TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W PRACY GRUPOWEJ Z DZIEĆMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
SZKOLENIE ONLINE

 

Szkolenie mające na celu uzyskanie kompetencji do pracy grupowej
z dziećmi ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Prezentowany materiał dotyczy przede wszystkim dzieci wysoko funkcjonujących z autyzmem i Zespołem Aspergera w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Jego zadaniem jest wyposażyć uczestników w wiedzę dotyczącą tej formy pracy, umiejętność formowania grup i projektowania zajęć z uwzględnieniem zakładanych celów, jak również w narzędzia pracy z grupą.

Uczestnicy po ukończeniu zdobędą także umiejętność planowania całego cyklu zajęć oraz optymalnej organizacji pracy i prowadzenia grupy, wraz z zapobieganiem i reagowaniem na sytuacje trudne.

Grupa docelowa:
Szkolenie adresowane jest do nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu. Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę na temat zaburzeń ze spektrum oraz najważniejszych metod pracy z dzieckiem. 

Korzyści dla uczestnika:
• Będzie wiedział, czym jest trening umiejętności społecznych, jakie są modele i formy prowadzenia tego typu zajęć i w jaki sposób dobrać rodzaj zajęć do zakładanych celów i potrzeb grupy.
• Będzie potrafił dobrać grupę treningową oraz zakwalifikować dzieci do odpowiednich form pomocy.
• Będzie identyfikował cele do realizacji podczas zajęć oraz projektował aktywności z uwzględnieniem zakładanych celów.
• Będzie projektował zajęcia w sposób optymalnie dostosowany do potrzeb dzieci z autyzmem oraz do etapu rozwoju grupy treningowej, z uwzględnieniem istotnych zasad planowania zajęć grupowych.
• Pozna szereg praktycznych metod oraz konkretnych ćwiczeń i zabaw w pracy z grupą. Dowie się także, gdzie może samodzielnie poszukiwać inspiracji do ćwiczeń.
• Będzie potrafił zapobiegać sytuacjom trudnym optymalnie planując pracę z grupą oraz odpowiednio reagować w sytuacji pojawienia się trudności.

Forma i organizacja pracy:
Szkolenie online, prowadzone w formie warsztatowej, na platformie umożliwiającej pracę grupową (zoom). Większość aktywności realizowanych będzie w czasie rzeczywistym. Część pracy obejmować będzie samodzielną analizę materiału filmowego oraz pracę w podgrupach nad realizacją projektu zajęć.

Maksymalna liczba uczestników: 16 osób.

Metody pracy:
• Burze mózgów, dyskusje – z wykorzystaniem narzędzi komunikacji na odległość (mikrofony, chat), w czasie rzeczywistym.
• Praca w podgrupach – w podpokojach webinarowych.
• Ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi aktywizujących (aplikacje do ćwiczeń grupowych)
• Wykłady z prezentacją multimedialną
• Analiza materiału wideo
• Analiza przypadków – case study
• Podsumowujący test wiedzy w ramach certyfikacji

Cele strategiczne:
• Uzyskanie kompetencji do planowania i prowadzenia zajęć treningu umiejętności społecznych z dziećmi ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym i szkolnym

Cele operacyjne – wiedza:
• Poznanie teoretycznego podłoża TUS – co to za forma pracy, jakie są rodzaje / formy TUS / struktury i metody pracy.
• Pogłębienie wiedzy dotyczącej funkcjonowania i wspierania rozwoju dzieci z autyzmem w zakresie kompetencji społeczno – emocjonalnych.
• Poznanie metod, narzędzi i ćwiczeń w pracy z grupą.
• Zapoznanie się z przydatnymi pomocami do pracy oraz propozycjami źródeł pogłębiających wiedzę.

Cele operacyjne – umiejętności:
• Umiejętność planowania zajęć: dobierania grupy treningowej, planowania struktury spotkań.
• Umiejętność identyfikowania i operacjonalizacji celów grupy oraz konstruowania programu realizującego cele.
• Umiejętność dobierania ćwiczeń i metod pracy dopasowanych do wyznaczonych celów.
• Umiejętność budowania struktury spotkań i dokumentowania przebiegu zajęć.
• Umiejętność zapobiegania i reagowania na sytuacje trudne.

Cele operacyjne – postawy:
• Postawa refleksyjnego planowania zajęć: z uwzględnianiem założonych celów.
• Reagowanie na potrzeby grupy i pojedynczych uczestników, dostosowywanie działań do potrzeb.
• Balansowanie między dyrektywnością a pożądaniem za grupą – rozumienie roli trenera i stylu pracy, dostosowywanie stylu pracy do potrzeb grupy.
• Zyskanie energii i inspiracji do wdrożenia uzyskanej wiedzy i umiejętności w praktyczne działanie.

Prowadząca:  mgr Alicja Kira – psycholog, trener

Psycholog, absolwentka 5-letnich studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, ze ścieżką specjalizacyjną z psychologii klinicznej dziecka. W ramach pracy magisterskiej opracowała i wdrożyła autorski program treningu w obszarze teorii umysłu u dziecka z autyzmem w wieku przedszkolnym.  Wieloletni pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej,doświadczenie zdobywała w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, przedszkolach ogólnodostępnych oraz poradniach prywatnych, jak również jako psycholog w krakowskim oddziale Krajowego Towarzystwa Autyzmu i terapeuta podczas turnusów rehabilitacyjnych.

Od lat współpracuje ze środowiskiem edukacyjnym, posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, ma na koncie szkolenia Rad Pedagogicznych, warsztaty dla nauczycieli, rodziców. Doświadczona w pracy diagnostycznej oraz terapeutycznej  z dziećmi o zaburzonym rozwoju, w tym w prowadzeniu grupowych treningów umiejętności społecznych w oparciu o autorskie programy.

Dla Puzzle – Dopasowane Szkolenia prowadzi szkolenia z zakresu diagnozy i metod pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i innymi trudnościami rozwojowymi, jak również z zakresu umiejętności współpracy z rodzicami oraz rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli.

Promocyjna cena – 400zł/os. przy zapisie do 15 kwietnia.
Regularna cena szkolenia online: 500zł/os.

Cena obejmuje:

  • materiały szkoleniowe,
  • obiad w 1 dzień szkolenia, serwis kawowy w trakcie szkolenia
  • szkolenie z certyfikowane – zaświadczenie według wzoru MEN wydane przez akredytowaną Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli PUZZLE – Dopasowane szkolenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Miasto i nazwa szkolenia

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Dane do faktury

Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę.

 

Przejdź do paska narzędzi