SZKOLENIE: Diagnoza kompetencji z obszaru teorii umysłu

117,00 

Diagnoza kompetencji z obszaru teorii umysłu – 4h szkoleniowe
Prowadząca: mgr Alicja Kira
termin – 21.03.2021 (sobota), godz. 09.00 – 12.00

Kategoria:

Opis

Prowadząca: mgr Alicja Kira

Forma szkolenia: Szkolenie online o charakterze warsztatowym

Metody realizacji: Spotkanie na platformie zoom: wykład, dyskusja, ćwiczenia w podgrupach. Analiza materiału szkoleniowego wideo.

Dodatkowo, dla osób, dla których jest to samodzielne szkolenie: część teoretyczna dotycząca teorii umysłu w formie materiału wideo.

Czas trwania: 4h dydaktyczne dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu z terapii; 5h dla osób, dla których jest to samodzielne szkolenie

Odbiorcy: Pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz ośrodków diagnostyczno – terapeutycznych  zajmujący się diagnozą i terapią dzieci ze spektrum autyzmu. Nauczyciele i terapeuci wspierający rozwój dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Specjaliści – psycholodzy, pedagodzy, terapeuci.

Cele ogólne szkolenia:

Poznanie szeregu metod diagnozy tzw. teorii umysłu – jednego z kluczowych obszarów deficytowych w autyzmie, odpowiedzialnych za zaburzenia społeczno – emocjonalne i komunikacyjne. Zapoznanie się z podstawowymi strategiami diagnozy tzw. wczesnych kompetencji (prerekwizytów mentalizowania) oraz obserwacyjnymi i eksperymentalnymi próbami sprawdzającymi kompetencje dziecka na poziomie teorii umysłu I i II rzędu.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Teoria umysłu – obszary, kompetencje, aspekty rozwojowe.
  • Diagnozowanie wczesnych kompetencji społeczno – emocjonalnych: planowanie obserwacji, kryteria oceny, kluczowe informacje niezbędne do uzyskania w wywiadzie z rodzicami.
  • Próby diagnozujące kompetencje społeczne i komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem teorii umysłu.
  • Podstawy formułowania zaleceń postdiagnostycznych dla potrzeb pracy terapeutycznej.

Cele szczegółowe – po ukończeniu szkolenia uczestnik:

  • Uporządkuje wiedzę dotyczącą teorii umysłu, umiejętności z nią powiązanych oraz prawidłowości rozwojowych.
  • Pozna strategie planowania obserwacji dziecka pod kątem zachowań kryterialnych dla deficytów kompetencji społeczno – emocjonalnych oraz wyciągania wniosków z obserwacji.
  • Zdobędzie wiedzę na temat diagnozowania teorii umysłu – obszaru  powiązanego z rozwojem kompetencji społeczno – emocjonalnych.
  • Będzie potrafił sformułować podstawowe zalecenia postdiagnostyczne.

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „SZKOLENIE: Diagnoza kompetencji z obszaru teorii umysłu”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *