szkolenia otwarte on-line w 2022r.

WEBINARIA

      CYKL WARSZAT SKUTECZNEGO PEDAGOGA
       
Prowadzące: mgr Mariola Rytel, mgr Agnieszka Józefczyk

     TEMATY SPOTKAŃ
 1. Jak być dobrym pedagogiem
 2. Efektywna współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
 3. Pedagog jako doradca zawodowy
 4. Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży
 5. Rozwijanie kompetencji społecznych w klasie – praktyczny przewodnik
 6. Agresja i przemoc u dzieci i młodzieży
 7. Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży
 8. Pomocna interwencja w pracy pedagoga szkolnego
 9. Zaburzenia emocji i zachowania u dzieci i młodzieży
 10. Dziecko w kryzysie zdrowia psychicznego w szkole
 11. Stres w pracy osób związanych z pomocą psychologiczno-
  pedagogiczną
 12. Diagnoza przedszkolna i wczesnoszkolna w pracy pedagoga
 13. Sytuacje trudne w pracy pedagoga – praca na przypadkach
 14. Organizacja pracy w zespołach (psycholog, dyrekcja,  nauczyciele,  wychowawcy, inni specjaliści, pielęgniarka) 
 15. Cyberprzemoc i zagrożenia w Internecie

  ZAKRESY

  1. Efektywna współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
  Prowadząca: mgr Agnieszka Józefczyk

 • Dlaczego warto nawiązać współpracę?
 • Niepokojące zachowania uczniów wymagające dalszej diagnozy
 • Pierwsze kroki – rozmowa z rodzicami ucznia
 • Kiedy kierować ucznia na badanie w poradni psychologiczno – pedagogicznej
 • Interpretacja opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznych – wskazówki praktyczne
 • Opracowanie planu wsparcia ucznia
 • Współpraca z rodzicami i nauczycielami biorącymi udział w procesie edukacyjnym

  2. Pedagog jako doradca zawodowy
  Prowadząca: mgr Agnieszka Józefczyk

 • Diagnozowanie oczekiwań i zapotrzebowania uczniów
 • Prowadzenie grupowych zajęć wspierających uczniów w świadomym planowaniu dalszej ścieżki zawodowej
 • Opracowanie aktualnej oferty edukacyjnej
 • Konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów
 • Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  3. Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel

 • Anoreksja, bulimia, nadwaga, otyłość – sposoby rozpoznawania zaburzeń odżywiania.
 • Nieoczywiste symptomy, na które warto zwracać uwagę.
 • Terapia i postępowanie z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami odżywiania.
 • Współpraca z rodzicami w celu podjęcia leczenia

  4. Rozwijanie kompetencji społecznych w klasie – praktyczny przewodnik
  Prowadząca: mgr Agnieszka Józefczyk

 • Integracja grupy
 • Komunikacja między rówieśnikami
 • Współpraca uczniów
 • Rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych

  5. Agresja i przemoc u dzieci i młodzieży
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel

 • Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży (z uwzględnieniem takich czynników, jak trudna sytuacja rodzinna, szkolna i rówieśnicza, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zaburzenia emocji i zachowania, niepełnosprawność, choroba).
 • Techniki radzenia sobie z wybuchami złości.
 • Zapobieganie przemocy oraz strategie rozwiązywania problemów.
 • Współpraca z rodzicami.
 • Współpraca z instytucjami takimi jak policja, Sąd Rodzinny, MOPS w sytuacjach trudnych.

  6. Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel

 • Przyczyny i formy samookaleczeń.
 • Diagnoza samookaleczeń oraz sposoby postępowania.
 • Diagnoza suicydalna, zespół presuicydalny.
 • Ocena stopnia ryzyka.
 • Działania wobec osoby zagrożonej samobójstwem, formy wsparcia.
 • Sytuacje, w których konieczne jest skierowanie dziecka do psychiatry.
 • Współpraca z rodzicami w celu podjęcia leczenia.
 • Współpraca z instytucjami takimi jak policja, Sąd Rodzinny, MOPS w sytuacjach trudnych.

  7. Pomocna interwencja w pracy pedagoga szkolnego
  Prowadząca: mgr Agnieszka Józefczyk

 • Zachowania ryzykowne i zagrażające bezpieczeństwu uczniów
 • Przykłady kontraktów z uczniami i jego rodzicami
 • Opracowanie planu skutecznego działania
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły

  8. Zaburzenia emocji i zachowania u dzieci i młodzieży
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel

 • Wpływ środowiska rodzinnego, rówieśniczego, instytucjonalnego na rozwój poznawczy i funkcjonowanie społeczne dziecka.
 • Co może niepokoić, czyli wstępne rozpoznawanie symptomów mogących wskazywać na choroby i zaburzenia.
 • Zaburzenia zachowania, zaburzenia adaptacyjne, hiperkinetyczne, spektrum autyzmu, depresja i inne choroby, stany lękowe, stany psychotyczne – krótkie omówienie.
 • Sytuacje, w których konieczne jest skierowanie dziecka do psychiatry.

