GRUDZIEŃ

Szkolenie: Rozwijanie kompetencji społecznych dziecka ze spektrum autyzmu – 8h szkoleniowych

Prowadząca: mgr Alicja Kira
Termin: 08.12.2018r.

Miejsce: Rzeszów, dokładne miejsce do ustalenia
Czas trwania: godz.10.00-16.00
Cena – 230zł/os. – cena zawiera certyfikaty imienne, materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową

Cele szkolenia:
Zdobycie wiedzy na temat mechanizmów powstawania zaburzeń rozwoju społecznego dziecka ze spektrum autyzmu. Utrwalenie wiedzy na temat etapów rozwoju społecznego dziecka oraz umiejętności jej wykorzystania w planowaniu interwencji terapeutycznych. Poznanie licznych przykładów interwencji i zabaw wykorzystywanych zarówno w indywidualnym, jak i grupowym stymulowaniu rozwoju społecznego. Wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem.

Odbiorcy szkolenia:
Nauczyciele szkół i przedszkoli oraz pracownicy placówek zajmujących się wspieraniem rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym.
Nauczyciele, specjaliści, terapeuci, opiekunowie dziecięcy oraz rodzice.

Zakres tematyczny szkolenia:
• Mechanizm zaburzeń rozwoju społecznego w autyzmie.
• Etapy rozwoju społecznego dziecka, z uwzględnieniem zakłóceń wynikających z autyzmu.
• Diagnoza możliwości i potrzeb społecznych dziecka, ustalanie szczegółowych celów interwencji oraz optymalnych form działania.
• Zabawy i interwencje dostosowane do poziomu rozwoju dziecka, jego zainteresowań i potrzeb oraz etapu rozwoju relacji z partnerem.
• Formy strukturalizowania nauki konkretnych umiejętności społecznych – historyjki społeczne, „algorytmy”, wizualizacje.
• Grupowe treningi umiejętności społecznych – zasady organizacji zajęć, doboru grup; formy i strategie pracy z grupą, planowanie zajęć, tworzenie scenariuszy.
• Przydatne pomoce i publikacje do praktycznej pracy z dzieckiem oraz przegląd wybranych koncepcji teoretycznych akcentujących pracę w obszarze kompetencji społecznych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
• Będzie rozumiał, na czym polegają deficyty społeczne występujące w autyzmie.
• Będzie znał etapy rozwoju społecznego dziecka, z uwzględnieniem deficytów charakterystycznych dla autyzmu.
• Będzie potrafił wyznaczyć konkretne cele interwencji terapeutycznej, odnosząc je do zaobserwowanych potrzeb rozwojowych dziecka oraz optymalne sposoby ich realizacji.
• Pozna wiele przydatnych zabaw i ćwiczeń do pracy z dzieckiem oraz szereg sprawdzonych źródeł, z których można czerpać pomysły.
• Pozna strategie projektowania różnych form stymulowania kompetencji społecznych u dziecka.
• Pozna konkretne przykłady konstruowania zajęć w ramach grupowych treningów umiejętności społecznych oraz przyswoi zasady planowania takich zajęć.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Miasto i nazwa szkolenia

Dane do faktury

Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę.


Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń w Państwa placówce – oferta szkoleń znajduje się w zakładce – Oferta szkoleń.

Prosimy o kontakt mailowy biuro@dopasowaneszkolenia.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 536 193 457.

Przejdź do paska narzędzi