 2021r.

 1. Efektywne budowanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym (praktyczne strategie pracy nad elastycznością w zachowaniu i relacjach społecznych – 6h szkoleniowych
  Prowadząca: mgr Dobromiła Smolak
  termin – 30.01.2021  (sobota), godz. 09.00-13.30
  Cena promocyjna: 137zł/os. przy zapisie do 22.01.2021
 2. Integracja sensoryczna w pracy nauczyciela przedszkola – 6h szkoleniowych
  Prowadząca: mgr Ewa Sawicka
  termin – 06.02.2021 (sobota), godz. 10.00-14.30
  Cena: 127zł/os.
 3. Kryzysy rozwojowe wieku dziecięcego i pomoc pedagogiczna – 6h szkoleniowych
  Prowadząca: mgr Ewa Sawicka
  termin – 13.02.2021 (sobota), godz. 10.00-14.30
  Cena: 127zł/os.
 4. Profil inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w praktyce przedszkolnej  – 4h szkoleniowe
  Prowadząca: dr Marta Majorczyk
  termin – 20.02.2021 (sobota), godz. 10.00-13.00
  Cena: 117zł/os.
 5. Rozwijanie kompetencji społecznych z obszaru teorii umysłu u dziecka w spektrum autyzmu 6h szkoleniowych
  Prowadząca: mgr Alicja Kira
  termin – 20.02.2021 (sobota), godz. 09.00-13.30
  Cena promocyjna: 137zł/os. przy zapisie do 22.01.2021
 6. Diagnoza kompetencji z obszaru teorii umysłu 4h szkoleniowe dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu Rozwijanie kompetencji społecznych z obszaru teorii umysłu u dziecka w spektrum autyzmu a 5h szkoleniowych dla osób, dla których jest to samodzielne szkolenie (1h szkoleniową stanowi wówczas uzupełniający materiał video)
  Prowadząca: mgr Alicja Kira
  termin – 21.02.2021 (niedziela), godz. 09.00-12.00
  Cena promocyjna: 117zł/os. przy zapisie do 22.01.2021
 7. Trudne zachowania u dzieci z autyzmem – podstawy teoretyczne, specyfika trudnych zachowań, sposoby niwelowania trudnych zachowań, współpraca z rodzicami – 10h szkoleniowych
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
  termin – 27.02.2021 (niedziela), godz. 09.00-16.30
  Cena: 197zł/os.
 8. Mowa i komunikacja u osób z autyzmem (zaburzenia porozumiewania się u osób z autyzmem; strategie postępowania logopedycznego; komunikacja alternatywna)  – 10h szkoleniowych
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
  termin – 28.02.2021 (sobota), godz. 09.00-16.30
  Cena: 197zł/os.
 9. Rozwijanie myślenia matematycznego w przedszkolu – 6h szkoleniowych
  Prowadząca: dr Marta Majorczyk 
  termin – 07.03.2021 (sobota), godz. 10.00-14.30
  Cena: 127zł/os.
 10. Jak rozmawiać z dzieckiem o wartościach (wychowanie do wartości i przez wartości)  6h szkoleniowych
  Prowadząca: mgr Ewa Sawicka 
  termin – 13.03.2021 (sobota), godz. 10.00-14.30
  Cena: 127zł/os.
 11. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery
  Prowadząca: dr Anna Prokopiak
  termin – 13.03.2021(sobota), godz. 9.00-15.00
  Cena: 207/os.
 12. Ulubiony nauczyciel – dlaczego warto i jak zbudować relację nauczyciel – uczeń 6h szkoleniowych
  Prowadząca: mgr Ewa Sawicka 
  termin – 27.03.2021 (sobota), godz. 10.00-14.30
  Cena: 127zł/os.
 13. Kodowanie na przedszkolnym dywanie – 6h szkoleniowych 
  Prowadząca: dr Marta Majorczyk 
  termin – 10.04.2021 (sobota), godz. 10.00-14.30
  Cena: 127zł/os.
WEBINARIA ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWO PRZEZ PLATFORMĘ ZOOM.
CENNIK WEBINARIÓW

