#Zostań w domu i ucz się online. Skutecznie i bezpiecznie.

 

Proponujemy zdobywanie nowych umiejętności  dopasowane do obecnej sytuacji. W tym celu przygotowaliśmy ofertę szkoleń online, które dotychczas były realizowane  w systemie stacjonarnym.

Organizacja naszych szkoleń online. Co nas wyróżnia?
1. Seminarium, czyli spotkania online w mniejszych grupach, w których wszyscy się widzą i słyszą, np. Zoom lub LiveWebinar
– w odróżnieniu od powszechnych webinariów uczestnicy mogą pracować razem w czasie rzeczywistym.
2. Zamknięta grupa dyskusyjna na fb dla uczestników szkoleń – by się wspierać, doradzać, wymieniać doświadczeniami.
3. Dostępne materiały wideo do ponownego odtworzenia w dogodnym czasie.
4. Wartość merytoryczna szkoleń to 100% jakości.
5. Autorskie materiały.
6. Zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia PUZZLE- Dopasowane szkolenia zgodne z wymogami MEN.

 

Dlaczego warto:

 • POSIADAMY AKREDYTACJĘ KURATORA OŚWIATY
 • DOŚWIADCZENIE, KOMPETENCJE, JAKOŚĆ – 5 LAT na rynku, ponad 3000 zadowolonych uczestników szkoleń, autorskie programy przygotowywane przez naszych trenerów 

Aktualna promocja:

Cena przy zapisie do końca marca – 137 zł/os. *(regularna cena szkolenia w trybie stacjonarnym to 250zł/os.)
*W cenie zaświadczenie w formie elektronicznej, wysyłamy na maila po zakończeniu szkolenia.
Cena zaświadczenia w formie papierowej ( 17zł/1 wysyłka – obejmuje koszt wysyłki pocztą + zabezpieczone opakowanie)

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ W FORMIE ONLINE 

 1. Diagnoza i metody oddziaływań terapeutycznych z obszaru teorii umysłu we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka z autyzmem wysokofunkcjonującym i Zespołem Aspergera
  Prowadząca: mgr Alicja Kira

  Termin: 18.04.2020r. (sobota)
  Czas trwania szkolenia : 10.00 – 14.30  (na żywo)
  Całkowity czas szkolenia  (wraz z przygotowanymi materiałami i ćwiczeniami do pracy własnej) odpowiada 8h szkoleniowym.

  O SZKOLENIU
  Teoria umysłu to zespół kompetencji mających duży wpływ na nasze funkcjonowanie w sferze relacji społecznych i skutecznego komunikowania się z innymi. Zarazem deficyty w tym obszarze wyjaśniają wiele charakterystycznych dla spektrum autyzmu trudności i deficytów. Wiedząc zatem, na czym polegają te kompetencje, jak je diagnozować i w jaki sposób wspierać ich rozwój dysponujemy szeregiem bardzo przydatnych narzędzi w diagnozie i terapii dziecka z autyzmem  i Zespołem Aspergera.
  Podczas szkolenia uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu:

  • Czym jest teoria umysłu i z jakimi kompetencjami się wiąże.
  • W jaki sposób rozwija się teoria umysłu i jakie umiejętności niższego rzędu potrzebne są do tego, by można było rozwijać te bardziej zaawansowane.
  • Jakie deficyty typowe dla autyzmu wiążą się ze słabą teorią umysłu.
  • W jaki sposób wspierać rozwój dziecka biorąc pod uwagę nie tylko jego potrzeby, ale także możliwości uwarunkowane aktualnym etapem rozwoju kompetencji z obszaru teorii umysłu.
  • Poznanie szeregu konkretnych narzędzi, pozwalających na ocenę teorii umysłu dziecka, a tym samym lepsze poznanie rodzaju i przyczyn jego trudności w sferze społeczno – komunikacyjnej.

