CYKL SZKOLEŃ - WZMACNIANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

Model 4C Autor/źródło: AQR International

Odporność psychiczna to zdolność człowieka do radzenia sobie z wyzwaniami, presją i trudnościami,
która determinuje jego odporność na stres.

Dr Peter Clough, dziekan Wydziału Psychologii University of Hull

Dlaczego odporność psychiczna jest ważna?
Jak zacząć budować swoją odporność od podstaw?
Jak zarządzać własnymi emocjami by nam pomagały, a nie przeszkadzały? 
Jak postawić sobie nowe cele i dążyć do ich realizacji?
CYKL składa się z 4 niezależnych od siebie szkoleń. Każdy z nich omawia jeden z elementów Modelu 4C prof. Petera Cloughaz Uniwersytetu w Manchesterze oraz dr. Douga Strycharczyka.  Dzięki takiemu rozwiązaniu, uczestnik ma możliwość zdecydowania, czy chce uczestniczyć w całości cyklu, czy tylko w wybranych szkoleniach. 
Cel szkoleń:
 • nabycie i rozwinięcie praktycznych umiejętności wzmacniania odporności psychicznej.  
Uczestnik zdobędzie i udoskonali wiedzę oraz umiejętności z zakresu:
 • metod wzmacniania odporności psychicznej,
 • identyfikacji własnych zasobów,
 • praktycznych technik asertywnych,
 • technik ułatwiających szybkie obniżenie napięcia emocjonalnego oraz pracy z emocjami,
 • określania swoich celów,
 • mechanizmów ułatwiających i utrudniających zmianę nawyków,
 • pracę z ograniczającymi przekonaniami.
Metody pracy:
 • 20% czasu szkoleniowego – mini wykłady i prezentacje wprowadzające w dane zagadnienie
 • 80% czasu szkoleniowego – ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, wymiana doświadczeń, symulacje, omówienie przypadków, minidyskusje moderowane.

SZKOLENIE NR 1: Wzmacnianie pewności siebie

PROGRAM:

1. Wstęp do wzmacniania pewności siebie 
– koncepcja 4C odporności psychicznej

2. Wiara we własne umiejętności
• Ćwiczenie: „Trochę o sobie …”
• Samoocena – rodzaje, źródła
• Ćwiczenie: „Samoocena – jak wzmacniać ”
• Identyfikacja osobistych zasobów
• Jak wzmacniać swoje zasoby

3. Pewność siebie w relacjach interpersonalnych
• Znów o asertywności – postawa a nie tylko technika
• Ćwiczenie: „Nowy kolega”
• Komunikat JA
• Techniki asertywne w sytuacjach konfliktu
• Komunikat pozytywny

4. Podsumowanie warsztatu

• indywidualne wnioski – Co zmienię, co wzmocnię w sobie

5. Zadania do pracy własnej

• zadanie: Moja mapa zasobów

• Test „Mój styl komunikowania się”

SZKOLENIE NR 2 - Wzmacnianie poczucia wpływu

PROGRAM:

1. Wstęp do wzmacniania poczucia wpływu
• koncepcja 4C odporności psychicznej
2. Poczucie wpływu na własne życie
• Ćwiczenie: „Ludzie denerwują się, gdy …”
• Na co mam wpływ, na co nie
• Sposoby radzenia sobie w sytuacji trudnej
– Koncentracja na emocjach
– Koncentracja na zadaniu
• Ćwiczenie: Magiczna 15
3. Umiejętność zarządzania emocjami
• Ćwiczenie: „Moje emocje”
• Po co nam emocje
• Praktyczne metody redukcji napięcia w krótkim czasie (wybrane metody):
– Racjonalizowanie
– Śmieszek – ćwiczenia odreagowujące
– Zwolnienie tempa – czekolada
– Metoda STOP (uważność)
– Techniki oddechowe
• Techniki wizualizacyjne – omówienie
3. Podsumowanie warsztatu
• indywidualne wnioski – Co zmienię, co wzmocnię w sobie
4. Zadania do pracy własnej
• zadanie: moja technika relaksacyjna
• linki do technik relaksacyjnych/medytacyjnych

SZKOLENIE NR 3 - Wytrwałość w realizacji zadań

PROGRAM:

Wstęp do wzmacniania pewności siebie
• koncepcja 4C odporności psychicznej
1. Zorientowanie na osiąganie celu • Ćwiczenie: „Hobby”
• Czynniki wzmacniające i utrudniające zmianę
• Zmiana – etapy zmiany
• Ćwiczenie: „Mój cel”
• Sposoby wyznaczanie celu (metodologia TSR, technika SMART)
2. Zorientowanie na ukończenie zadania
• O automotywacji
• Ćwiczenie: „Powrót do domu”
• Zarządzanie strumieniem zadań – przegląd metod
3. Podsumowanie warsztatu
• indywidualne wnioski – Co zmienię, co wzmocnię w sobie
4. Zadania do pracy własnej
• Zadanie „Mój cel – 8 kroków”

SZKOLENIE NR 4 - Wyzwanie - postrzeganie życiowych wyzwań jako szansy

PROGRAM:

PROGRAM:

 1. Wstęp do wzmacniania pewności siebie
  – koncepcja 4C odporności psychicznej
 2. Wiara we własne umiejętności
  • Ćwiczenie: „Trochę o sobie …”
  • Samoocena – rodzaje, źródła
  • Ćwiczenie: „Samoocena – jak wzmacniać ”
  • Identyfikacja osobistych zasobów
  • Jak wzmacniać swoje zasoby
 3. Pewność siebie w relacjach interpersonalnych
  • Znów o asertywności – postawa a nie tylko technika
  • Ćwiczenie: „Nowy kolega”
  • Komunikat JA
  • Techniki asertywne w sytuacjach konfliktu
  • Komunikat pozytywny
 4. Podsumowanie warsztatu
  • indywidualne wnioski – Co zmienię, co wzmocnię w sobie

 5. Zadania do pracy własnej
• zadanie: Moja mapa zasobów
• Test „Mój styl komunikowania się”


mgr Rafał Adamowski – ekspert rozwoju osobistego, psycholog, coach, doradca zawodowy, wykładowca akademicki. 

Od 18 lat prowadzący warsztaty grupowe oraz sesje indywidualne zakresie budowania dobrostanu psychicznego.

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Uczestnik specjalistycznych szkoleń w Moderator S. C. we Wrocławiu, Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, Grupie TROP w Warszawie, Polskiego Instytutu Mindfulness w Warszawie Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie, Ośrodku „Mediatorzy.pl” w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej w Krakowie, Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Lublinie.

Dla Puzzle – Dopasowane szkolenia  realizuje autorskie tematy z obszarów profilaktyki uzależnień i budowania odporności psychicznej.