I. AUTYZM

 1. NOWOŚĆ – Praktyczne zastosowanie alternatywnej i wspomagającej komunikacji w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  Opis szkolenia: Praktyczne zastosowanie alternatywnej i wspomagającej komunikacji w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych


 2. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w szkole – NOWOŚĆ 
  Opis szkolenia: Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w szkole


 3. Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera
  w placówkach ogólnodostępnych – od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej – NOWOŚĆ 
  Opis szkolenia: Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera


 4. Metody komunikacji alternatywnej w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – NOWOŚĆ 
  Opis szkolenia: Metody komunikacji alternatywnej w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych


 5. Zaburzenia Integracji Sensorycznej u dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera – strategie pomocowe – NOWOŚĆ 
  Opis szkolenia: Zaburzenia Integracji Sensorycznej u dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera – strategie pomocowe


II. UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

 1. Indywidualizacja procesu nauczania w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – NOWOŚĆ 
  Opis szkolenia: Indywidualizacja procesu nauczania w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych


 2. Specjalne potrzeby edukacyjne, formułowanie wymagań i ocenianie uczniów z opiniami – NOWOŚĆ
  Opis szkolenia: Specjalne potrzeby edukacyjne, formułowanie wymagań i ocenianie uczniów z opiniami


 3. Specyficzne trudności w uczeniu się. Specjalne potrzeby edukacyjne – NOWOŚĆ
  Opis szkolenia: Specyficzne trudności w uczeniu się. Specjalne potrzeby edukacyjne.


 4. Metody komunikacji alternatywnej w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  Opis szkolenia: Metody-komunikacji-alternatywnej-w-pracy-z-uczniami-o-specjalnych-potrzebach-edukacyjnych


III. TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYKA

 1. Elementy Treningu Zastępowania Agresji w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym
  Opis szkolenia: Elementy-Treningu-Zastepowania-Agresji-w-pracy-z-dziećmi-i-młodzieżą-zagrożoną-wykluczeniem-społecznym


 2. Praca z trudnym uczniem – (praca z dzieckiem wykazującym trudności w obszarze funkcjonowania z emocjonalnego, społecznego oraz dydaktycznego
  Opis szkolenia: Praca-z-trudnym-uczniem


 3. Zaburzenia zachowania i emocji wśród młodzieży
  Opis szkolenia: Zaburzenia-zachowania-i-emocji-wśród-młodzieży


 4. Planowanie oddziaływań wychowawczych/wspierających ucznia i jego rodzinę na terenie szkoły
  Opis szkolenia: Planowanie-oddziaływań-wychowawczych-wspierających-ucznia-i-jego-rodzinę-na-terenie-szkoły


 5. Praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze
  Opis szkolenia: Praca-z-uczniem-sprawiającym-problemy-wychowawcze


IV. WSPÓŁPRACA

 1. Efektywna współpraca z rodzicami w szkole – NOWOŚĆ
  Opis szkolenia: Efektywna współpraca z rodzicami w szkole

Szkolenia w formie zamkniętej wyceniamy indywidualnie w zależności od liczby uczestników i przewidywanym czasie trwania. W celu wyceny szkolenia prosimy o kontakt mailowy na biuro@dopasowaneszkolenia.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 536 193 457

Specjalizujemy się również w opracowywaniu szkoleń i warsztatów dostosowanych do projektów edukacyjnych i wychowawczych w jakich Państwo bierzecie udział.

Przejdź do paska narzędzi