  W efekcie szkolenia uczestnik będzie potrafił:

  • Rozpoznać etap rozwojowy dziecka w odniesieniu do kompetencji z obszaru teorii umysłu, a tym samym jego potrzeby w sferze najbliższego rozwoju.
  • Zaplanować działania diagnostyczne w zakresie teorii umysłu.
  • Zaplanować działania terapeutyczne w zakresie stymulowania rozwoju teorii umysłu dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

  Forma szkolenia:

  • Szkolenie obejmuje:
  • 4-godzinny, interaktywny warsztat online (warsztat będzie nagrywany i dostępny do ponownego obejrzenia po szkoleniu)
  • Dodatkowe materiały wideo i pdf
  • Podsumowujące ćwiczenie do pracy własnej – warunkiem otrzymania zaświadczenia jest odesłanie wykonanego ćwiczenia. Każdy uczestnik otrzyma dodatkowo krótką informację zwrotną na temat wykonanego ćwiczenia z ewentualnymi wskazówkami.
  • Konsultacja online (zamknięta grupa dyskusyjna na fb dla uczestników szkoleń – by się wspierać, doradzać, wymieniać doświadczeniami)

   


 2. Efektywne budowanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym (praktyczne strategie pracy nad elastycznością w zachowaniu i relacjach społecznych
  Prowadząca: mgr Dobromiła Smolak

  Termin: 25.04.2020r. (sobota)
  Czas trwania: 10.00 – 14.30 szkolenia (na żywo)
  Całkowity czas szkolenia  (wraz z przygotowanymi materiałami i ćwiczeniami do pracy własnej) odpowiada 8h szkoleniowym.

  O SZKOLENIU
  Podczas szkolenia uczestnicy poznają podejście niedyrektywne jako efektywny sposób pracy nad komunikacją, budowaniem interakcji oraz elastycznością w zachowaniu dzieci ze spektrum autyzmu.Zabawa jest nie tylko podstawową aktywnością dziecka, ale pomaga także rozwinąć szereg ważnych umiejętności. W podejściu niedyrektywnym budujemy relację  z dzieckiem poprzez zabawę, a więc w sytuacji, która jest dla niego najbardziej komfortowa i w naturalny sposób motywująca.Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak rozwijać stereotypowe zabawy dziecka, jak pracować nad komunikacją spontaniczną i rozwijać świadomość emocjonalną dziecka, tak by stopniowo przygotować je do uczestniczenia w różnych sytuacjach społecznych.

  Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Osiowe objawy autyzmu w kontekście metod terapeutycznych
  2. Podstawy podejścia niedyrektywnego w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
  3. Etapy budowania relacji z dzieckiem poprzez zabawe
  4. Analiza przyczyn zachowań stereotypowych i strategii pracy nad nimi
  5. Budowanie motywacji do rozwijania interakcji społecznych
  6. Rozwijanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w sytuacjach naturalnych
  7. Analiza nagrań filmowych
  8. Dyskusja, praktyczne wskazówki i zalecenia.
  Cześć teoretyczna szkolenia:
  Wykorzystanie podejścia niedyrektywnego w pracy nad osiowymi objawami autyzmu (zaburzenia komunikacji i interakcji społecznych, ograniczone zainteresowania). Zabawa jako podstawowa aktywność dziecka i metoda terapeutyczna. Budowanie motywacji
  w zakresie umiejętności społecznych dziecka. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych (werbalnych i niewerbalnych). Praca nad elastycznością w zachowaniu w sytuacjach życia codziennego. Analiza konkretnych strategii terapeutycznych na nagraniach filmowych.Cześć warsztatowa szkolenia:
  Praktyczne strategie budowania relacji z dzieckiem poprzez zabawę. Sposoby pracy nad zachowaniami autostymulacyjnymi i schematami. Ćwiczenia w przyjmowaniu oraz rozwijaniu inicjatyw werbalnych i niewerbalnych.
  Forma szkolenia:
  • Szkolenie obejmuje:
  • 4-godzinny, interaktywny warsztat online (warsztat będzie nagrywany i dostępny do ponownego obejrzenia po szkoleniu)
  • Dodatkowe materiały wideo i pdf
  • Podsumowujące ćwiczenie do pracy własnej – warunkiem otrzymania zaświadczenia jest odesłanie wykonanego ćwiczenia. Każdy uczestnik otrzyma dodatkowo krótką informację zwrotną na temat wykonanego ćwiczenia z ewentualnymi wskazówkami.
  • Konsultacja online (zamknięta grupa dyskusyjna na fb dla uczestników szkoleń – by się wspierać, doradzać, wymieniać doświadczeniami)


3. Nauczyciel wspomagający w praktyce. Organizacja wspomagania dla dziecka z autyzmem i z Zespołem Aspergera
(organizacja pracy również w trybie zdalnym)
Prowadząca: dr Natalia Gumińska
Termin: 26.04.2020r. (niedziela)
Czas trwania szkolenia : 10.00 – 14.30 (na żywo)
Całkowity czas szkolenia  (wraz z przygotowanymi materiałami i ćwiczeniami do pracy własnej) odpowiada 8h szkoleniowym.

