AKTUALNY TERMINARZ SZKOLEŃ OTWARTych w 2024 roku

1. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi –
trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat edukacji emocjonalno-seksualnej swoich podopiecznych, nabycie umiejętności planowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych w zakresie treści związanych z edukacją seksualną.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
2. Realizacja edukacji seksualnej w placówce – praktyczne wskazówki.
3. Trudne zachowania związane z potrzebami seksualnymi – diagnoza co jest normą, a co nie, strategie postępowania.
4. Programy edukacji emocjonalno-seksualnej. Uwzględnienie edukacji seksualnej w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych.
5. Dyskusja – omówienie przypadków podopiecznych uczestników szkolenia. 

2. Efektywne budowanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym - praktyczne strategie pracy nad elastycznością w zachowaniu i relacjach społecznych

Podczas szkolenia uczestnicy poznają podejście niedyrektywne jako efektywny sposób pracy nad komunikacją, budowaniem interakcji oraz elastycznością w zachowaniu dzieci ze spektrum autyzmu. stereotypowe zabawy dziecka, jak pracować nad komunikacją spontaniczną i rozwijać świadomość emocjonalną dziecka, tak by stopniowo przygotować je do uczestniczenia w różnych sytuacjach społecznych. 
Program szkolenia:

 1. Osiowe objawy autyzmu w kontekście metod terapeutycznych
 2. Podstawy podejścia niedyrektywnego w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
 3. Etapy budowania relacji z dzieckiem poprzez zabawę
 4. Analiza przyczyn zachowań stereotypowych i strategii pracy nad nimi
 5. Budowanie motywacji do rozwijania interakcji społecznych
 6. Rozwijanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w sytuacjach naturalnych
 7. Analiza nagrań filmowych
 8. Dyskusja, praktyczne wskazówki i zalecenia.

3.Samoregulacja u dzieci rozwijających się w spektrum autyzmu

Szkolenie dotyczy praktycznych narzędzi i podstawowej wiedzy, niezbędnej do zrozumienia i wspierania samoregulacji u dzieci w spektrum autyzmu, potrzebnych by móc pomagać dzieciom w radzeniu sobie z emocjami i trudnymi zachowaniami. Zrozumienie i rozwijanie samoregulacji jest kluczowe dla poprawy jakości życia dzieci, a to szkolenie dostarczy narzędzi i wiedzy potrzebnych do osiągnięcia tego celu.

Program szkolenia:

 1. Czym jest samoregulacja?
 2. Definicja i znaczenie samoregulacji w rozwoju dziecka
 3. Rola samoregulacji w radzeniu sobie z emocjami i stresem
 4. Jak samoregulacja wpływa na uczenie się i interakcje społeczne
 5. Specyficzne problemy z samoregulacją u dzieci rozwijających się w spektrum autyzmu
 6. Trudności z rozpoznawaniem i wyrażaniem emocji
 7. Nadwrażliwość i podwrażliwość sensoryczna a samoregulacja
 8. Skomplikowane relacje z bodźcami sensorycznymi
 9. Trudne Zachowania jako źródło informacji o potrzebach
 10. Zrozumienie trudnych zachowań jako komunikatów
 11. Analiza i identyfikowanie potrzeb dziecka za pomocą zachowań
 12. Praktyczne strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami
 13. Budowanie samoregulacji jako umiejętności
 14. Techniki nauki i wsparcia rozwoju samoregulacji
 15. Tworzenie indywidualnego planu wsparcia
 16. Współpraca z rodzicami i innymi specjalistami
 17. Rola rodziców w wspieraniu samoregulacji dziecka
 18. Koordynacja działań z terapeutami i innymi specjalistami
 19. Tworzenie spójnych strategii wsparcia
 20. Warsztaty i praktyka
 21. Praktyczne ćwiczenia i case studies
 22. Dzielenie się doświadczeniami i poszukiwanie indywidualnych rozwiązań
 23. Podsumowanie i plan działania