I. AUTYZM

1. Zabawa z dzieckiem ze spektrum autyzmu w podejściu niedyrektywnym – NOWOŚĆ
Opis szkolenia: Zabawa z dzieckiem ze spektrum autyzmu w podejściu niedyrektywnym


2. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu 
Opis szkolenia: Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu 


3. Rozwijanie kompetencji społecznych dziecka ze spektrum autyzmu
Opis szkolenia:Rozwijanie kompetencji społecznych dziecka ze spektrum autyzmu


4. Zaburzenia integracji sensorycznej dziecka ze spektrum autyzmu 
Opis szkolenia: Zaburzenia integracji sensorycznej dziecka ze spektrum autyzmu


 

5. Praktyczne zastosowanie alternatywnej i wspomagającej komunikacji w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Opis szkolenia: Praktyczne zastosowanie alternatywnej i wspomagającej komunikacji w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych


6. Świat dziecka z Zespołem Aspergera – praca z przedszkolakiem
Opis szkolenia: Świat dziecka z Zespołem Aspergera – praca z przedszkolakiem


 

7. Nauczyciel wspomagający w praktyce. Organizacja wspomagania dla dziecka z autyzmem
Opis szkolenia: Nauczyciel wspomagający w praktyce. Organizacja wspomagania dla dziecka z autyzmem


II. POZOSTAŁE

 1. Wpływ zaburzeń przetwarzania sensorycznego na naukę czytania i pisania 
  Opis szkolenia: Wpływ zaburzeń przetwarzania sensorycznego na naukę czytania i pisania


 2. Zaburzenia Integracji Sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym
  Opis szkolenia: Zaburzenia Integracji Sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym


 3. Pomoc dziecku dyspraktycznemu
  Opis szkolenia: Pomoc dziecku dyspraktycznemu


 4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzonym rozwojem psychoruchowym
  Opis szkolenia: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzonym rozwojem psychoruchowym


 5. Elementy Integracji Sensorycznej i metod opartych o ruch w pracy nauczyciela 
  Opis szkolenia: Elementy Integracji Sensorycznej i metod opartych o ruch w pracy nauczyciela


 6. Zasady skutecznej komunikacji z rodzicami 
  Opis szkolenia: Zasady skutecznej komunikacji z rodzicami


 7. Efektywna współpraca z rodzicami w przedszkolu 
  Opis szkolenia: Efektywna współpraca z rodzicami w przedszkolu


 8. NOWOŚĆ – Terapia zajęciowa w pracy nauczyciela – terapeutyczne metody wspierające proces edukacji przedszkolnej

 9. Od potrzeb do motywacji – jak ciekawość zachęca do działania

 10. NOWOŚĆ- Dziecięce emocje zamknięte na kłódkę – jak wygląda kontrola emocjonalna u małego dziecka

 11. NOWOŚĆ – Jak myślą dzieci – jak uczą się dzieci – wpływ funkcji poznawczych na zachowanie dziecka

 12. Emocjonalna karuzela – czy złość lub radość może być dla dziecka źródłem stresu?


 13. Dziecięcy stres pod lupą – profilaktyka wczesna 


 14. NOWOŚĆ  Trudne zachowania przedszkolaka – źródło, reakcja i trudna sytuacja


 15. NOWOŚĆ  Empatyczna komunikacja w relacji nauczyciel – rodzic i nauczyciel – dziecko


 16. NOWOŚĆ  Zespół Aspergera – spojrzenie na funkcjonowanie i typowe zachowania osób z ZA


Szkolenia w formie zamkniętej wyceniamy indywidualnie w zależności od liczby uczestników i przewidywanym czasie trwania. W celu wyceny szkolenia prosimy o kontakt mailowy na biuro@dopasowaneszkolenia.pl lub kontakt telefoniczny pod  lub 536 193 457.

Specjalizujemy się również w opracowywaniu szkoleń i warsztatów dostosowanych do projektów edukacyjnych i wychowawczych w jakich Państwo bierzecie udział.


Przejdź do paska narzędzi