OFERTA STAŁA NA ZAMÓWIENIE

I. AUTYZM

 1. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w szkole
  Opis szkolenia: Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w szkole


 2. Zaburzenia Integracji Sensorycznej u dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera – strategie pomocowe 
  Opis szkolenia: Zaburzenia Integracji Sensorycznej u dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera – strategie pomocowe


 3. Planowanie pracy wychowawczej z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zakresie wspierania radzenia sobie z zachowaniami trudnymi
  Opis szkolenia: Planowanie-pracy-wychowawczej-z-uczniami-z-zaburzeniami-ze-spektrum-autyzmu


 4. Diagnoza i terapia rozwoju społeczno – emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  Opis szkolenia: Diagnoza-i-terapia-rozwoju-społeczno-emocjonalnego-osób-z-zaburzeniami-ze-spektrum-autyzmu


 5. Nauczyciel wspomagający w praktyce. Organizacja wspomagania dla dziecka z autyzmem
  Opis szkolenia: Nauczyciel wspomagający w praktyce. Organizacja wspomagania dla dziecka z autyzmem


II. UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

 1. Indywidualizacja procesu nauczania w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
  Opis szkolenia: Indywidualizacja procesu nauczania w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych


 2. Specjalne potrzeby edukacyjne, formułowanie wymagań i ocenianie uczniów z opiniami 
  Opis szkolenia: Specjalne potrzeby edukacyjne, formułowanie wymagań i ocenianie uczniów z opiniami


 3. Specyficzne trudności w uczeniu się. Specjalne potrzeby edukacyjne 
  Opis szkolenia: Specyficzne trudności w uczeniu się. Specjalne potrzeby edukacyjne.

 4. Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w szkole masowej, praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniem niepełnosprawnym w stopniu lekkim, konstruowanie programu IPET


 5. Metody komunikacji alternatywnej w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  Opis szkolenia: Metody-komunikacji-alternatywnej-w-pracy-z-uczniami-o-specjalnych-potrzebach-edukacyjnych


III. TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYKA

 1. Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży – samookaleczenia – NOWOŚĆ

 2. Zagrożenia – myśli suicydalne, próby samobójcze dzieci i młodzieży. Interwencja po próbie samobójczej w szkole. Zasady postępowania na terenie szkoły po śmierci samobójczej. – NOWOŚĆ

 3. „Zagrożona młodzież” – dzieci i młodzież w wirtualnym świecie. Techniki pracy terapeutycznej z dzieckiem uzależnionym od Internetu, gier komputerowych i in. – NOWOŚĆ

 4. Relacja „nauczyciel – mistrz” – metody tutoringowe w pracy z uczniem zdolnym; tutoring rozwojowy i tutoring dydaktyczny – NOWOŚĆ

 5. Uczeń niedostosowany społecznie, zagrożony niedostosowaniem społecznym – budowanie strategii postępowania w placówce – NOWOŚĆ

 6. Elementy Treningu Zastępowania Agresji w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym
  Opis szkolenia: Elementy-Treningu-Zastepowania-Agresji-w-pracy-z-dziećmi-i-młodzieżą-zagrożoną-wykluczeniem-społecznym


 7. Praca z trudnym uczniem – (praca z dzieckiem wykazującym trudności w obszarze funkcjonowania z emocjonalnego, społecznego oraz dydaktycznego
  Opis szkolenia: Praca-z-trudnym-uczniem


 8. Zaburzenia zachowania i emocji wśród młodzieży
  Opis szkolenia: Zaburzenia-zachowania-i-emocji-wśród-młodzieży


 9. Planowanie oddziaływań wychowawczych/wspierających ucznia i jego rodzinę na terenie szkoły
  Opis szkolenia: Planowanie-oddziaływań-wychowawczych-wspierających-ucznia-i-jego-rodzinę-na-terenie-szkoły


 10. Praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze
  Opis szkolenia: Praca-z-uczniem-sprawiającym-problemy-wychowawcze


IV. WSPÓŁPRACA

 1. Efektywna współpraca z rodzicami w szkole 
  Opis szkolenia: Efektywna współpraca z rodzicami w szkole


 2. Warsztat komunikacji wewnątrz zespołu pracowniczego (pracownik – pracownik, pracownik – dyrektor), wdrożenie metod usprawniających komunikację w miejscu pracy – NOWOŚĆ

 3. Zarządzanie stresem, kontrolowanie emocji – odporność psychiczna w pracy nauczyciela – NOWOŚĆ

 4. Zarządzanie zmianą w placówce oświatowej – szkolenie dla Kadry Zarządzającej – NOWOŚĆ 


 5. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów – NOWOŚĆ 

Szkolenia w formie zamkniętej wyceniamy indywidualnie w zależności od liczby uczestników i przewidywanym czasie trwania. W celu wyceny szkolenia prosimy o kontakt mailowy na biuro@dopasowaneszkolenia.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 536 193 457

Specjalizujemy się również w opracowywaniu szkoleń i warsztatów dostosowanych do projektów edukacyjnych i wychowawczych w jakich Państwo bierzecie udział.

Przejdź do paska narzędzi