AKTUALNY TERMINARZ WEBINARÓW I SZKOLEŃ OTWARTych

Darmowe webinary w 2023 r. - dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Jak wspierać uczniów w radzeniu sobie ze stresem i budowaniu odporności psychicznej

Na webinarze dowiesz się, dlaczego rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem jest kluczowy, a także jak jako nauczyciel możesz wspierać ten proces w sposób skuteczny, prosty i przyjemny.  

W trakcie spotkania omówimy:

  • praktyczne techniki i narzędzia, które pomogą Ci wspierać dzieci w  redukowaniu napięcia, radzeniu sobie ze stresem
  • czym jest samoregulacja i jak dzieci swoim zachowaniem pokazują, czego potrzebują by się wyregulować
  • jak tworzyć przestrzeń sprzyjającą samoregulacji, radzeniu sobie ze stresem i budowaniu odporności

Narzędzia komunikacji alternatywnej – które wybrać dla osób z ASD?

W trakcie spotkania omówimy:
• Krótka charakterystyka narzędzi komunikacji alternatywnej
• Które będą najbardziej funkcjonalne dla naszych podopiecznych?
• Jak dostosować je do potrzeb i możliwości dziecka niewerbalnego?

Tematy szkoleń otwartych w 2023 r.

Mowa i komunikacja u osób z autyzmem (zaburzenia porozumiewania się u osób z autyzmem; strategie postępowania logopedycznego; komunikacja alternatywna)

Brak mowy u osób z autyzmem to jeden z najbardziej widocznych deficytów. Na szkolenie zapraszamy wszystkich którzy chcą dowiedzieć się jak wspomagać dziecko niemówiące oraz jak stymulować jego rozwój. Uczestnicy dowiedzą się czym jest komunikacja alternatywna, jak ją wprowadzać oraz jak wykorzystać
w terapii.

Dla kogo jest to szkolenie?
Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracujących z osobami z autyzmem- nauczycieli, terapeutów, pedagogów, psychologów, pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych. W szkoleniu mogą wziąć udział studenci planujący w przyszłości pracować z osobami z autyzmem.

Program szkolenia:
1. Rozwój komunikowania i mowy u dzieci z autyzmem:
• kompetencje i dysfunkcje komunikacyjne w ujęciu rozwojowym;
2. Trudności w komunikowaniu się dzieci z autyzmem (np. rozumienie funkcji komunikacji, dzielenie pola uwagi, niewerbalne aspekty komunikacji itp.).
3. Deficyty językowe w komunikowaniu się dzieci z autyzmem:
• deficyty ilościowe i jakościowe.
4. Dziecko z autyzmem jako partner dialogu – kiedy osoby z autyzmem chcą nam coś przekazać?
5. Czym jest komunikacja alternatywna? Dlaczego warto ją wprowadzać?
6. Rodzaje komunikacji wspomagającej/alternatywnej.
7. Wybór właściwej komunikacji wspomagającej do rozwijania umiejętności porozumiewania się osób z autyzmem.
8. Kiedy i w jaki sposób wprowadzać komunikację alternatywną?
9. Obraz jako narzędzie komunikacji.
10. Fakty i mity o komunikacji wspomagającej.

Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi –
trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat edukacji emocjonalno-seksualnej swoich podopiecznych, nabycie umiejętności planowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych w zakresie treści związanych z edukacją seksualną.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
2. Realizacja edukacji seksualnej w placówce – praktyczne wskazówki.
3. Trudne zachowania związane z potrzebami seksualnymi – diagnoza co jest normą, a co nie, strategie postępowania.
4. Programy edukacji emocjonalno-seksualnej. Uwzględnienie edukacji seksualnej w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych.
5. Dyskusja – omówienie przypadków podopiecznych uczestników szkolenia.

Trudne zachowania u dzieci z autyzmem - podstawy teoretyczne, specyfika trudnych zachowań, sposoby niwelowania trudnych zachowań

Czym są zachowania trudne? Co stanowi ich przyczynę? Jak na nie reagować oraz jak pomóc dziecku? Szkolenie stanowi formę odpowiedzi na powyższe pytania. Uczestnicy zapoznają się ze strategiami zaradczymi, a następnie sami postarają się znaleźć rozwiązanie na trudne zachowania podopiecznych.

Program szkolenia:
1. Podstawy teoretyczne:
• czym są zachowania trudne;
• kryteria oceny trudnego zachowania;
• klasyfikacja zachowań trudnych.

2. Zachowania trudne w świetle teorii umysłu:
• zasady teorii uczenia się;
• tworzenie systemu wzmocnień pozytywnych;
• specyfika zachowań trudnych u osób z autyzmem (przykłady praktyczne).

3. Model obserwacji zachowań trudnych.

4. Strategie zaradcze w sytuacji zachowań trudnych m.in.:
• wygaszanie;
• przekserowanie uwagi;
• manipulowanie bodźcami;
• procedura nasycania;
• time-out.

5. Warsztat.

6. Zalecenia terapeutyczne

Efektywne budowanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym -
praktyczne strategie pracy nad elastycznością w zachowaniu i relacjach społecznych

Podczas szkolenia uczestnicy poznają podejście niedyrektywne jako efektywny sposób pracy nad komunikacją, budowaniem interakcji oraz elastycznością w zachowaniu dzieci ze spektrum autyzmu. stereotypowe zabawy dziecka, jak pracować nad komunikacją spontaniczną i rozwijać świadomość emocjonalną dziecka, tak by stopniowo przygotować je do uczestniczenia w różnych sytuacjach społecznych.

Program szkolenia:
1. Osiowe objawy autyzmu w kontekście metod terapeutycznych
2. Podstawy podejścia niedyrektywnego w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
3. Etapy budowania relacji z dzieckiem poprzez zabawe
4. Analiza przyczyn zachowań stereotypowych i strategii pracy nad nimi
5. Budowanie motywacji do rozwijania interakcji społecznych
6. Rozwijanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w sytuacjach naturalnych
7. Analiza nagrań filmowych
8. Dyskusja, praktyczne wskazówki i zalecenia.