Warsztat Skutecznego Pedagoga

Cykl Warsztat Skutecznego Pedagoga dedykowany jest wszystkim pedagogom, wychowawcom i wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc uczniom w trudnych sytuacjach. 
Realizowany jest zarówno w formie szkoleń otwartych jak i w formie szkoleń dla Rad Pedagogicznych.  Tematy można łączyć dowolnie w zależności od aktualnych potrzeb placówki. Standardowy czas trwania 1 tematu to 2 godziny zegarowe.

Cykl realizujemy w postaci spotkań otwartych on-line. Tematy sukcesywnie pojawiają się w terminarzu . Chcąc otrzymywać na bieżąco zaktualizowany terminarz i informacje o aktualnych promocjach prosimy o wypełnienie danych w formularzu poniżej. 

Propozycje tematów szkoleń:

 1. Jak być dobrym pedagogiem?
 2. Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży
 3. Agresja i przemoc u dzieci i młodzieży
 4. Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży
 5. Zaburzenia emocji i zachowania u dzieci i młodzieży
 6. Dziecko w kryzysie zdrowia psychicznego w szkole
 7. Stres w pracy osób związanych z pomocą psychologiczno-
  pedagogiczną
 8. Organizacja pracy w zespołach (psycholog, dyrekcja,  nauczyciele,  wychowawcy, inni specjaliści, pielęgniarka)

Ramowy program spotkań:

1. Jak być dobrym pedagogiem?

 • Osobowość i postawa
 • Zadania pedagoga szkolnego,
 • Metody pracy,
 • Najczęściej popełniane błędy,

2. Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży

 • Anoreksja, bulimia, nadwaga, otyłość – sposoby rozpoznawania zaburzeń odżywiania.
 • Nieoczywiste symptomy, na które warto zwracać uwagę.
 • Terapia i postępowanie z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami odżywiania.
 • Współpraca z rodzicami w celu podjęcia leczenia

3. Agresja i przemoc u dzieci i młodzieży

 • Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży (z uwzględnieniem takich czynników, jak trudna sytuacja rodzinna, szkolna i rówieśnicza, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zaburzenia emocji i zachowania, niepełnosprawność, choroba).
 • Techniki radzenia sobie z wybuchami złości.
 • Zapobieganie przemocy oraz strategie rozwiązywania problemów.
 • Współpraca z rodzicami.
 • Współpraca z instytucjami takimi jak policja, Sąd Rodzinny, MOPS w sytuacjach trudnych.

4. Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży

 • Przyczyny i formy samookaleczeń.
 • Diagnoza samookaleczeń oraz sposoby postępowania.
 • Diagnoza suicydalna, zespół presuicydalny.
 • Ocena stopnia ryzyka.
 • Działania wobec osoby zagrożonej samobójstwem, formy wsparcia.
 • Sytuacje, w których konieczne jest skierowanie dziecka do psychiatry.
 • Współpraca z rodzicami w celu podjęcia leczenia.
 • Współpraca z instytucjami takimi jak policja, Sąd Rodzinny, MOPS w sytuacjach trudnych.

5.  Zaburzenia emocji i zachowania u dzieci i młodzieży

 • Wpływ środowiska rodzinnego, rówieśniczego, instytucjonalnego na rozwój poznawczy i funkcjonowanie społeczne dziecka.
 • Co może niepokoić, czyli wstępne rozpoznawanie symptomów mogących wskazywać na choroby i zaburzenia.
 • Zaburzenia zachowania, zaburzenia adaptacyjne, hiperkinetyczne, spektrum autyzmu, depresja i inne choroby, stany lękowe, stany psychotyczne – krótkie omówienie.
 • Sytuacje, w których konieczne jest skierowanie dziecka do psychiatry.

6. Dziecko w kryzysie zdrowia psychicznego w szkole

 • Jak wspierać dziecko będące w kryzysie zdrowia psychicznego
 • Jak rozmawiać, a czego lepiej unikać
 • Jak przygotować klasę, aby umiała właściwie reagować na koleżankę/kolegę w kryzysie,
 • Współpraca z rodzicami
 • Współpraca z zespołem nauczycieli uczących dziecko w kryzysie w celu otoczenia go wsparciem

7. Stres w pracy osób związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

 • Trudne sytuacje w pracy – jak zapobiegać, jak działać
 • Jak sobie radzić ze stresem w pracy
 • Superwizja

8. Organizacja pracy w zespołach (psycholog, dyrekcja,  nauczyciele, wychowawcy, inni specjaliści, pielęgniarka) 

  • Podział zadań
  • Dokumentowanie pracy,
  • Współpraca z rodzicami,
  • Współpraca z instytucjami
  • Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły

Prowadząca szkolenie:

mgr Mariola Rytel – pedagog i psycholog szkolny, pedagog społeczno – opiekuńczy, resocjalizacji, oligofrenopedagog i psychodietetyk

Pracuje jako pedagog szkolny w Szkole Podstawowej nr 8 z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu. Jednocześnie zajmuje się terapią dzieci niepełnosprawnych, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z różnego rodzaju zaburzeniami, a także wsparciem ich rodzin. Pracuje z dziećmi nad usprawnianiem zaburzonych funkcji organizmu, prowadzi ćwiczenia usprawniające pamięć, koncentrację, koordynację wzrokowo – słuchową, sprawność manualną (terapia ręki). Pomaga w zdobywaniu umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i społecznego funkcjonowaniu, wspiera rodziny w załatwianiu spraw urzędowych oraz związanych z leczeniem i rehabilitacją dziecka, a także w rozwijaniu zainteresowań. Pracuje z dziećmi i młodzieżą doświadczającą lęków, autoagresji i myśli samobójczych, a także zaburzeń odżywiania. Swoją wiedzą i doświadczenie dzieli się od lat z nauczycielami podczas prowadzonych szkoleń i warsztatów.