SZKOLENIA NA ZAMÓWIENIE

 1. Planowanie pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zakresie wspierania radzenia sobie z zachowaniami trudnymi
  Opis szkolenia: Planowanie pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zakresie wspierania radzenia sobie z zachowaniami trudnymi


 2. Praca z trudnym klientem. Bezpieczeństwo pracownika socjalnego
  Opis szkolenia: Praca z trudnym klientem. Bezpieczeństwo pracownika socjalnego.


 3. Nauka umiejętności społecznych mieszkańców DPS, ŚDS
  Opis szkolenia: Nauka umiejętności społecznych mieszkańców DPS, ŚDS


 4. Profesjonalna obsługa klienta niepełnosprawnego
  Opis szkolenia: Profesjonalna obsługa klienta niepełnosprawnego


 5. Trening umiejętności pracy z rodziną
  Opis szkolenia: Trening umiejętności pracy z rodziną


 6. Asertywność, jak sobie poradzić z trudnym klientem
  Opis szkolenia: Asertywność, jak sobie poradzić z trudnym klientem


 7. Praca z osobą chorą psychicznie
  Opis szkolenia: Praca-z-osoba-chora-psychicznie


 8. Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie
  Opis szkolenia: Seksualność-osób-niepełnosprawnych-intelektualnie


 9. Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie – praktyczne sposoby przeciwdziałania
  Opis szkolenia: Agresja-i-autoagresja-u-osób-niepełnosprawnych-intelektualnie-praktyczne-sposoby-przeciwdzialania


 10. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery
  Opis szkolenia – Seksualność-osób-z-niepelnosprawnością-intelektualną-autyzmem-i-niepełnosprawnościami-sprzeżonymi-trudne-zachowania-strategie-postępowania-szanse-i-bariery


 11. Zachowania trudne dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem – diagnoza funkcjonalna i terapia
  Opis szkolenia: Zachowania trudne dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem – diagnoza funkcjonalna i terapia


 12. Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie – diagnoza przyczyn, sposoby reagowania
  Opis szkolenia: Agresja-i-autoagresja-u-osób-niepełnosprawnych-intelektualnie:


 13. Skuteczna komunikacja z mieszkańcem DPS
  Opis szkolenia: Skuteczna komunikacja z mieszkańcem DPS


 14. Komunikacja i autoprezentacja
  Opis szkolenia: Komunikacja i autoprezentacja


 15. Diagnoza i Indywidualny Plan Wspierania mieszkańca DPS
  Opis szkolenia: Diagnoza i Indywidualny Plan Wspierania mieszkańca DPS


 16. Zmiana szkodliwych nawyków oraz niepożądanych zachowań
  Opis szkolenia: Zmiana szkodliwych nawyków oraz niepożądanych zachowań


 17. Praca z trudnym pacjentem/klientem
  Opis szkolenia: Praca z trudnym pacjentem,klientem


 18. Szacunek i odpowiedzialność – prawa i obowiązki mieszkańca DPS
  Opis szkolenia: Szacunek i odpowiedzialność – prawa i obowiązki mieszkańca DPS


 19. Motywowanie do działania – wspieranie mieszkańca w procesie zmiany
  Opis szkolenia: Motywowanie do działania – wspieranie mieszkańca w procesie zmiany


 20. Agresja i autoagresja wśród mieszkańców DPS
  Opis szkolenia: Agresja i autoagresja wśród mieszkańców DPS


 21. Wspieranie i metody aktywizacji mieszkańca DPS
  Opis szkolenia: Wspieranie i metody aktywizacji mieszkańca DPS


 22. Metody i techniki terapeutyczne skuteczne w pracy z pacjentem/klientem/mieszkańcem DPS
  Opis szkoleniaMetody i techniki terapeutyczne skuteczne w pracy


 23. Metody pracy z osobą uzależnioną oraz zaburzenie wynikające z uzależnienia od substancji psychoaktywnych
  Opis szkolenia: Metody pracy z osobą uzależnioną oraz zaburzenie wynikające z uzależnienia od substancji psychoaktywnych


 24. Stres i profilaktyka wypalenia zawodowego
  Opis szkolenia: Stres i profilaktyka wypalenia zawodowego


 25. Metody rozwiązywania konfliktów

 26. Rola pracownika socjalnego po procesie rozdzielenia pracy socjalnej

 27. Asystent rodziny – jego rola i zadania w pracy z rodziną wieloproblemową

 28. Współpraca pomiędzy służbami zaangażowanymi w pomoc rodzinie wieloproblemowej

 29. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy Asystenta Rodziny i pracownika socjalnego

 30. Narzędzia i metody pracy z rodziną wieloproblemową

Szkolenia w formie zamkniętej wyceniamy indywidualnie w zależności od liczby uczestników i przewidywanym czasie trwania. W celu wyceny szkolenia prosimy o kontakt mailowy na biuro@dopasowaneszkolenia.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 536 193 457.

Specjalizujemy się również w opracowywaniu szkoleń i warsztatów dostosowanych do projektów edukacyjnych i wychowawczych w jakich Państwo bierzecie udział.

Przejdź do paska narzędzi