LISTOPAD

1. Szkolenie: Mowa i komunikacja u osób z autyzmem (zaburzenia porozumiewania się u osób z autyzmem; strategie postępowania logopedycznego; komunikacja alternatywna – PECS, Makaton, PCS)

Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
Termin: 10.11.2018r.

Miejsce: Kraków, św. Filipa 23/4 – sale szkoleniowe Archeion
Czas trwania: godz.10.00-17.30
Cena – 250zł/os.cena zawiera certyfikaty imienne, materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową

Brak mowy u osób z autyzmem to jeden z najbardziej widocznych deficytów. Na szkolenie zapraszamy wszystkich którzy chcą dowiedzieć się jak wspomagać dziecko niemówiące oraz jak stymulować jego rozwój. Uczestnicy dowiedzą się czym jest komunikacja alternatywna, jak ją wprowadzać oraz  jak wykorzystać  
w terapii. 

Dla kogo jest to szkolenie?
Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracujących z osobami z autyzmem- nauczycieli, terapeutów, pedagogów, psychologów, pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych. W szkoleniu mogą wziąć udział studenci planujący w przyszłości pracować z osobami z autyzmem.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Rozwój komunikowania i mowy u dzieci z autyzmem
– kompetencje i dysfunkcje komunikacyjne w ujęciu rozwojowym
2. Trudności w komunikowaniu się dzieci z autyzmem (np. rozumienie funkcji komunikacji, dzielenie pola uwagi,       niewerbalne aspekty komunikacji itp.)
3. Deficyty językowe w komunikowaniu się dzieci z autyzmem
 deficyty ilościowe i jakościowe
4. Dziecko z autyzmem jako partner dialogu – kiedy osoby z autyzmem chcą nam coś przekazać?
5. Czym jest komunikacja alternatywna? Dlaczego warto ją wprowadzać?
6. Rodzaje komunikacji wspomagającej/alternatywnej
7. Wybór właściwej komunikacji wspomagającej do rozwijania umiejętności porozumiewania się osób z autyzmem
8. Kiedy i w jaki sposób wprowadzać komunikację alternatywną?
9. Obraz jako narzędzie komunikacji
10. Fakty i mity o komunikacji wspomagającej

 


GRUDZIEŃ

1.Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery

Prowadząca: dr Anna Prokopiak
Termin – 01.12.2018r. (sobota), godz. 10.00-16.00

Miejsce: Kraków, św. Filipa 23/4 – sale szkoleniowe Archeion
Czas trwania: godz.10.00-17.30
Cena 230zł/os. cena zawiera certyfikaty imienne, materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem
i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
2. Realizacja edukacji seksualnej w placówce – praktyczne wskazówki.
3. Trudne zachowania związane z potrzebami seksualnymi – diagnoza co jest normą, a co nie, strategie postępowania.
4. Programy edukacji emocjonalno – seksualnej. Uwzględnienie edukacji seksualnej w indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych.
5. Dyskusja – omówienie przypadków podopiecznych uczestników szkolenia.

2.Szkolenie: Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno – motoryczna u osób z autyzmem – 10h szkoleniowych

Prowadząca: mgr Agnieszka Chodun
Termin: 08.12.2018r.

Miejsce: Kraków, św. Filipa 23/4 – sale szkoleniowe Archeion
Czas trwania: godz.10.00-17.30
Cena – 250zł/os. cena zawiera certyfikaty imienne, materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową

Uczestnicy szkolenia poznają w jaki sposób wykorzystując podstawowe założenia integracji sensorycznej korzystnie wpływać na stymulację zmysłową osób ze spektrum autyzmu. Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne wskazówki, zalecenia i ćwiczenia urozmaicające codzienne zajęcia i poprawiające integrację zmysłową.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Specyfika funkcjonowania osób z autyzmem i zaburzeniami sensorycznymi – warsztaty.
 2. Zaburzenia sensoryczne u osób z autyzmem – najczęściej występujące objawy.
 3. Integracja sensoryczna wg Jean Ayres.
 4. Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej.
 5. Proces diagnozy SI – wybrane próby i ich interpretacja.
 6. Terapia SI – zasady, zalecane sprzęty, pomoce i materiały do ćwiczeń.
 7. Sekwencje do pracy z osobami z autyzmem jako propozycja pracy dla rodziców
  w domu – zasady konstruowania.
 8. Propozycje strategii i ćwiczeń terapeutycznych.
 9. Praktyczne wskazówki i zalecenia dla terapeutów, nauczycieli i rodziców.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Miasto i nazwa szkolenia

Dane do faktury

Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę.

 


Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń w Państwa placówce – oferta szkoleń znajduje się w zakładce – Oferta szkoleń

Prosimy o kontakt mailowy biuro@dopasowaneszkolenia.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 536 193 457.

Przejdź do paska narzędzi