  9. Dziecko w kryzysie zdrowia psychicznego w szkole
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel

 • Jak wspierać dziecko będące w kryzysie zdrowia psychicznego
 • Jak rozmawiać, a czego lepiej unikać
 • Jak przygotować klasę, aby umiała właściwie reagować na koleżankę/kolegę w kryzysie,
 • Współpraca z rodzicami
 • Współpraca z zespołem nauczycieli uczących dziecko w kryzysie w celu otoczenia go wsparciem

  10. Stres w pracy osób związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel

 • Trudne sytuacje w pracy – jak zapobiegać, jak działać
 • Jak sobie radzić ze stresem w pracy
 • Superwizja

  11. Diagnoza przedszkolna i wczesnoszkolna w pracy pedagoga
  Prowadząca: mgr Agnieszka Józefczyk

 • Diagnoza dzieci przedszkolnych
 • Badanie dojrzałości szkolnej
 • Diagnoza ryzyka dysleksji rozwojowej w klasach I- III
 • Wskazówki do dalszej pracy dla uczniów, nauczycieli i rodziców

  12. Sytuacje trudne w pracy pedagoga – praca na przypadkach

 • Prowadząca: mgr Agnieszka Józefczyk
 • Uczeń zgłaszający przemoc w rodzinie
 • Uczeń z zaburzeniami lękowymi
 • Uczeń z depresją
 • Uczeń z dysfunkcyjnej rodziny
 • 13. Organizacja pracy w zespołach (psycholog, dyrekcja,  nauczyciele,        wychowawcy, inni specjaliści, pielęgniarka) 

  Prowadząca: mgr Mariola Rytel

  • Podział zadań
  • Dokumentowanie pracy,
  • Współpraca z rodzicami,
  • Współpraca z instytucjami
  • Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły

   14. Cyberprzemoc i zagrożenia w Internecie

   Prowadząca: mgr Agnieszka Józefczyk

 • Działania profilaktyczne kierowane do uczniów
 • Organizacja zajęć profilaktycznych dla rodziców
 • Aspekty prawne korzystania z portali społecznościowych
 • W świecie gier komputerowych – szanse i zagrożenia
 • Hejt internetowy i izolacja rówieśników

WEBINARIA ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWO PRZEZ PLATFORMĘ ZOOM.

Cena obejmuje:
1. Zaświadczenie imienne 
2. Dostęp do nagrania na platformie Zoom – 48h godzin. Dostęp liczony jest od dnia wysłania linku do nagrania. 

*Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia w formie papierowej prosimy o uwzględnienie tej opcji przy zapisie. Koszt zaświadczenia w formie papierowej – 23zł/os. (obejmuje koszt wysyłki pocztą + zabezpieczone opakowanie)

 1. Czas trwania 1 webinarium – 2h zegarowe ( 1,5h prowadzenie tematu + 30minut na pytania uczestników)

 Wpłaty: PKO BANK POLSKI SA nr konta 90 1020 2980 0000 2802 0077 9769;

Tytułem: proszę wpisać imię nazwisko oraz liczbę webinariów

REGULAMIN SZKOLEŃ I WEBINARIÓW

1. Obecność na webinarium i szkoleniu jest obowiązkowa. Na podstawie obecności wystawiane są zaświadczenia. Nie ma możliwości wykupu webinarium/szkolenia i obejrzenie go w innym terminie.

2. Aby zapisać się na webinarium/szkolenie należy zgłosić chęć uczestnictwa przez formularz zapisu dostępny na naszej stronie.

3. Po otrzymaniu formularza zostanie wysłane do Państwa potwierdzenie zapisu w ciągu 48 h. W przypadku braku odpowiedzi prosimy o sprawdzenie folderu Spam.

4. Potwierdzenie przelewu należy wysłać na maila biuro@dopasowaneszkolenia.pl 
Bez potwierdzenia otrzymania wpłaty nie ma możliwości udziału w webinarium dla osób indywidualnych.
W przypadku placówek wystawiamy faktury z odroczonym terminem płatności.

5. Wycofanie uczestnika ze szkolenia będzie uwzględnione po wcześniejszym, pisemnym zgłoszeniu na adres e-mail: biuro@dopasowaneszkolenia.pl w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia/webinarium.

6. Organizator ma prawo do odwołania szkolenia bądź zmiany jego terminu w przypadku zbyt małej liczby uczestników. 

Cena zaświadczenia w formie papierowej (23zł/1 wysyłka – obejmuje koszt wysyłki pocztą + zabezpieczone opakowanie).

*W cenie webinarium /szkolenia zaświadczenie w formie elektronicznej, wysyłamy w ciągu 2-3 dni roboczych na podanego przy zapisie  maila (wyjątek stanowi darmowe webinarium, po którym nie wystawiamy zaświadczeń).

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer / laptop z dostępem do internetu
 • Kamerka (może być wbudowana w laptopie), słuchawki lub wbudowany głośnik

SZCZEGÓŁOWE DANE DO FAKTURY DLA INSTYTUCJI – (pełna nazwa, adres, NIP placówki)

SZCZEGÓŁOWE DANE DO FAKTURY/RACHUNKU – zgłoszenia indywidualne (imię, nazwisko, adres zamieszkania)

 • Po zaksięgowaniu wpłaty nie ma możliwości zmiany danych do faktury.


Dane do przelewu:

PUZZLE – Dopasowane Szkolenia
ul. gen. Bolesława Roi 4A/34
30 – 606 Kraków

Nr konta: PKO BANK POLSKI SA nr konta 90 1020 2980 0000 2802 0077 9769;

Tytułem: proszę wpisać datę, imię nazwisko oraz datę szkolenia/webinarium