I. AUTYZM

1.NOWOŚĆ – Praktyczne zastosowanie alternatywnej i wspomagającej komunikacji w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Opis szkolenia: Praktyczne zastosowanie alternatywnej i wspomagającej komunikacji w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych


2. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu – NOWOŚĆ
Opis szkolenia: Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu 


3. Rozwijanie kompetencji społecznych dziecka ze spektrum autyzmu – NOWOŚĆ 
Opis szkolenia:Rozwijanie kompetencji społecznych dziecka ze spektrum autyzmu


4. Zaburzenia integracji sensorycznej dziecka ze spektrum autyzmu – NOWOŚĆ 
Opis szkolenia: Zaburzenia integracji sensorycznej dziecka ze spektrum autyzmu


 

4. Świat dziecka z Zespołem Aspergera – praca z przedszkolakiem – NOWOŚĆ 
Opis szkolenia: Świat dziecka z Zespołem Aspergera – praca z przedszkolakiem


5. Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera
w placówkach ogólnodostępnych – od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej
Opis szkolenia: Uczeń-z-zaburzeniami-ze-spektrum-autyzmu-i-Zespołem-Aspergera-w-placówkach-ogólnodostępnych-od-przedszkola-do-szkoły-ponadgimnazjalnej


6. Metody komunikacji alternatywnej w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Opis szkolenia: Metody-komunikacji-alternatywnej-w-pracy-z-uczniami-o-specjalnych-potrzebach-edukacyjnych


II. POZOSTAŁE

  1. Wpływ zaburzeń przetwarzania sensorycznego na naukę czytania i pisania – NOWOŚĆ 
    Opis szkolenia: Wpływ zaburzeń przetwarzania sensorycznego na naukę czytania i pisania


  2. Zaburzenia Integracji Sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym
    Opis szkolenia: Zaburzenia Integracji Sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym


  3. Pomoc dziecku dyspraktycznemu
    Opis szkolenia: Pomoc dziecku dyspraktycznemu


  4. Elementy Integracji Sensorycznej i metod opartych o ruch w pracy nauczyciela – NOWOŚĆ
    Opis szkolenia: Elementy Integracji Sensorycznej i metod opartych o ruch w pracy nauczyciela


  5. Zasady skutecznej komunikacji z rodzicami –  NOWOŚĆ 
    Opis szkolenia: Zasady skutecznej komunikacji z rodzicami


  6. Efektywna współpraca z rodzicami w przedszkolu – NOWOŚĆ 
    Opis szkolenia: Efektywna współpraca z rodzicami w przedszkolu


Szkolenia w formie zamkniętej wyceniamy indywidualnie w zależności od liczby uczestników i przewidywanym czasie trwania. W celu wyceny szkolenia prosimy o kontakt mailowy na biuro@dopasowaneszkolenia.pl lub kontakt telefoniczny pod  lub 536 193 457.

Specjalizujemy się również w opracowywaniu szkoleń i warsztatów dostosowanych do projektów edukacyjnych i wychowawczych w jakich Państwo bierzecie udział.


Przejdź do paska narzędzi