szkolenia otwarte on-line w 2021r.

 
 1. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery
  Prowadząca: dr Anna Prokopiak
  termin – 13.03.2021(sobota), godz. 9.00-15.00
  Cena: 207/os.
 2. Rozwijanie kompetencji społecznych z obszaru teorii umysłu u dziecka w spektrum autyzmu 6h szkoleniowych
  Prowadząca: mgr Alicja Kira
  termin – 20.03.2021 (sobota), godz. 09.00-13.30
  Cena promocyjna: 137zł/os. 
 3. Diagnoza kompetencji z obszaru teorii umysłu 4h szkoleniowe dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu Rozwijanie kompetencji społecznych z obszaru teorii umysłu u dziecka w spektrum autyzmu a 5h szkoleniowych dla osób, dla których jest to samodzielne szkolenie (1h szkoleniową stanowi wówczas uzupełniający materiał video)
 4. Prowadząca: mgr Alicja Kira
  termin – 21.03.2021 (niedziela), godz. 09.00-12.00
  Cena promocyjna: 117zł/os.
 5. Ulubiony nauczyciel – dlaczego warto i jak zbudować relację nauczyciel – uczeń 6h szkoleniowych
  Prowadząca: mgr Ewa Sawicka 
  termin – 27.03.2021 (sobota), godz. 10.00-14.30
  Cena: 127zł/os.
 6. Efektywne budowanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym (praktyczne strategie pracy nad elastycznością w zachowaniu i relacjach społecznych – 6h szkoleniowych
  Prowadząca: mgr Dobromiła Smolak
  termin – 17.04.2021  (sobota), godz. 09.00-13.30
  Cena promocyjna: 137zł/os.
WEBINARIA ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWO PRZEZ PLATFORMĘ ZOOM.
CENNIK WEBINARIÓW

Pakiet 1 webinarium – 67zł/os.*
Pakiet 3 webinaria – 180zł – 1 webinarium – 60zł
Pakiet 5 webinariów – 275zł – 1 webinarium – 55zł
Pakiet 10 webinariów – 500zł – 1 webinarium – 50zł

Cena obejmuje:
1. Zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia PUZZLE – Dopasowane szkolenia zgodne z wymogami MEN w formacie pdf online dla uczestników webinariów w cenie (dla nauczycieli, specjalistów) wyjątek stanowi darmowe webinarium, z którego nie wydajemy zaświadczeń.
2. Tygodniowy dostęp do nagrania na zamkniętej grupie na facebooku. Link do grupy jest wysyłany kolejnego dnia po webinarium. Dostęp liczony jest od dnia wysłania linku do nagrania. Wyjątek stanowi darmowe webinarium, z którego nie udostępniamy nagrania.

*Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia w formie papierowej prosimy o uwzględnienie tej opcji przy zapisie. Koszt zaświadczenia w formie papierowej – 20zł/os. (obejmuje koszt wysyłki pocztą + zabezpieczone opakowanie)

AKTUALNE TEMATY WEBINARIÓW

         CYKL WARSZAT SKUTECZNEGO PEDAGOGA

 1. Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel 
  Termin: 08.03.2021 (poniedziałek), godz. 19.00-21.00
  Cena 1 webinarium – 67zł/os. ( zaświadczenie w formie pdf w cenie)
 2. Agresja i przemoc u  dzieci i młodzieży
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel
  Termin: 15.03.2021 (poniedziałek), godz. 19.00-21.00
  Cena 1 webinarium – 67zł/os. ( zaświadczenie w formie pdf w cenie)
 3. Zachowania autodestrukcyjne u  dzieci i młodzieży
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel 
  Termin: 22.03.2021 (poniedziałek), godz. 19.00-21.00
  Cena 1 webinarium – 67zł/os. ( zaświadczenie w formie pdf w cenie)
 4. Zaburzenia emocji i zachowania u dzieci i młodzieży, cz.1
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel 
  Termin: 26.04.2021 (poniedziałek), godz. 19.00-21.00
  Cena 1 webinarium – 67zł/os. ( zaświadczenie w formie pdf w cenie)
 5. Zaburzenia emocji i zachowania u dzieci i młodzieży, cz.2
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel
  Termin: 10.05.2021 (poniedziałek), godz. 19.00-21.00
  Cena 1 webinarium – 67zł/os. ( zaświadczenie w formie pdf w cenie)
 6. Stres w pracy osób związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
  Prowadząca: mgr Mariola Rytel
  Termin: 17.05.2021 (poniedziałek), godz. 19.00-21.00
  Cena 1 webinarium – 67zł/os. ( zaświadczenie w formie pdf w cenie)

  CYKL KLUB ZAANGAŻOWANYCH NAUCZYCIELI

1. Wsparcie psychopedagogiczne dziecka zdolnego
Prowadząca: dr Marta Majorczyk
Termin: 09.03.2021 (wtorek), godz. 19.00-21.00
Cena 1 webinarium – 67zł/os. ( zaświadczenie w formie pdf w cenie)

2. Jak radzić sobie z emocjami u dzieci?
Prowadząca: mgr Ewa Sawicka 
Termin: 10.03.2021 (środa), godz. 19.00-21.00
Cena 1 webinarium – 67zł/os. ( zaświadczenie w formie pdf w cenie)