SZKOLENIU
Celem szkolenia jest omówienie prawa oświatowego z zakresu pracy nauczyciela wspomagającego oraz praktyczne propozycje zorganizowania wspomagania w placówce oświatowej w grupie rówieśniczej. Poznanie zasad współpracy z nauczycielem wiodącym.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Blok teoretyczny:
 2. Prawo oświatowe w pigułce. To co istotne w pracy nauczyciela wspomagającego.
 3. Dzień pracy nauczyciela wspomagającego – od czego zacząć?
 4. Orzeczenie jako kierunek w pracy zawodowej.
 5. Blok praktyczny:
 6. Specyfika pracy nauczyciela wspomagającego – codzienne sytuacje.
 7. Dokumentacja w pracy nauczyciela wspomagającego.
 8. Formy współpracy i realizacja celów.
 9. Oddziaływania rewalidacyjne a monitorowanie postępów dziecka/ucznia.

Rezultatem szkolenia jest poznanie form organizacji wspomagania dla dziecka/ucznia  z autyzmem i z Zespołem Aspergera w placówce oświatowej. Umiejętność zaplanowania pracy terapeutycznej, konstruowania programu zajęć rewalidacyjnych oraz doskonalenie warsztatu oddziaływań proaktywnych na dziecko/ucznia w grupie rówieśniczej.


4. Trudne zachowania u dzieci z autyzmem –  rekrutacja otwarta – zapisy – podstawy teoretyczne, specyfika trudnych zachowań, sposoby niwelowania trudnych zachowań, współpraca z rodzicami
Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka
Termin: 21.04. 2020r. (wtorek)  dzień 1 – godz. 15.00- 19.00 
 23.04. 2020r. (czwartek) dzień 2 – godz. 15.00- 18.30 

Całkowity czas szkolenia odpowiada 10h szkoleniowym – całe szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym

Czym są zachowania trudne? Co stanowi ich przyczynę? Jak na nie reagować oraz jak pomóc
dziecku? Szkolenie stanowi formę odpowiedzi na powyższe pytania. Uczestnicy zapoznają się
ze strategiami zaradczymi, a następnie sami postarają się znaleźć rozwiązanie na trudne
zachowania podopiecznych.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Podstawy teoretyczne:
• czym są zachowania trudne
• kryteria oceny trudnego zachowania
• klasyfikacja zachowań trudnych
2. Zachowania trudne w świetle teorii umysłu:
• zasady teorii uczenia się
• tworzenie systemu wzmocnień pozytywnych
• specyfika zachowań trudnych u osób z autyzmem (przykłady praktyczne)
3. Model obserwacji zachowań trudnych
4. Strategie zaradcze w sytuacji zachowań trudnych m.in.:
• wygaszanie
• przekserowanie uwagi
• manipulowanie bodźcami
• procedura nasycania
• time – out
5. Współpraca z rodzicami:
• jak rozmawiać o trudnych zachowaniach dziecka
• wypracowanie wspólnej strategii działania
6. Zalecenia terapeutyczne.

SZKOLENIA NA KTÓRE TRWAJĄ ZAPISY – TERMINY DO USTALENIA

1.Dziecko z autyzmem w przedszkolu  – rekrutacja otwarta – zapisy
📌Cena przy zapisie do końca marca – 137 zł/os. *(regularna cena szkolenia w trybie stacjonarnym to 250zł/os.)2.Praca z dzieckiem z autyzmem w szkole – rekrutacja otwarta – zapisy
📌Cena przy zapisie do końca marca – 137 zł/os. *(regularna cena szkolenia w trybie stacjonarnym to 250zł/os.)