Pakiet 1 webinarium – 67zł/os.*
Pakiet 3 webinaria – 180zł – 1 webinarium – 60zł
Pakiet 5 webinariów – 275zł – 1 webinarium – 55zł
Pakiet 10 webinariów – 500zł – 1 webinarium – 50zł

Cena obejmuje:
1. Zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia PUZZLE – Dopasowane szkolenia zgodne z wymogami MEN w formacie pdf online dla uczestników webinariów w cenie (dla nauczycieli, specjalistów) wyjątek stanowi darmowe webinarium, z którego nie wydajemy zaświadczeń.
2. Tygodniowy dostęp do nagrania na zamkniętej grupie na facebooku. Link do grupy jest wysyłany kolejnego dnia po webinarium. Dostęp liczony jest od dnia wysłania linku do nagrania. Wyjątek stanowi darmowe webinarium, z którego nie udostępniamy nagrania.

*Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia w formie papierowej prosimy o uwzględnienie tej opcji przy zapisie. Koszt zaświadczenia w formie papierowej – 20zł/os. (obejmuje koszt wysyłki pocztą + zabezpieczone opakowanie)

AKTUALNE TEMATY WEBINARIÓW

         CYKL WARSZAT SKUTECZNEGO PEDAGOGA

 1. DARMOWE WEBINARIUM – Jak być dobrym pedagogiem?
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel 
  Termin: 08.02.2021 (poniedziałek), godz. 19.00-21.00
 2. Organizacja pracy w zespołach 
  (
  psycholog, dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, inni specjaliści, pielęgniarka)
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel 
  Termin: 22.02.2021 (poniedziałek), godz. 19.00-21.00
 3. Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel 
  Termin: 08.03.2021 (poniedziałek), godz. 19.00-21.00
 4. Agresja i przemoc u  dzieci i młodzieży
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel
  Termin: 15.03.2021 (poniedziałek), godz. 19.00-21.00
 5. Zachowania autodestrukcyjne u  dzieci i młodzieży
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel 
  Termin: 22.03.2021 (poniedziałek), godz. 19.00-21.00
 6. Zaburzenia emocji i zachowania u dzieci i młodzieży, cz.1
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel 
  Termin: 26.04.2021 (poniedziałek), godz. 19.00-21.00
 7. Zaburzenia emocji i zachowania u dzieci i młodzieży, cz.2
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel
  Termin: 10.05.2021 (poniedziałek), godz. 19.00-21.00
 8. Stres w pracy osób związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel
  Termin: 17.05.2021 (poniedziałek), godz. 19.00-21.00

  CYKL KLUB ZAANGAŻOWANYCH NAUCZYCIELI

 9. Asertywność w pracy nauczyciela
  Prowadząca: mgr Ewa Sawicka
  Termin: 03.02.2021 (środa), godz. 19.00-21.00
 10. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w pracy nauczyciela
  Prowadząca: mgr Ewa Sawicka 
  Termin: 10.02.2021 (środa), godz. 19.00-21.00
 11. Zasady komunikacji i budowania relacji
  Prowadząca: mgr Ewa Sawicka 
  Termin: 17.02.2021 (środa), godz. 19.00-21.00
 12. Rozwijanie i wzmacnianie dziecięcej pamięci
  Prowadząca: dr Marta Majorczyk
  Termin: 23.02.2021 (wtorek), godz. 19.00-21.00
 13. Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami
  Prowadząca: mgr Ewa Sawicka 
  Termin: 03.03.2021 (środa), godz. 19.00-21.00
 14. Wsparcie psychopedagogiczne dziecka zdolnego
  Prowadząca: dr Marta Majorczyk
  Termin: 09.03.2021 (wtorek), godz. 19.00-21.00
 15. Jak radzić sobie z emocjami u dzieci?
  Prowadząca: mgr Ewa Sawicka 
  Termin: 10.03.2021 (środa), godz. 19.00-21.00
 16. Neurodydaktyka w przedszkolu
  Prowadząca: dr Marta Majorczyk
  Termin: 16.03.2021 (wtorek), godz. 19.00-21.00
 17. Stres – jak sobie z nim poradzić 
  Prowadząca: mgr Ewa Sawicka 
  Termin: 17.03.2021 (środa), godz. 19.00-21.00
 18. Gotowość szkolna a integracja sensoryczna
  Prowadząca: dr Marta Majorczyk
  Termin: 22.03.2021 (wtorek), godz. 19.00-21.00
 19. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczyciela
  Prowadząca: mgr Ewa Sawicka 
  Termin: 23.03.2021 (środa), godz. 19.00-21.00

