I. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPRZĘŻONA

 1. NOWOŚĆ – Praktyczne zastosowanie alternatywnej i wspomagającej komunikacji w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  Opis szkolenia: Praktyczne zastosowanie alternatywnej i wspomagającej komunikacji w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych


 2. NOWOŚĆ – Efektywna współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego
  Opis szkolenia: Efektywna współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego

 3. NOWOŚĆ  Integracja sensoryczna a rozwój dziecka z niepełnosprawnością i/lub autyzmem – istota, zaburzenia, terapia
  Opis szkolenia: Integracja-sensoryczna-a-rozwój-dziecka-z-niepełnosprawnością i/lub autyzmem -istota-zaburzenia-terapia


 4.  NOWOŚĆ  Zasady skutecznej komunikacji z rodzicami 
  Opis szkolenia: Zasady skutecznej komunikacji z rodzicami


 5. NOWOŚĆ – Wpływ zaburzeń przetwarzania sensorycznego na naukę czytania i pisania
  Opis szkolenia: Wpływ zaburzeń przetwarzania sensorycznego na naukę czytania i pisania


 6. Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie
  Opis szkolenia: Seksualność-osób-niepełnosprawnych-intelektualnie


 7. Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie – praktyczne sposoby przeciwdziałania
  Opis szkolenia: Agresja-i-autoagresja-u-osób-niepełnosprawnych-intelektualnie-praktyczne-sposoby-przeciwdzialania


 8. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery
  Opis szkolenia – Seksualność-osób-z-niepelnosprawnością-intelektualną-autyzmem-i-niepełnosprawnościami-sprzeżonymi-trudne-zachowania-strategie-postępowania-szanse-i-bariery


 9. Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie – diagnoza przyczyn, sposoby reagowania
  Opis szkolenia: Agresja-i-autoagresja-u-osób-niepełnosprawnych-intelektualnie


 10. Trening umiejętności manualnych w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i specjalnej
  Opis szkolenia: Trening-umiejetnosci-manualnych-w-edukacji-przedszkolnej-wczesnoszkolnej-i-specjalnej


II. AUTYZM

 1. NOWOŚĆ – Rozwijanie kompetencji społecznych dziecka ze spektrum autyzmu
  Opis szkolenia: Rozwijanie kompetencji społecznych dziecka ze spektrum autyzmu


 2. NOWOŚĆ  Zaburzenia integracji sensorycznej dziecka ze spektrum autyzmu
  Opis szkolenia: Zaburzenia integracji sensorycznej dziecka ze spektrum autyzmu


 3. Terapia dziecka z autyzmem (podstawowe modele pracy; terapie wspomagające; planowanie i realizacja celów terapeutycznych; tworzenie programów terapii)
  Opis szkolenia: Terapia-dziecka-z-autyzmem-podstawowe-modele-pracy-terapie-wspomagające-planowanie-i-realizacja-celów-terapeutycznych-tworzenie-programów-terapii


 4. Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne, specyfika trudnych zachowań, sposoby niwelowania trudnych zachowań, współpraca z rodzicami
  Opis szkolenia: Trudne-zachowania-dziecka-ze-spektrum-autyzmu


 5. Mowa i komunikacja u osób z autyzmem (zaburzenia porozumiewania się u osób z autyzmem; strategie postępowania logopedycznego; komunikacja alternatywna – PECS, Makaton, PCS)
  Opis szkolenia: Mowa-i-komunikacja-u-osób-z-autyzmem


 6. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno – motoryczna u osób z autyzmem
  Opis szkolenia: Stymulacja-zmysłów-i-integracja-sensoryczno-motoryczna-u-osób-z-autyzmem


 7. Trudne zachowania u osób ze spektrum autyzmu – strategie postępowania
  Opis szkolenia: Trudne-zachowania-u-osob-ze-spektrum-autyzmu-strategie-postepowania


 8. Planowanie pracy wychowawczej z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zakresie wspierania radzenia sobie z zachowaniami trudnymi
  Opis szkolenia: Planowanie-pracy-wychowawczej-z-uczniami-z-zaburzeniami-ze-spektrum-autyzmu


 9. Diagnoza i terapia rozwoju społeczno – emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  Opis szkolenia: Diagnoza-i-terapia-rozwoju-społeczno-emocjonalnego-osób-z-zaburzeniami-ze-spektrum-autyzmu


 10. Profil Psychoedukacyjny PEP-R w diagnozie funkcjonalnej dziecka z niepełnosprawnością
  Opis szkolenia: Profil-psychoedukacyjny-pep-r-w-diagnozie-funkcjonalnej-dziecka


 11. Trudności i zaburzenia sensoryczne dziecka z autyzmem – zalecenia terapeutyczne
  Opis szkolenia: Trudności-i-zaburzenia-sensoryczne-dziecka-z-autyzmem


III. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 1. NOWOŚĆ – Diagnoza dziecka ze spektrum autyzmu w poradni psychologiczno – pedagogicznej
  Opis szkolenia: Diagnoza dziecka ze spektrum autyzmu w poradni psychologiczno-pedagogicznej


IV. ARTETERAPIA

 1. Terapia tańcem
  Opis szkolenia: Terapia-tańcem


 2. Mandaloterapia
  Opis szkolenia: Mandaloterapia


 

Szkolenia w formie zamkniętej wyceniamy indywidualnie w zależności od liczby uczestników i przewidywanym czasie trwania. W celu wyceny szkolenia prosimy o kontakt mailowy na biuro@dopasowaneszkolenia.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 536 193 457.

Specjalizujemy się również w opracowywaniu szkoleń i warsztatów dostosowanych do projektów edukacyjnych i wychowawczych w jakich Państwo bierzecie udział.

Przejdź do paska narzędzi