Wymagania sprzętowe:

 • Komputer / laptop z dostępem do internetu: rekomendowana praca na komputerze, nie na urządzeniach mobilnych, ze względu na wykorzystanie interaktywnych narzędzi, które mogą wymagać przełączania się na inne zakładki przeglądarki
 • Kamerka (może być wbudowana w laptopie), słuchawki lub wbudowany głośnik
 • Kartka do pisania, długopis
 • Dodatkowo warto mieć pod ręką smartfon – może się przydać do niektórych interaktywnych ćwiczeń

 

W przypadku szkoleń Rad Pedagogicznych organizacja szkolenia również obywa się w systemie zdalnym (każdy z uczestników uczestniczy w spotkaniu z poziomu swojego komputera) – zainteresowane placówki zapraszamy do kontaktu. Realizacja zamówienia odbędzie się w dogodnym dla Państwa terminie.

 

NOWOŚĆ w ofercieTematy szkoleń dopasowane do „tu i teraz” – zgłoszenia indywidualne, Rady Pedagogiczne

1. Motywowanie siebie w zmianie oraz warunkach kryzysowych.

Cel: pokazać sposoby motywowania siebie i innych w warunkach zmiany i kryzysu, zrozumienie nowej perspektywy, uświadomienie czym jest motywacja i jak utrzymywać motywację na wysokim poziomie w warunkach kryzysu.


2. Zmiana czyli co? Jak uwolnić opór przed zmianą w dobie kryzysu.

Cel: Uświadomić czym jest zmiana, jak przebiega proces zmiany, poznanie sposobów pracy z swoim oporem wewnętrznym oraz innych, pokazanie co nas blokuje i jak można te blokady pokonać.


3. Emocje w dobie kryzysu czyli jak radzić sobie z trudnymi emocjami.

Cel: uświadomienie czym jest inteligencja emocjonalna i jaki ma wpływ na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w dobie kryzysu i zmiany, uświadomienie sobie emocji jakie nam towarzyszą podczas kryzysu oraz sposoby radzenia sobie z nimi.


4. Sposoby radzenia sobie ze stresem w kryzysie.

Cel: Poznanie sposobów na radzenie sobie ze stresem w trudnych sytuacjach oraz uświadomienie jaki wpływ ma poczucie własnej wartości na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.

Czas szkoleń (wraz z przygotowanymi materiałami i ćwiczeniami do pracy własnej) odpowiada 4h szkoleniowym.

W przypadku szkoleń Rad Pedagogicznych organizacja szkolenia również obywa się w systemie zdalnym (każdy z uczestników uczestniczy
w spotkaniu z poziomu swojego komputera).

Aktualna promocja dla szkoleń „tu i teraz” 

Cena przy zapisie do końca marca – 97 zł/os. *(regularna cena szkolenia w trybie stacjonarnym to 150zł/os.)

*W cenie zaświadczenie w formie elektronicznej, wysyłamy na maila po zakończeniu szkolenia.
Cena zaświadczenia w formie papierowej ( 17zł/1 wysyłka – obejmuje koszt wysyłki pocztą+zabezpieczone opakowanie)

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wybrane opinie uczestników naszych szkoleń: 

„Szkolenie ciekawe, interesujące pomysły na nowe zajęcia, chętnie wykorzystam pomysły na pomoce dydaktyczne zrobione własnoręcznie, prowadząca chętnie dzieliła się własnymi doświadczeniami, dla mnie to najważniejsze”

„Wspaniale przygotowana prowadząca, praktycznie przekazała swoją wiedzę”

„Szkolenie na wysokim poziomie. Przeprowadzone w miłej atmosferze. Treści przekazane bardzo się przydadzą”

„Bardzo przyjemne, dużo wnoszące i motywujące spotkanie. Dziękuję!”

„Szkolenie przeprowadzone było fachowo, zrozumiale dla uczestników. Było przygotowane z pełnym zaangażowaniem”

„Szkolenie bardzo przydatne, praktyczne, bardzo cenne. Prowadzący chętnie dzielił się swoją wiedzą”

„Bardzo ciekawe, przydatne szkolenie, podano wiele konkretnych pomysłów do wykorzystania w pracy”

„Bardzo ciekawe szkolenie pozwalające dogłębnie zapoznać się z gotowością szkolną dziecka”

„Szkolenie przeprowadzone w miłej atmosferze. Wszystkie wątpliwości zostały rozwiane”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Miasto i nazwa szkolenia

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Dane do faktury

Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę.

Przejdź do paska narzędzi