           CYKL SPOTKANIA Z LOGOPEDIĄ

 1. Terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej 
  Prowadząca: mgr Zuzanna Forszpaniak
  Termin: 13.02.2021 (sobota), godz. 19.00-21.00
 2. Komunikacja wspomagająca w terapii logopedycznej – metodyka pracy i sposoby tworzenia własnych materiałów dydaktycznych 
  Prowadząca: mgr Zuzanna Forszpaniak
  Termin: 27.02.2021 (sobota), godz. 19.00-21.00
 3. Sposoby wspierania rozwoju mowy dzieci dwujęzycznych i wielojęzycznych 
  Prowadząca: mgr Zuzanna Forszpaniak
  Termin: 13.03.2021 (sobota), godz. 19.00-21.00

          CYKL DOPASOWANI DO AUTYZMU

 1. Dostosowanie pomocy terapeutycznych do potrzeb dzieci z ASD
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
  Termin: 28.01.2021 (czwartek), godz. 19.00-21.00
 2. Narzędzia komunikacji alternatywnej – które wybrać dla osób z ASD?
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
  Termin: 04.02.2021 (czwartek), godz. 19.00-21.00
 3. Dziecko z autyzmem podczas zajęć zorganizowanych w przedszkolu. Jak realizować zajęcia, tak by odpowiadały potrzebom
  i możliwościom dziecka

  Prowadząca: mgr Dobromiła Smolak
  Termin: 11.02.2021 (czwartek), godz. 19.00-21.00
 4. Zapobieganie zachowaniom trudnym u dzieci z autyzmem. Jak pomóc dziecku realizować swoje potrzeby w sposób akceptowalny społecznie?
  Prowadząca: mgr Dobromiła Smolak
  Termin: 16.02.2021 (wtorek), godz. 19.00-21.00
 5. Indywidualny system wzmocnień pozytywnych – kształtowanie motywacji
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
  Termin: 18.02.2021 (czwartek), godz. 19.00-21.00
 6. Pedagogiczne rozważania na temat miłości osób ze spektrum autyzmu
  Prowadząca: dr Anna Prokopiak
  Termin: 23.02.2021 (wtorek) godz.19.00-21.00
 7. Współpraca z rodzicami dzieci z trudnościami rozwojowymi
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
  Termin: 25.02.2021 (czwartek), godz. 19.00-21.00
 8. Dziecko z autyzmem w przedszkolu ogólnodostępnym
  Prowadząca: mgr Alicja Kira 
  Termin: 04.03.2021 (czwartek), godz. 19.00-21.00
 9. Rozwój kompetencji społecznych dziecka z autyzmem – co go zakłóca?
  Prowadząca: mgr Alicja Kira 
  Termin: 09.03.2021 (wtorek), godz. 19.00-21.00
 10. Zaburzenia SI jak rozpoznawać i kiedy interweniować 
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
  Termin: 11.03.2021 (czwartek), godz. 19.00-21.00
 11. Zabawa w terapii dziecka z autyzmem
  Prowadząca: mgr Dobromiła Smolak
  Termin: 18.03.2021 (czwartek), godz. 19.00-21.00
 12. Dieta sensoryczna – indywidualny program stymulacji
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
  Termin: 25.03.2021 (czwartek), godz. 19.00-21.00

Cennik:
1 webinarium – 67zł
Pakiet 3 webinaria – 180 zł (1 webinarium – 60 zł)
Pakiet 5 webinariów – 275 zł (1 webinarium – 55 zł)
Pakiet 10 webinariów – 500 zł (1 webinarium – 50 zł)

Nr konta: PKO BANK POLSKI SA nr konta 90 1020 2980 0000 2802 0077 9769;

Tytułem: proszę wpisać imię nazwisko oraz datę szkolenia/webinarium