SUPERWIZJA  – OFERTA 

Skierowana do Rad Pedagogicznych szkół, przedszkoli, placówek oświatowych

Proponujemy regularną superwizję na terenie Państwa placówki. Jest ona skierowana do zespołów pracowniczych lub wyselekcjonowanych grup. Spotkania poprzedza omówienie przez pracowników własnych studium przypadków.

Można zatem powiedzieć, że superwizja jest przydatną formą wsparcia merytorycznego w codziennej pracy. Poprzez działania superwizora, superwizowany rozwija swoje kompetencje zawodowe oraz zwiększa efektywność swojej pracy. Superwizja polega na wzajemnej wymianie doświadczeń, przemyśleń, wspólnym zastanawianiu się nad źródłami trudności, szukaniu istoty problemu, nazywaniu problemu, zbadaniu i jego poszukiwaniu oraz dochodzeniu do nowych rozwiązań.

Jest to metoda także dla nauczycieli, którzy są zainteresowani rozwojem swoich umiejętności komunikacyjnych w pracy z grupą oraz rozwojem umiejętności praktycznego zastosowania zaleceń do pracy z uczniami, którzy często posiadają skomplikowaną diagnozę i wymagają indywidualizacji oraz dostosowania metod pracy dydaktycznej i wychowawczej. Praca nauczyciela wymaga ciągłego doskonalenia się, żaden pedagog po kilku latach pracy nie może powiedzieć „już teraz wszystko umiem”, choćby dlatego, że potrzebuje nie tylko teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności. A tym samym pewności, czy narzędzia dydaktyczne, wspierające i indywidualizujące, które stosuje w pracy z uczniem są skuteczne i właściwie wprowadzane w konstrukcję lekcji.

Superwizja to szansa nie tylko dla nauczyciela z krótkim stażem z pedagogicznym, to również możliwość doskonalenia się dla tych, którzy wiele lat pracują, stosując często te same sposoby, metody, formy… a świat ciągle się zmienia – podopieczni również.

Superwizja jest niezwykle przydatna w pracy wszystkich, którzy pracują w stałej relacji z innymi ludźmi, bazując głównie na zasobach własnych: emocjonalnych, intelektualnych, fizycznych.

Superwizja to metoda używana w konsultacjach, w oświacie, w pomocy społecznej, medycynie, psychoterapii i innych dyscyplinach związanych z opieką nad zdrowiem psychicznym oraz kontaktach z osobami dotkniętymi psychologicznymi problemami zdrowotnymi. Obejmuje regularne spotkani z innym specjalistą i polega na konsultowaniu pracy. Metoda ta jest również niezwykle przydatna w pracy tych wszystkich, którzy pracują w stałej relacji z innymi ludźmi, bazując głównie na zasobach własnych: emocjonalnych, intelektualnych, fizycznych.

Superwizja stwarza przestrzeń do refleksji. Dzięki temu może on we wspierającej atmosferze przyglądać się swojej pracy oraz własnym reakcjom, zastanawiać się nad szukaniem dróg, jakimi podąży wspólnie z klientem. Natomiast, gdy poczuje, że „utknął w miejscu” może poddać dialog pomocowy analizie odsłaniającej trudne punkty interakcji.

Grupa – maksymalnie 15 osób

Czas spotkania – harmonogram ustalany jest wg zapotrzebowania grupy

Miejsce spotkania – do ustalenia przez grupę

Czas trwania spotkania – 5 godzin (lub zgodnie z zamówieniem)

Grupa superwizyjna jest grupą zamknięta, spotkania trwają regularnie, raz w miesiącu. Na rozpoczęcie cyklu zaplanowano dodatkowe spotkanie integrujące grupę.

Prowadząca:

Izabela Zamirska-Rąpała – dyplomowany trener z 10 letnim stażem, wykładowca akademicki, psychoterapeuta, nauczyciel dyplomowany – pedagog z 28 letnim doświadczeniem pracy w oświacie.

 

Przejdź do paska narzędzi