POLITYKA PRYWATNOŚCI

W celu spełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PUZZLE – Dopasowane Szkolenia Katarzyna Kusińska z siedzibą: ul. Kazimierza Wielkiego, nr 45, lok. 3, 38-606 Baligród, NIP: 956-209-15-38, REGON: 360992675 oraz siedzibą: Plac Bohaterów Getta, nr 17, lok. 6, 30-547 Kraków zwana dalej Firmą; Firma prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą adresu: biuro@dopasowaneszkolenia.pl
 3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów wynikających z obsługi usługi szkoleniowej (kontakt w kwestiach organizacyjnych i księgowych oraz promocyjnych skierowanych do Odbiorcy usługi szkoleniowej  do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, wycofanie zgody można zgłaszać na maila: biuro@dopasowaneszkolenia.pl
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszania przepisów RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 1. Dane osobowe Odbiorcy usługi mogą być przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością – [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO]
 2. Dane osobowe Odbiorcy usługi mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych  – [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO]

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego. 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Strona www.dopasowaneszkolenia.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych o użytkowniku, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (na komputerze, tablecie, smartfonie itd.) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony www.dopasowaneszkolenia.pl.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają z niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;.
 5. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 8. Więcej informacji na temat podstaw prawnych dot. plików cookies dostępnych jest pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

 

Przejdź do paska narzędzi