Realizowana tematyka szkoleń dla jednostek oświatowych:

 1. Zmiany w prawie oświatowym – aktualnie obowiązujące przepisy i regulacje prawne dla jednostek oświatowych.


 2. Kadry w oświacie:

  – dokumentacja pracownicza

  – prawo pracy w oświacie

  – karta nauczyciela


 3. Statut i inne akty prawne w placówce oświatowej ( regulaminy: pracy, zfśs, oceny pracy, rekrutacje itp.)


 4. Dyrektor i Wicedyrektor – zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności.


 5. Ochrona danych osobowy w placówce oświatowej – RODO przepisy w zakresie bezpieczeństwa.


Prowadzący szkolenie: 

Mariusz Chojecki – prawnik, przedsiębiorca, doświadczony szkoleniowiec – wykładowca. Specjalizuje się w zakresie prowadzenia szkoleń prawniczych: zamówienia publiczne, prawo administracyjne (KPA), prawo cywile (KC, KPC), prawo gospodarcze i ubezpieczeniowe, jak również szkoleń specjalistycznych z: przedsiębiorczości, funkcjonowania przedsiębiorstw, prawa spółek handlowych (KSH), prawa podatkowego i ochrony danych osobowych. Doświadczenie zdobył poprzez wieloletnią praktykę biznesową i trenerską w obszarze prowadzenia szkoleń dla firm z sektora prywatnego oraz sektora administracji publicznej a także oświaty. Posiada wiedzę praktyczną i akademicką, badawczo – naukową, dzięki której dostosowuje szkolenia i warsztaty w sposób elastyczny do wymogów i zapotrzebowania.

Przejdź do paska narzędzi