SZKOLENIA NA ZAMÓWIENIE

 1. Planowanie pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zakresie wspierania radzenia sobie z zachowaniami trudnymi
  Opis szkolenia: Planowanie pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zakresie wspierania radzenia sobie z zachowaniami trudnymi


 2.  Autyzm pod lupą” – charakterystyka i terapia dorosłych osób z autyzmem

 3. Praca z trudnym klientem. Bezpieczeństwo pracownika socjalnego
  Opis szkolenia: Praca z trudnym klientem. Bezpieczeństwo pracownika socjalnego.


 4. Nauka umiejętności społecznych mieszkańców DPS, ŚDS
  Opis szkolenia: Nauka umiejętności społecznych mieszkańców DPS, ŚDS


 5. Rola pracownika socjalnego po procesie rozdzielenia pracy socjalnej

 6. Asystent rodziny – jego rola i zadania w pracy z rodziną wieloproblemową

 7. Współpraca pomiędzy służbami zaangażowanymi w pomoc rodzinie wieloproblemowej

 8. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy Asystenta Rodziny i pracownika socjalnego


 9. Narzędzia i metody pracy z rodziną wieloproblemową


 10. Profesjonalna obsługa klienta niepełnosprawnego
  Opis szkolenia: Profesjonalna obsługa klienta niepełnosprawnego


 11.  Trening umiejętności pracy z rodziną
  Opis szkolenia: Trening umiejętności pracy z rodziną


 12. Asertywność, jak sobie poradzić z trudnym klientem
  Opis szkolenia: Asertywność, jak sobie poradzić z trudnym klientem


 13. Praca z osobą chorą psychicznie
  Opis szkolenia: Praca-z-osoba-chora-psychicznie


 14. Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie
  Opis szkolenia: Seksualność-osób-niepełnosprawnych-intelektualnie


 15. Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie – praktyczne sposoby przeciwdziałania
  Opis szkolenia: Agresja-i-autoagresja-u-osób-niepełnosprawnych-intelektualnie-praktyczne-sposoby-przeciwdzialania


 16. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery
  Opis szkolenia – Seksualność-osób-z-niepelnosprawnością-intelektualną-autyzmem-i-niepełnosprawnościami-sprzeżonymi-trudne-zachowania-strategie-postępowania-szanse-i-bariery


 17. Zachowania trudne dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem – diagnoza funkcjonalna i terapia
  Opis szkolenia: Zachowania trudne dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem – diagnoza funkcjonalna i terapia


 18. Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie – diagnoza przyczyn, sposoby reagowania
  Opis szkolenia: Agresja-i-autoagresja-u-osób-niepełnosprawnych-intelektualnie:


 19. Skuteczna komunikacja z mieszkańcem DPS
  Opis szkolenia: Skuteczna komunikacja z mieszkańcem DPS


 20. Komunikacja i autoprezentacja
  Opis szkolenia: Komunikacja i autoprezentacja


 21. Diagnoza i Indywidualny Plan Wspierania mieszkańca DPS
  Opis szkolenia: Diagnoza i Indywidualny Plan Wspierania mieszkańca DPS


 22. Zmiana szkodliwych nawyków oraz niepożądanych zachowań
  Opis szkolenia: Zmiana szkodliwych nawyków oraz niepożądanych zachowań


 23. Praca z trudnym pacjentem/klientem
  Opis szkolenia: Praca z trudnym pacjentem,klientem


 24. Szacunek i odpowiedzialność – prawa i obowiązki mieszkańca DPS
  Opis szkolenia: Szacunek i odpowiedzialność – prawa i obowiązki mieszkańca DPS


   

 25. Motywowanie do działania – wspieranie mieszkańca w procesie zmiany
  Opis szkolenia: Motywowanie do działania – wspieranie mieszkańca w procesie zmiany


 26. Agresja i autoagresja wśród mieszkańców DPS
  Opis szkolenia: Agresja i autoagresja wśród mieszkańców DPS


 27. Wspieranie i metody aktywizacji mieszkańca DPS
  Opis szkolenia: Wspieranie i metody aktywizacji mieszkańca DPS


   

 28. Metody i techniki terapeutyczne skuteczne w pracy z pacjentem/klientem/mieszkańcem DPS
  Opis szkoleniaMetody i techniki terapeutyczne skuteczne w pracy


 29. Metody pracy z osobą uzależnioną oraz zaburzenie wynikające z uzależnienia od substancji psychoaktywnych
  Opis szkolenia: Metody pracy z osobą uzależnioną oraz zaburzenie wynikające z uzależnienia od substancji psychoaktywnych


   

 30. Stres i profilaktyka wypalenia zawodowego
  Opis szkolenia: Stres i profilaktyka wypalenia zawodowego


 31. Metody rozwiązywania konfliktów

   

Szkolenia w formie zamkniętej wyceniamy indywidualnie w zależności od liczby uczestników i przewidywanym czasie trwania. W celu wyceny szkolenia prosimy o kontakt mailowy na biuro@dopasowaneszkolenia.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 536 193 457.

Specjalizujemy się również w opracowywaniu szkoleń i warsztatów dostosowanych do projektów edukacyjnych i wychowawczych w jakich Państwo bierzecie udział.

Przejdź do paska narzędzi