SZKOLENIE: Diagnoza i metody oddziaływań terapeutycznych z obszaru teorii umysłu we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka z autyzmem wysokofunkcjonującym i Zespołem Aspergera

187,00 

Diagnoza i metody oddziaływań terapeutycznych z obszaru teorii umysłu we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka z autyzmem wysokofunkcjonującym i Zespołem Aspergera – 9 h szkoleniowych
Prowadząca: mgr Alicja Kira
termin – 21.11.2020 (sobota), godz. 09.00 – 17.00 (pół godziny przerwy w trakcie)

Kategoria:

Opis

Prowadząca: mgr Alicja Kira

Dla kogo jest to szkolenie?
Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych zajmujący się diagnozą i terapią dzieci ze spektrum autyzmu. Nauczyciele i terapeuci wspierający rozwój dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Specjaliści – psycholodzy, pedagodzy, terapeuci.

Cele ogólne szkolenia:
Zapoznanie się z aktualnymi standardami, kryteriami i metodami w obszarze diagnostyki dziecka ze spektrum autyzmu funkcjonującego na poziomie normy intelektualnej. Poznanie szeregu metod diagnozy tzw. teorii umysłu – jednego z kluczowych obszarów deficytowych w autyzmie, odpowiedzialnych za zaburzenia społeczno-emocjonalne i komunikacyjne. Poznanie obszarów i metod stymulowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w obszarze kompetencji powiązanych z teorią umysłu.

Program szkolenia:
• Standardy diagnostyki spektrum autyzmu oraz bieżące kryteria diagnostyczne w kontekście diagnozowania dzieci wyżej funkcjonujących.
• Narzędzia wykorzystywane w diagnostyce: narzędzia standaryzowane, kwestionariusze, dostępne materiały do diagnozy jakościowej.
• Kluczowe informacje niezbędne do uzyskania w wywiadzie z rodzicami.
• Teoria umysłu – obszary, kompetencje, aspekty rozwojowe
• Próby diagnozujące kompetencje społeczne i komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem teorii umysłu.
• Podstawy formułowania zaleceń postdiagnostycznych dla potrzeb pracy terapeutycznej.
• Planowanie działań terapeutycznych.
• Obszary stymulowania rozwoju teorii umysłu wraz z praktycznymi ćwiczeniami

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
• Będzie posiadał orientację w zakresie obowiązujących standardów diagnozowania całościowych zaburzeń rozwoju oraz kryteriów diagnostycznych zgodnie z bieżącymi systemami klasyfikacji.
• Zdobędzie orientację w zakresie narzędzi i pomocy wykorzystywanych w diagnostyce autyzmu oraz bliżej zapozna się z wybranymi narzędziami w postaci kwestionariuszy oraz prób do diagnozy jakościowej, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społeczno – emocjonalnych.
• Pozna strategie planowania obserwacji dziecka pod kątem zachowań kryterialnych dla całościowych zaburzeń rozwoju oraz wyciągania wniosków z obserwacji.
• Zdobędzie wiedzę na temat diagnozowania oraz stymulowania rozwoju teorii umysłu – obszaru powiązanego z rozwojem kompetencji społeczno – emocjonalnych.
• Będzie potrafił sformułować podstawowe zalecenia postdiagnostyczne oraz zaplanować oddziaływania stymulujące rozwój społeczno – emocjonalny dziecka.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „SZKOLENIE: Diagnoza i metody oddziaływań terapeutycznych z obszaru teorii umysłu we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka z autyzmem wysokofunkcjonującym i Zespołem Aspergera”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *