szkolenia otwarte on-line w 2021r.

1. Efektywne budowanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym (praktyczne strategie pracy nad elastycznością w zachowaniu i relacjach społecznych – 6h szkoleniowych

Prowadząca: mgr Dobromiła Smolak
termin – 23.10.2021 (sobota), godz. 09.00-13.30
Cena: 197zł/os.

 2. Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne, specyfika trudnych zachowań, sposoby niwelowania trudnych zachowań, współpraca z rodzicami  – 8h szkoleniowych

Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka 
termin – 06.11.2021 (sobota), godz. 09.00-15.00
Cena: 227zł/os.

3. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery – 8h szkoleniowych

Prowadząca: dr Anna Prokopiak
termin – 27.11.2021 (sobota), godz. 09.00-15.00
Cena: 257zł/os.

WEBINARIA

      CYKL WARSZAT SKUTECZNEGO PEDAGOGA
       
Prowadząca: mgr Mariola Rytel

 1. Jak być dobrym pedagogiem
 • Osobowość i postawa
 • Zadania pedagoga szkolnego,
 • Metody pracy,
 • Najczęściej popełniane błędy,
 1. Organizacja pracy w zespołach (psycholog, dyrekcja,  nauczyciele, wychowawcy, inni specjaliści, pielęgniarka) 
 • Podział zadań
 • Dokumentowanie pracy,
 • Współpraca z rodzicami,
 • Współpraca z instytucjami,
 1. Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży 
 • Anoreksja, bulimia, nadwaga, otyłość – sposoby rozpoznawania zaburzeń odżywiania.
 • Nieoczywiste symptomy, na które warto zwracać uwagę.
 • Terapia i postępowanie z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami odżywiania.
 • Współpraca z rodzicami w celu podjęcia leczenia
 1. Agresja i przemoc u dzieci i młodzieży 
 • Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży (z uwzględnieniem takich czynników, jak trudna sytuacja rodzinna, szkolna i rówieśnicza, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zaburzenia emocji i zachowania, niepełnosprawność, choroba).
 • Techniki radzenia sobie z wybuchami złości.
 • Zapobieganie przemocy oraz strategie rozwiązywania problemów.
 • Współpraca z rodzicami.
 • Współpraca z instytucjami takimi jak policja, Sąd Rodzinny, MOPS w sytuacjach trudnych.
 1. Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży 
 • Przyczyny i formy samookaleczeń.
 • Diagnoza samookaleczeń oraz sposoby postępowania.
 • Diagnoza suicydalna, zespół presuicydalny.
 • Ocena stopnia ryzyka.
 • Działania wobec osoby zagrożonej samobójstwem, formy wsparcia.
 • Sytuacje, w których konieczne jest skierowanie dziecka do psychiatry.
 • Współpraca z rodzicami w celu podjęcia leczenia.
 • Współpraca z instytucjami takimi jak policja, Sąd Rodzinny, MOPS w sytuacjach trudnych.
 1. Zaburzenia emocji i zachowania u dzieci i młodzieży termin 

Część pierwsza

 • Rozwój psychospołeczny dziecka.
 • Wpływ środowiska rodzinnego, rówieśniczego, instytucjonalnego na rozwój poznawczy i funkcjonowanie społeczne dziecka.
 • Co może niepokoić, czyli wstępne rozpoznawanie symptomów mogących wskazywać na choroby i zaburzenia.
 • Zaburzenia zachowania
 • Zaburzenia adaptacyjne, hiperkinetyczne
 1. Zaburzenia emocji i zachowania u dzieci i młodzieży termin 

Część druga

 • Spektrum autyzmu,
 • Depresja i inne choroby,
 • Stany lękowe,
 • Stany psychotyczne
 • Sytuacje, w których konieczne jest skierowanie dziecka do psychiatry.
 • Współpraca z rodzicami w celu podjęcia leczenia.
 1. Stres w pracy osób związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
 • Trudne sytuacje w pracy – jak zapobiegać, jak działać
 • Jak sobie radzić ze stresem w pracy
 • Superwizja

WEBINARIA ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWO PRZEZ PLATFORMĘ ZOOM.

CENNIK WEBINARIÓW

Pakiet 1 webinarium – 77zł/os.*
Pakiet 3 webinaria – 217zł 
Pakiet 7 webinariów – 470 zł 

Cena obejmuje:
1. Zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia PUZZLE – Dopasowane szkolenia zgodne z wymogami MEN w formacie pdf online dla uczestników webinariów w cenie (dla nauczycieli, specjalistów).
2. Dostęp do nagrania na platformie Zoom – 48h godzin. Dostęp liczony jest od dnia wysłania linku do nagrania. 

*Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia w formie papierowej prosimy o uwzględnienie tej opcji przy zapisie. Koszt zaświadczenia w formie papierowej – 23zł/os. (obejmuje koszt wysyłki pocztą + zabezpieczone opakowanie)

 1. Czas trwania 1 webinarium – 2h zegarowe ( 1,5h prowadzenie tematu + 30minut na pytania uczestników)

 Wpłaty: PKO BANK POLSKI SA nr konta 90 1020 2980 0000 2802 0077 9769;

Tytułem: proszę wpisać imię nazwisko oraz liczbę webinariów

REGULAMIN SZKOLEŃ I WEBINARIÓW

1. Obecność na webinarium i szkoleniu jest obowiązkowa. Na podstawie obecności wystawiane są zaświadczenia. Nie ma możliwości wykupu webinarium/szkolenia i obejrzenie go w innym terminie.

2. Aby zapisać się na webinarium/szkolenie należy zgłosić chęć uczestnictwa przez formularz zapisu dostępny na naszej stronie.

3. Po otrzymaniu formularza zostanie wysłane do Państwa potwierdzenie zapisu w ciągu 48 h. W przypadku braku odpowiedzi prosimy o sprawdzenie folderu Spam.

4. Potwierdzenie przelewu należy wysłać na maila biuro@dopasowaneszkolenia.pl 
Bez potwierdzenia otrzymania wpłaty nie ma możliwości udziału w webinarium dla osób indywidualnych.
W przypadku placówek wystawiamy faktury z odroczonym terminem płatności.

5. Wycofanie uczestnika ze szkolenia będzie uwzględnione po wcześniejszym, pisemnym zgłoszeniu na adres e-mail: biuro@dopasowaneszkolenia.pl w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia/webinarium.

6. Organizator ma prawo do odwołania szkolenia bądź zmiany jego terminu w przypadku zbyt małej liczby uczestników. 

Cena zaświadczenia w formie papierowej (23zł/1 wysyłka – obejmuje koszt wysyłki pocztą + zabezpieczone opakowanie).

*W cenie webinarium /szkolenia zaświadczenie w formie elektronicznej, wysyłamy w ciągu 2-3 dni roboczych na podanego przy zapisie  maila (wyjątek stanowi darmowe webinarium, po którym nie wystawiamy zaświadczeń).

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer / laptop z dostępem do internetu
 • Kamerka (może być wbudowana w laptopie), słuchawki lub wbudowany głośnik

SZCZEGÓŁOWE DANE DO FAKTURY DLA INSTYTUCJI – (pełna nazwa, adres, NIP placówki)

SZCZEGÓŁOWE DANE DO FAKTURY/RACHUNKU – zgłoszenia indywidualne (imię, nazwisko, adres zamieszkania)

 • Po zaksięgowaniu wpłaty nie ma możliwości zmiany danych do faktury.


Dane do przelewu:

PUZZLE – Dopasowane Szkolenia
ul. gen. Bolesława Roi 4A/34
30 – 606 Kraków

Nr konta: PKO BANK POLSKI SA nr konta 90 1020 2980 0000 2802 0077 9769;

Tytułem: proszę wpisać datę, imię nazwisko oraz datę szkolenia/webinarium