OFERTA SZKOLEŃ NA ZAMÓWIENIE

I. Proponowane tematy dla Rad Pedagogicznych

 1. Kształtowanie wyobraźni dziecięcej

 2. Rozwijanie i wzmacnianie kreatywności dziecięcej

 3. Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami

 4. Jak rozmawiać z dzieckiem o wartościach (wychowanie do wartości i przez wartości)

 5. Wychowanie techniczne w przedszkolu

 6. Rozwój wytrwałości u dziecka w wieku przedszkolnym

 7. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami dziecka

 8. Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych dziecka, jego zasobów i środowiska rodzinnego

 9. Rozwijanie i wzmacnianie dziecięcej uwagi

 10. Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu

 11. Diagnoza sprawności fizycznej dziecka w wieku przedszkolnym

 12. Kodowanie na przedszkolnym dywanie – NOWOŚĆ

 13. Inteligencje wielorakie H. Gardnera w praktyce przedszkolnej

 14. Jak dobrze rozpocząć i utrzymać współpracę z rodzicami

 15. Rozwijanie myślenia matematycznego w przedszkolu

 16. Adaptacja dziecka do przedszkola

 17. Rozwijanie samodzielności u dziecka w wieku przedszkolnym

 18. Gotowość szkolna w a integracja sensoryczna

 19. Stymulacja odporności psychicznej dziecka

 20. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka w przedszkolu

 •  Standardowy czas szkoleń nr 1-20 wynosi  5 – 6h szkoleniowych

 II. AUTYZM/ INTEGRACJA

 1. Zachowania trudne dzieci z autyzmem w przedszkolu

 2. Nauczyciel wspomagający w praktyce. Organizacja wspomagania dla dziecka
  z autyzmem


 3. Jakość życia dzieci z autyzmem

 4. Diagnoza funkcjonalna uczniów z autyzmem

 5. Funkcjonowanie społeczne dziecka/ucznia z autyzmem. Konstruowanie dokumentacji do pomiaru umiejętności

 6. Wczesne wspomaganie rozwoju dla dziecka z autyzmem w przedszkolu

 7. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu

 8. Jak zwiększać samodzielność osób z autyzmem/lub z niepełnosprawnością intelektualną? Treningi umiejętności społecznych (TUS)

 • Standardowy czas szkoleń nr 1-8 wynosi  6 – 8h szkoleniowych

Szkolenia w formie zamkniętej wyceniamy indywidualnie w zależności od liczby uczestników i przewidywanym czasie trwania. W celu wyceny szkolenia prosimy o wypełnienie formularza wyceny lub kontakt mailowy na biuro@dopasowaneszkolenia.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 536 193 457.

Specjalizujemy się również w opracowywaniu szkoleń i warsztatów dostosowanych do projektów edukacyjnych i wychowawczych w jakich Państwo bierzecie udział.

Przejdź do paska narzędzi