TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

W PRACY GRUPOWEJ Z DZIEĆMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Cele szkolenia:
Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w planowaniu i prowadzeniu grupowych zajęć wspierających rozwój umiejętności społecznych dzieci ze spektrum autyzmu.

Prezentowany materiał dotyczy przede wszystkim dzieci wysoko funkcjonujących z autyzmem i Zespołem Aspergera w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Odbiorcy szkolenia:
Nauczyciele szkół i przedszkoli oraz pracownicy placówek zajmujących się wspieraniem rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym i szkolnym, specjaliści i terapeuci.
Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę dotyczącą spektrum autyzmu.

Czas trwania: 18 godzin dydaktycznych (szkolenie dwudniowe)

1 dzień – od 10.00 do 18.00, z godzinną przerwą obiadową.
2 dzień – od 9.00 do 15.00

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Trening umiejętności społecznych jako forma grupowego wsparcia dzieci z autyzmem:
  a)podstawy teoretyczne, formy, modele i podejścia w pracy z grupami w różnym wieku i o zróżnicowanych potrzebach (w tym modele oparte na zabawie, treningi w podejściu poznawczo – behawioralnym – Goldstein, Baker, praca w oparciu o metodę projektów);
  b) trening umiejętności społecznych a inne formy wspierania rozwoju społecznego.
 2. Zasady kwalifikacji uczestników do zajęć i dobierania grup, identyfikacja potrzeb grupy.
 3. Wyznaczanie celów terapeutycznych i rozwojowych w pracy z grupą.
 4. Planowanie zajęć, struktura zajęć TUS, motywowanie i wzmacnianie uczestników.
 5. Metody i narzędzia w pracy z grupą; rodzaje ćwiczeń, zabaw i struktur realizujących konkretne cele.
 6. Tworzenie scenariuszy dla grupy i planowanie cyklu zajęć.
 7. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • Będzie wiedział, czym jest trening umiejętności społecznych, jakie są modele i formy prowadzenia tego typu zajęć i w jaki sposób dobrać rodzaj zajęć do zakładanych celów i potrzeb grupy.
 • Będzie potrafił dobrać grupę treningową oraz zakwalifikować dzieci do odpowiednich form pomocy.
 • Będzie identyfikował cele do realizacji podczas zajęć oraz projektował aktywności z uwzględnieniem zakładanych celów.
 • Będzie projektował zajęcia w sposób optymalnie dostosowany do potrzeb dzieci z autyzmem oraz do etapu rozwoju grupy treningowej, z uwzględnieniem istotnych zasad planowania zajęć grupowych.
 • Pozna szereg praktycznych metod oraz konkretnych ćwiczeń i zabaw w pracy z grupą. Dowie się także, gdzie może samodzielnie poszukiwać inspiracji do ćwiczeń.
 • Będzie  potrafił zapobiegać sytuacjom trudnym optymalnie planując pracę z grupą oraz odpowiednio reagować w sytuacji pojawienia się trudności.

Forma i organizacja pracy:
Liczba uczestników – 16 osób

Szkolenie mocno praktyczne, z niewielką ilością wykładów, praca w podgrupach.
Metody pracy:
• Burze mózgów, dyskusje, praca aktywizująca na forum całej grupy
• Praca w podgrupach
• Case study
• Elementy praktycznego treningu wykorzystania konkretnych narzędzi w pracy z grupą
• Wykład z prezentacją multimedialną

Cena szkolenia – 500zł/os.
Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • obiad w 1 dzień szkolenia, serwis kawowy w trakcie szkolenia
 • szkolenie z certyfikowane – zaświadczenie według wzoru MEN wydane przez akredytowaną Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli PUZZLE – Dopasowane szkolenia

Przyjmujemy zgłoszenia na listy:

Miasta: Kraków, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław  – terminy do ustalenia

Aktualnie szkolenie TUS ze względu na zainstniałą sytuację realizujemy online –  zakładka Szkolenia online 

Prowadząca:  mgr Alicja Kira – psycholog, trener

Psycholog, absolwentka 5-letnich studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, ze ścieżką specjalizacyjną z psychologii klinicznej dziecka. W ramach pracy magisterskiej opracowała i wdrożyła autorski program treningu w obszarze teorii umysłu u dziecka z autyzmem w wieku przedszkolnym.  Wieloletni pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej,doświadczenie zdobywała w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, przedszkolach ogólnodostępnych oraz poradniach prywatnych, jak również jako psycholog w krakowskim oddziale Krajowego Towarzystwa Autyzmu i terapeuta podczas turnusów rehabilitacyjnych.

Od lat współpracuje ze środowiskiem edukacyjnym, posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, ma na koncie szkolenia Rad Pedagogicznych, warsztaty dla nauczycieli, rodziców. Doświadczona w pracy diagnostycznej oraz terapeutycznej  z dziećmi o zaburzonym rozwoju, w tym w prowadzeniu grupowych treningów umiejętności społecznych w oparciu o autorskie programy.

Dla Puzzle – Dopasowane Szkolenia prowadzi szkolenia z zakresu diagnozy i metod pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i innymi trudnościami rozwojowymi, jak również z zakresu umiejętności współpracy z rodzicami oraz rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Miasto i nazwa szkolenia

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Dane do faktury

Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę.

 

Przejdź do paska narzędzi