SZKOLENIA

dlaczego warto?

POSIADAMY AKREDYTACJĘ KURATORA OŚWIATY.
Istniejemy 6 lat na rynku, a to oznacza ponad 4000 zadowolonych uczestników szkoleń oraz pracę w oparciu o autorskie programy przygotowywane przez naszych trenerów.

Organizacja naszych szkoleń online. Co nas wyróżnia?

1. Spotkania online w mniejszych grupach, w których wszyscy się widzą i słyszą – aplikacja Zoom.
2. Uczestnicy pracują razem w czasie rzeczywistym.
3. Wartość merytoryczna szkoleń to 100% jakości. Sprawdź nasze doświadczenie i kompetencje w zakładce TRENERZY.
4. Autorskie materiały.
5. Zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia PUZZLE – Dopasowane szkolenia.

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

 

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ ON-LINE LUB W PLACÓWCE 

 KSZTAŁCENIE SPECJALNE I INTEGRACJA

 1. Planowanie pracy wychowawczej z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zakresie wspierania radzenia sobie z zachowaniami trudnymi
 2. Diagnoza i terapia rozwoju społeczno – emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 3. Jak zwiększać samodzielność osób z autyzmem/lub z niepełnosprawnością intelektualną? – treningi umiejętności społecznych
 4. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery
 5. Efektywne budowanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym (praktyczne strategie pracy nad elastycznością w zachowaniu i relacjach społecznych)
 6. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna u osób z autyzmem
 7. Praktyczne zastosowanie alternatywnej i wspomagającej komunikacji w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 8. Mowa i komunikacja u osób z autyzmem (zaburzenia porozumiewania się u osób z autyzmem; strategie postępowania logopedycznego; komunikacja alternatywna)
 9. Terapia dziecka z autyzmem (podstawowe modele pracy; terapie wspomagające; planowanie i realizacja celów terapeutycznych; tworzenie programów terapii)
 10. Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne, specyfika trudnych zachowań, sposoby niwelowania trudnych zachowań, współpraca z rodzicami
 11. Integracja sensoryczna w pracy nauczyciela przedszkola
 12. ABC autyzmu – szkolenie podstawowe
 13. Trudne zachowania dziecka z autyzmem w przedszkolu
 14. Podstawy pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówce przedszkolnej
 15. Kształtowanie umiejętności społeczno – komunikacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu
 16. Zaburzenia sensoryczne u dziecka w wieku przedszkolnym – przyczyny, objawy, sposoby postępowania

RADY PEDAGOGICZNE – PRZEDSZKOLA

 1. Podstawy pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówce przedszkolnej
 2. Rozwijanie myślenia matematycznego w przedszkolu
 3. Kształtowanie wyobraźni dziecięcej
 4. Rozwijanie i wzmacnianie kreatywności dziecięcej
 5. Jak rozmawiać z dzieckiem o wartościach (wychowanie do wartości i przez wartości)
 6. Język żyrafy – czyli efektywna komunikacja w nurcie NVC (Porozumienie bez Przemocy) nauczyciela z rodzicem dziecka w wieku przedszkolnym
 7. Zabawy z elementami Integracji Sensorycznej w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
 8. Zabawy rozwijające umiejętności społeczne u dzieci w wieku przedszkolnym
 9. Rozwój wytrwałości u dziecka w wieku przedszkolnym
 10. Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych dziecka, jego zasobów i środowiska rodzinnego
 11. Rozwijanie i wzmacnianie dziecięcej uwagi
 12. Bajki wspierające rozwój komunikacji z dzieckiem, opartej na NVC
 13. Sposoby wspierania rozwoju mowy dzieci dwujęzycznych i wielojęzycznych
 14. Integracja sensoryczna w pracy nauczyciela przedszkola
 15. Zaburzenia sensoryczne u dziecka w wieku przedszkolnym – przyczyny, objawy, sposoby postępowania
 16. Kodowanie na przedszkolnym dywanie
 17. Praca z dziećmi z problemami psychologicznymi
 18. Jak rozmawiać z dziećmi o trudnych tematach (choroba, strata,  rozwód, rozstanie itp.)  wspierając się bajkami?
 19. Jak radzić sobie z emocjami u dzieci?
 20. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka w przedszkolu
 21. Inteligencje wielorakie H. Gardnera w praktyce przedszkolnej
 22. Jak dobrze rozpocząć i utrzymać współpracę z rodzicami
 23. Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami
 24. Zasady komunikacji i budowania relacji
 25. Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji
 26. Trening umiejętności emocjonalnych
 27. Jak tworzyć i utrzymać dobry klimat w zespole
 28. Skuteczne metody wyznaczania granic