3. Neurodydaktyka w przedszkolu
Prowadząca: dr Marta Majorczyk
Termin: 16.03.2021 (wtorek), godz. 19.00-21.00
Cena 1 webinarium – 67zł/os. ( zaświadczenie w formie pdf w cenie)

4.Asertywność w pracy nauczyciela
Prowadząca: mgr Ewa Sawicka
Termin: 17.03.2021 (środa), godz. 19.00-21.00
Cena 1 webinarium – 67zł/os. ( zaświadczenie w formie pdf w cenie)

5.Gotowość szkolna a integracja sensoryczna
Prowadząca: dr Marta Majorczyk
Termin: 23.03.2021 (wtorek), godz. 19.00-21.00
Cena 1 webinarium – 67zł/os. ( zaświadczenie w formie pdf w cenie)

6. Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami 
Prowadząca: mgr Ewa Sawicka
Termin: 24.03.2021 (środa), godz. 19.00-21.00
Cena 1 webinarium – 67zł/os. ( zaświadczenie w formie pdf w cenie)

7. Rozwijanie i wzmacnianie dziecięcej pamięci
Prowadząca: dr Marta Majorczyk
Termin: 30.03.2021 (wtorek), godz. 19.00-21.00
Cena 1 webinarium – 67zł/os. ( zaświadczenie w formie pdf w cenie)

8. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w pracy nauczyciela 
Prowadząca: mgr Ewa Sawicka 
Termin: 14.04.2021 (środa), godz. 19.00-21.00
Cena 1 webinarium – 67zł/os. ( zaświadczenie w formie pdf w cenie)

9. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczyciela
Prowadząca: mgr Ewa Sawicka
Termin: 21.04.2021 (środa), godz. 19.00-21.00
Cena 1 webinarium – 67zł/os. ( zaświadczenie w formie pdf w cenie)

10. Zasady komunikacji i budowania relacji
Prowadząca: mgr Ewa Sawicka
Termin: 05.05.2021 (środa), godz. 19.00-21.00
Cena 1 webinarium – 67zł/os. ( zaświadczenie w formie pdf w cenie)

           CYKL SPOTKANIA Z LOGOPEDIĄ

 1. Terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej 
  Prowadząca: mgr Zuzanna Forszpaniak
  Termin: 06.03.2021 (sobota), godz. 10.00-12.00
  Cena 1 webinarium – 67zł/os. ( zaświadczenie w formie pdf w cenie)
 2. Sposoby wspierania rozwoju mowy dzieci dwujęzycznych i wielojęzycznych 
  Prowadząca: mgr Zuzanna Forszpaniak
  Termin: 13.03.2021 (sobota), godz. 10.00-12.00
  Cena 1 webinarium – 67zł/os. ( zaświadczenie w formie pdf w cenie)

          CYKL DOPASOWANI DO AUTYZMU

 1. Współpraca z rodzicami dzieci z trudnościami rozwojowymi
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
  Termin: 25.02.2021 (czwartek), godz. 19.00-21.00
  Cena 1 webinarium – 67zł/os. ( zaświadczenie w formie pdf w cenie)
 2. Rozwój kompetencji społecznych dziecka z autyzmem – co go zakłóca?
  Prowadząca: mgr Alicja Kira 
  Termin: 09.03.2021 (wtorek), godz. 19.00-21.00
  Cena 1 webinarium – 67zł/os. ( zaświadczenie w formie pdf w cenie)
 3. Zaburzenia SI jak rozpoznawać i kiedy interweniować 
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
  Termin: 11.03.2021 (czwartek), godz. 19.00-21.00
  Cena 1 webinarium – 67zł/os. ( zaświadczenie w formie pdf w cenie)
 4. Zabawa w terapii dziecka z autyzmem
  Prowadząca: mgr Dobromiła Smolak
  Termin: 18.03.2021 (czwartek), godz. 19.00-21.00
  Cena 1 webinarium – 67zł/os. ( zaświadczenie w formie pdf w cenie)
 5. Dieta sensoryczna – indywidualny program stymulacji
  Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
  Termin: 25.03.2021 (czwartek), godz. 19.00-21.00
  Cena 1 webinarium – 67zł/os. ( zaświadczenie w formie pdf w cenie)
 6. Zapobieganie zachowaniom trudnym u dzieci z autyzmem. Jak pomóc dziecku realizować swoje potrzeby w sposób akceptowalny społecznie?
  Prowadząca: mgr Dobromiła Smolak
  Termin: 20.04.2021 (wtorek), godz. 19.00-21.00
  Cena 1 webinarium – 67zł/os. ( zaświadczenie w formie pdf w cenie)

Cennik:
1 webinarium – 67zł
Pakiet 3 webinaria – 180 zł (1 webinarium – 60 zł)
Pakiet 5 webinariów – 275 zł (1 webinarium – 55 zł)
Pakiet 10 webinariów – 500 zł (1 webinarium – 50 zł)

Nr konta: PKO BANK POLSKI SA nr konta 90 1020 2980 0000 2802 0077 9769;

Tytułem: proszę wpisać imię nazwisko oraz datę szkolenia/webinariu2