Optymalna terapia i jej efekty – studium przypadku

Jaka terapia jest najlepsza? Jaka powinna być częstotliwość oddziaływań terapeutycznych? Z których terapii wspomagających należy skorzystać? To nieliczne z  pytań jakie zadają rodzice dzieci ze spektrum autyzmu. Nie ma terapii idealnej, nie należy bałwochwalczo podchodzić do konkretnej metody. Metoda behawioralna, a może Son-Rise? Oczywistym faktem powinno być podejście – dostosowujemy metodę do dziecka, a nie dziecko do metody. Z każdej metody czy techniki oddziaływań można wybrać elementy które spowodują, że u naszych […]

Czytaj całość

Symptomy wskazujące na zaburzenia ze spektrum autyzmu u dzieci w wieku przedszkolnym

Dziecko w przedszkolu nie chce uczestniczyć w proponowanych zajęciach? Sprawia wrażenie, że nie widzi innych dzieci? Bawi się w samotności według swojego schematu? „Dziwnie” się zachowuje – nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, nie pozwala się dotykać, reaguje krzykiem na nowe sytuacje? O czym to świadczy? Czy wystąpienie takich problemów jest równoznaczne z diagnozą – spektrum autyzmu? Każde dziecko rozwija się w indywidualnym, charakterystycznym dla siebie tempie. Niektóre w wieku przedszkolnym czytają […]

Czytaj całość

Trening umiejętności społecznych w spektrum autyzmu – co, jak i dla kogo?

Spektrum autyzmu to taki sposób funkcjonowania człowieka, w którym poruszanie się w świecie społecznych reguł, zasad i norm nie jest oczywiste. I ta „nieoczywistość” może przybierać bardzo różne formy. Od takich, w których deficytom społecznym towarzyszą poważne problemy komunikacyjne oraz utrudnienia dodatkowe związane na przykład z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, po takie, w których dana osoba, mimo dobrej sprawności intelektualnej i radzenia sobie w różnych innych obszarach, w sferze społecznych znaczeń, często ukrytych, wielowarstwowych, emocji, […]

Czytaj całość