RADY PEDAGOGICZNE – SZKOŁY

 1. Wspieranie motywacji u uczniów – praktyczne rozwiązania
 2. Jak kształtować kompetencje kluczowe uczniów?
 3. Konstruowanie szkolnych programów profilaktycznych i wychowawczych
 4. Coaching, tutoring i mentoring w szkole
 5. Praca z uczniem z zespołem Aspergera
 6. Praca z uczniem o specyficznych trudnościach w uczeniu się
 7. Praca z uczniem z zaburzeniami koncentracji
 8. Profil inteligencji wielorakich H. Gardnera w praktyce szkolnej
 9. Jak rozwijać inteligencję logiczno-matematyczną w szkole?
 10. Jak rozwijać inteligencję emocjonalną w szkole?
 11. Wspieranie uwagi i koncentracji u uczniów – praktyczne rozwiązania
 12. Wspieranie pamięci u uczniów – praktyczne rozwiązania
 13. Jak rozmawiać z uczniami o wartościach (wychowanie do wartości i przez wartości)
 14. Kreatywność w procesie uczenia i nauczania
 15. Myślenie dywergencyjne, pytajne i kombinatoryczne w szkole
 16. Wsparcie psychopedagogiczne ucznia zdolnego w szkole
 17. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u ucznia w szkole
 18. Jak dobrze rozpocząć i utrzymać współpracę z rodzicami
 19. Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami
 20. Zasady komunikacji i budowania relacji
 21. Stres – jak sobie z nim poradzić
 22. Motywacja – jak pomaga w pracy
 23. TOC dla edukacji
 24. Projekt edukacyjny jako metoda aktywizująca i wspierająca rozwój uczniów w szkole
 25. Lekcja 4U
 26. Neurodydaktyka w szkole
 27. Kooperatywne uczenie się – metody i techniki
 28. Metoda problemowa – sposób na rozwój ucznia
 29. Ocena opisowa i kształtująca
 30. STEAM – nowoczesny model nauczania
 31. Skuteczna komunikacja z nastoletnim uczniem
 32. Bezpieczeństwo w internecie
 33. Profilaktyka w działalności szkolnej
 34. Mediacja w pracy nauczyciela
 35. Praca wychowawcza z klasą
 36. Trening umiejętności komunikacyjnych
 37. Warsztat umiejętności asertywnych

Szkolenia w formie zamkniętej wyceniamy indywidualnie w zależności od ilości uczestników i przewidywanym czasie trwania. Realizacja zamówienia  odbędzie się w dogodnym dla Państwa terminie. W celu uzyskania wyceny zapraszamy do kontaktu

REGULAMIN WEBINARIUM / SZKOLENIA ONLINE

1. Obecność na webinarium i szkoleniu jest obowiązkowa. Na podstawie obecności wystawiane są zaświadczenia. Nie ma możliwości wykupu webinarium/szkolenia i obejrzenie go w innym terminie.

2. Aby zapisać się na webinarium/szkolenie należy zgłosić chęć uczestnictwa przez formularz zapisu dostępny na naszej stronie.

3. Po otrzymaniu formularza zostanie wysłane do Państwa potwierdzenie zapisu w ciągu 48 h. W przypadku braku odpowiedzi prosimy o sprawdzenie folderu Spam.

4. Potwierdzenie przelewu należy wysłać na maila biuro@dopasowaneszkolenia.pl 
Bez potwierdzenia otrzymania wpłaty nie ma możliwości udziału w webinarium.

5. Wycofanie uczestnika ze szkolenia będzie uwzględnione po wcześniejszym, pisemnym zgłoszeniu na adres e-mail: biuro@dopasowaneszkolenia.pl w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia/webinarium.

6. Organizator ma prawo do odwołania szkolenia bądź zmiany jego terminu w przypadku zbyt małej liczby uczestników. 

Cena zaświadczenia w formie papierowej (20zł/1 wysyłka – obejmuje koszt wysyłki pocztą + zabezpieczone opakowanie).

*W cenie webinarium /szkolenia zaświadczenie w formie elektronicznej, wysyłamy w ciągu 2-3 dni roboczych na podanego przy zapisie  maila (wyjątek stanowi darmowe webinarium, po którym nie wystawiamy zaświadczeń).

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer / laptop z dostępem do internetu
 • Kamerka (może być wbudowana w laptopie), słuchawki lub wbudowany głośnik

SZCZEGÓŁOWE DANE DO FAKTURY DLA INSTYTUCJI – (pełna nazwa, adres, NIP placówki)

SZCZEGÓŁOWE DANE DO FAKTURY/RACHUNKU – zgłoszenia indywidualne (imię, nazwisko, adres zamieszkania)

 • Po zaksięgowaniu wpłaty nie ma możliwości zmiany danych do faktury.


Dane do przelewu:

PUZZLE – Dopasowane Szkolenia
ul. gen. Bolesława Roi 4A/34
30 – 606 Kraków

Nr konta: PKO BANK POLSKI SA nr konta 90 1020 2980 0000 2802 0077 9769;

Tytułem: proszę wpisać datę, imię nazwisko oraz datę szkolenia/webinarium